Probleem op deze pagina?

Project: FACIDO : Fast and stable Adhesive CurIng with Debonding Option

VIS/CO: Collectief onderzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden
01/09/2017
31/08/2019

We vinden kunststoffen en composieten steeds vaker terug in alle productcategorieën, van transportmiddel over constructie-element tot machinebehuizing. Een van de meeste efficiënte technieken om (kunststof)onderdelen te integreren is door ze te verlijmen, maar tot op vandaag blijft lijmen een tijdsrovend proces, zeker met 2 componenten lijmen. In assemblage loont het om snel te zijn, maar de droogtijd blijft een flessehals en de kwaliteit is afhankelijk van de temperatuur en druk. Het FACIDO project beoogt om een lijmtechnologie te ontwikkelen waarvan de droogtijd aanzienlijk ingekort is t.o.v huidige technieken. Daarenboven zal die lijmverbinding reversibel terug kunnen losgemaakt worden (de-bonding), hetgeen duurzame perspectieven biedt voor recyclage of reparatie.

In België zijn veel kmo's actief in de industrietak van kunststofverwerking of assemblage ervan. Het consortium kan een 200-tal bedrijven in Vlaanderen identificeren die de Project resultaten kunnen valoriseren. Deze bedrijven fabriceren of leveren aan in volgende sectoren : transportmiddelen, consumentenproducten, bouwmaterialen, machinebouwers. Daarbij rekent men ook leveranciers van lijmen en apparatuur tot de doelgroep en een aantal bedrijven actief in recyclage van kunststofafval.

Het FACIDO project beoogt om een lijmtechnologie te ontwikkelen waarvan de droogtijd aanzienlijk ingekort is t.o.v huidige technieken. Deze nieuwe lijmtechniek is gebaseerd op toevoeging van Curie partikels (deeltjes die hun elektromagnetische eigenschappen verliezen bij een specifieke temperatuur) gecombineerd met inductie verwarming om heel snel en gecontroleerd de lijm uit te harden. Het uithardingsproces kan - afhankelijk van het type lijm en substraat - met een factor 5 tot 10 versneld worden. FACIDO zal een methodologie ontwikkelen om het juiste lijmmengsel te selecteren en de geometrie van de inductiespoel te bepalen. Het project zal de voordelen van deze technologie benchmarken op een aantal toepassingen uit de gebruikersgroep.

Flanders' Make, Fraunhofer IFAM, Fraunhofer IZFP
SIRRIS
Raf Snoekx
Adhesives, Komposieten materialen, Kunststoffen, Polymeren, Machine Tools, Recyclage, Herwinning , Thermische materiaaltests, Verbindingstechnieken (rivetteren, schroeven, lijmen)
Bart Teerlinck, Benjamin Vandeputte, Jacky Lecomte, Michèle Gasparini, Paola Campestrini
Share this on