Probleem op deze pagina?

Project: Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

Bedrijven: Projecten in bedrijven
01/05/2017
30/04/2019

De doelstelling is de drempel bij elektro-installatiebedrijven inzake de implementatie van laadinstallaties te verlagen en het kennisniveau en vertrouwen te verhogen.
Dit zal gerealiseerd worden door middel van volgende activiteiten:
- Info-avondreeks (5 sessies)
- Workshopreeks (6 sessies)
- E-learning modules (verschillende korte filmpjes)
- Nieuwsitems en technische artikels

primair: Elektro-installatiebedrijven
secundair: Studiebureau's, Architecten

Het resultaat dat beoogd wordt is de drempel bij elektro-installatiebedrijven inzake de implementatie van laadinstallaties te verlagen en het kennisniveau en vertrouwen te verhogen. Dit geeft de doelgroep de mogelijkheid om als ontwerper/adviseur van installatie sterker in de schoenen te staan en zorgt voor meer kwalitatieve omzet. Bovendien zal de doelgroep:
o Permanent geïnformeerd worden over de evoluties van deze markt
o Gewapend zijn om eventueel verkeerde of onvolledige informatie vanuit de hoek van de autoverkopers, te weerleggen en aan te vullen.
o In staat zijn om het juiste laadsysteem toe te passen op de juiste plaats

Tecnolec
Electrical Engineering en Technologie / Elektrische apparatuur, Hybride en Elektrisch aangedreven voertuigen
Share this on