Probleem op deze pagina?

Project: Beslissingsondersteunend systeem voor pluktijdstipvoorspelling van hardfruit

LBO - LA: Landbouwonderzoek en Landbouwtrajecten
01/11/2017
31/10/2021

De hoofddoelstelling van dit project is de ontwikkeling van een methodologie voor de voorspelling van het pluktijdstip van appel en peer voor lange bewaring gebaseerd op een combinatie van vruchtgroeimodellen, fenologische metingen en NIR-reflectantiespectroscopie. De voorspellingen dienen (i) perceelsspecifiek te zijn, (ii) vroeg in het groeiseizoen beschikbaar te komen (vanaf de vruchtzetting), (iii) continu verbeterd te worden tijdens het groeiseizoen, en (iv) door de teler op een eenvoudige manier online geconsulteerd kunnen worden.

De primaire doelgroep van dit project zijn de Belgische tuinbouwcoöperatieven en hun 16.000 leden. De ruimere doelgroep omvat de toeleveranciers van de telersverenigingen, met name veredelaars en ontwikkelaars van draagbare meetapparatuur.

Appel en peer zijn de voornaamste fruitteelten in Vlaanderen, goed voor 90 % van de totale fruitoppervlakte in openlucht (www.vlam.be), bij 2000 telers. Volgens Prognosfruit werd er in België in 2016 een appeloogst voorzien van 234.000 ton en een perenoogst van 332.000 ton (wapa-association.org). Deze teelten realiseren een jaarlijkse omzet van meer dan 150 miljoen Euro (www.vbt.be). Voor een goede bewaring van appel en peer is het pluktijdstip kritisch. Te vroeg geplukte vruchten bereiken nooit volledige rijpheid, ontwikkelen geen aroma en zijn gevoelig voor bewaarziekten zoals schilbruin, terwijl te laat geplukte vruchten snel zacht en melig worden, geel verkleuren, en gevoelig zijn voor bewaargebreken zoals bruin en hol. Het VCBT bepaalt daarom jaarlijks het optimale pluktijdstip voor lange bewaring van appel en peer in Vlaanderen. Hiertoe worden vanaf juli drie referentieboomgaarden wekelijks bemonsterd en de belangrijke maturiteitskenmerken opgemeten. Gezien de rijpheidsevolutie afhangt van temperatuur, neerslag, bodemkarakteristieken en ouderdom van de bomen worden grote verschillen in rijpheid opgemerkt tussen boomgaarden. Reeds een tiental jaar wordt daarom perceelsspecifiek pluktijdstipadvies aangeboden aan telers aangesloten bij een Vlaamse tuinbouwveiling. Dit gebeurt op basis van NIR (nabije-infrarood)-reflectantiemetingen volgens een methode ontwikkeld aan het VCBT en KU Leuven. Hierbij worden statistische modellen gebruikt waarin de relatie wordt gelegd tussen de NIR-spectra en de fysiologische ouderdom. Hoewel deze methodiek met goede resultaten wordt toegepast zijn er nieuwe vragen vanuit de sector:
• Een perceelsspecifiek pluktijdstipadvies is gewenst voor een groter aantal boomgaarden.
• Met het oog op het efficiënt inplannen van de pluk is er vooral voor peer vroeger in het groeiseizoen een advies noodzakelijk – momenteel is dit slechts beschikbaar vanaf de derde week van augustus. Een vroeger advies is ook gewenst om de afspuitschema’s te bepalen en de noodzakelijke wachttijden voor gewasbeschermings-middelen te kunnen respecteren.
• Tenslotte wenst de sector een advies dat in de loop van het seizoen voortdurend wordt aangepast aan de hand van nieuwe metingen en dus gradueel nauwkeuriger wordt. De oogst van appel en peer voor lange bewaring begint namelijk in september (Conference) en eindigt in oktober (Braeburn); vermits het pluktijdstipadvies in augustus wordt geformuleerd is de voorspelling van vroege rassen nauwkeuriger dan deze van late rassen

VCBT, KU Leuven, pcfruit
VCBT
KU Leuven, UGent, Thomas More, Tuinbouwveilingen, Boerenbond, Green Diamond
Ans De Roeck
Ann Schenk, Ans De Roeck, Serge Remy
Share this on