Probleem op deze pagina?

Project: WIFI 2020

VIS/CO: Collectief onderzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden
01/01/2017
31/12/2020

De fabriek van de toekomst heeft nood aan een wendbare en flexibele organisatie waarbij medewerkers optimaal en kwalitatief wordt ingezet en er oog is voor hun welzijn. Om hierop in te spelen zet Flanders’ FOOD samen met Flanders Synergy en Alimento zijn schouders onder het project WIFI2020: workplace innovation for the food industry.

De concrete doelstelling van het project is om gedurende vier jaren 8 groeibedrijven in de voedingssector op intensieve wijze te begeleiden en ondersteunen bij het (her-)ontwerpen en ontwikkelen tot de best mogelijke arbeidsorganisaties. Deze 8 bedrijven zullen dienen als onderzoeks- en testomgeving van oplossingen voor vaak voorkomende organisatievraagstukken in de voedingssector (demonstrators). Typische vraagstukken die voorkomen zijn bijvoorbeeld het tekort aan technische profielen, kortcyclisch werk, seizoensgebonden volumeschommelingen, ploegenarbeid, vaak stellen van machines, zeer strikte kwaliteitseisen en audits door klanten, etc.

De best mogelijke arbeidsorganisaties zijn in staat voor elke van deze uitdagingen in grote mate oplossingen te bieden. Die oplossingen zullen zelden perfect zijn, en bijna altijd het resultaat zijn van een praktische evenwichtsoefening en van een langdurig (minimum 2 à 3 jaar) doorgedreven leerproces als organisatie (= verwacht direct resultaat op korte termijn). Maar het zullen oplossingen zijn die in vele voedingsorganisaties nog veel te weinig gekend zijn. Het is dus belangrijk dat er in de voedingssector in dit leerproces geïnvesteerd wordt, zodat de leercurve zowel binnen individuele voedingsbedrijven als op niveau van de sector als geheel versneld kan worden. De inzichten en best-practice oplossingen die via dit project zullen worden gegenereerd, zullen worden gedocumenteerd, gedissemineerd en gevaloriseerd bij andere voedingsbedrijven in de sector. Met de verwachte resultaten moeten de projectpartners in staat zijn om op korte en lange termijn (10 jaar) bedrijfsleiders uit de voedingsindustrie te overtuigen om (meer) te innoveren op arbeidsorganisatorisch vlak.

De doelgroep, (snel)groeiende bedrijven en/of bedrijven die sterk export gericht zijn via innovatieve productlanceringen, heeft nood aan nieuwe inzichten inzake de arbeidsorganisatie. Er is nood aan een meer wendbare organisatie die alle flexibiliteit kan tonen die nodig is (cfr. marktvragen en marktopportuniteiten). Bijkomend is het nodig dat de beschikbare menskracht optimaal ingezet wordt op een kwalitatieve wijze waarbij het welzijn van de werknemer centraal staat (cfr. noden om langer te kunnen werken en om er als werkgever voor te zorgen dat psychosociale risico’s vermeden worden). De doelgroep aan dergelijke bedrijven in de voedingsindustrie wordt geschat op 200 bedrijven.

De voedingsindustrie blijft de onbetwiste sterkhouder binnen de Belgische industrie. Groeiende export, permanente innovaties in een breed kwalitatief productengamma en geautomatiseerde producties zorgen voor tewerkstelling van zowel hoger geschoolden, technichi als kort geschoolden. De voedingsindustrie wordt dan ook geconfronteerd met heel wat arbeidsorganisatorische uitdagingen:

Hoe laat je je organisatie meegroeien zonder in te boeten aan wendbaarheid en klantgerichtheid?
Hoe zorg je ervoor dat mederwerkers in alle geledingen initiatief (blijven) nemen?
Hoe blijf je (ondanks alls fluctuaties en piekbelastingen), de productieplanning rondkrijgen en de juiste (technische en leidinggevende) profielen aantrekken?
Doordachte en onderbouwde veranderingen in arbeidsorganisatie kunnen leiden tot merkbare en meetbare venieuwingen en verbeteringen. Bedrijven zullen efficiënter kunnen produceren, meer flexibiliteit/wendbaarheid aan de dag kunnen leggen om beter te kunnen inspelen op marktvragen en -opportuniteiten en aantrekkelijker worden als werkgever. WIFI 2020 helpt je op weg!

Flanders’ FOOD beheert en coördineert het project. De uitvoering is in handen van Flanders Synergie met Alimento (IPV) als onderaanneming.

Flanders Synergy, Alimento
Flanders' FOOD
Jessica Devos
Lieven Eeckelaert, Seth Maenen, Veerle De Graef
http://www.flandersfood.com/projecten/wifi-2020
Share this on