Probleem op deze pagina?

Project: BEZOEKERSTELLINGEN BIJ PUBLIEKSEVENEMENTEN

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/09/2017
31/08/2018

Hoeveel bezoekers telt een publieksevenement? Of liever, hoe tel je best het aantal bezoekers tijdens publieksevenementen? De onderzoekers wensen de bestaande expertise omtrent bezoekerstellingen, die vandaag vnl. aanwezig is in de retailsector, verder uit te bouwen naar de evenementensector. Met behulp van de uiteindelijke onderzoeksresultaten zullen de organisatoren van evenementen efficiënter en effectiever het aantal bezoekers kunnen inschatten en meten. Het project zal naar voren brengen welke methode, of combinatie van methodes, voor bezoekerstellingen het meest geschikt is om uit te voeren per type publieksevenement. Doel is dan ook om de veelal onbetrouwbare wijzen van schatten te kunnen vervangen door uniform in te zetten op afwegingskaders die door de evenementensector aangewend kunnen worden, zodat ook benchmarking en een verdere optimalisering van het gemeentelijk evenementenbeleid mogelijk is.

Naast evenementenbureaus, voor wie het organiseren van evenementen uiteraard de core business is, zijn ook de 308 gemeenten in Vlaanderen belangrijke spelers bij het organiseren van publieksevenementen. Omwille van de grote maatschappelijke impact van publieksevenementen, groeit het marktaandeel van de lokale overheden als evenementenorganisator gestaag en dit ondanks de toenemende financiële overheidsdruk. Ook voor de gemeenten is het kunnen inschatten en meten van het aantal mensen die een evenement bezoeken belangrijk.

Het juist inschatten van het aantal mensen dat een evenement zal bezoeken of aanwezig is, is belangrijk voor zowel de organisator als de vele andere bij een evenement betrokken partijen. Het TETRA-project zal naar voren brengen welke methode, of combinatie van methodes, voor bezoekerstellingen het meest geschikt is om uit te voeren per type publieksevenement. Doel is dan ook om de veelal onbetrouwbare wijzen van schatten te kunnen vervangen door uniform in te zetten op afwegingskaders die door de evenementensector aangewend kunnen worden, zodat ook benchmarking en een verdere optimalisering van het gemeentelijk evenementenbeleid mogelijk is.

Inzicht en een overzicht van de behoeften, noden, wensen en uitdagingen van de evenementenorganisatoren en haar directe belanghebbenden omtrent het tellen van het aantal bezoekers.
Inzicht en een overzicht van de aanbieders, mogelijkheden en meetmethodes die er voorhanden zijn om het bezoekers te tellen op de Belgische markt.

Karel de Grote Hogeschool
Fast Forward Events en Nasty Mondays en Idee Fiks DDMC en Alice Events Gemeente Puurs stad Antwerpen Acurity nv CityMesh nv Agoria vzw ACC Belgium vzw
Julie De Smedt
http://www.roivoorpublieksevenementen.be
Share this on