Probleem op deze pagina?

Project: Into Action: INsole TOols for ACTive learning and preventION

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/12/2016
30/11/2018

Economische doelgroep:
- Bedrijven uit de orthopedische industrie die steunzolen produceren: orthopedisch technologen, bandagisten en podologen
- Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW’s)
- Bedrijven waar werknemers met staande en niet-sedentaire beroepen tewerkgesteld zijn
- Ontwikkelaars van softwareapplicaties, ook voor mobiele devices
- Technologisch georiënteerde bedrijven actief in de ontwikkeling en productie van sensoren die menselijke activiteiten registeren

Maatschappelijke doelgroep: eindgebruikers van steunzolen, staande en niet-sedentaire werknemers, beroepsverenigingen, patiëntenverenigingen, zorgverstrekkers

Onderzoeksdoelgroep: Onderzoekscentra voor orthopedie, (sport)biomechanica, medische adviescentra enz.

Educatieve doelgroepen: Docenten en studenten van professionele bachelor- en academische opleidingen
- bachelor in Orthopedie met afstudeerrichtingen ‘Orthopedische technologie’ en ‘Schoentechnologie voor sport en revalidatie’
- bachelor in Automatisering en Elektromechanica
- master in de Industriële Wetenschappen (afstudeerrichting biomedische technologie)
- bachelor in de Elektronica en ICT
- bachelor in de Toegepaste Informatica
- kinesitherapie, ergotherapie, podotherapie

Dit project streeft ernaar de wetenschappelijke kennis en evidencebased praktijk aangaande steunzolen te verhogen bij (startende) orthopedisch technologen en Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk. Hoewel deze kennis beschikbaar is, vereist het patiëntspecifiek ontwerpen van steunzolen en het identificeren van biomechanische klachten die opgelost kunnen worden met steunzolen een grote expertise. Deze expertise wordt traag opgebouwd. Voor bedrijven die patiëntspecifieke steunzolen aanmeten en maken (orthopedisch technologen, podologen en bandagisten) betekent dit een lang opleidingstraject en verminderde productiviteit bij startende werknemers. Voor de Belgische Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW’s) betekent dit een suboptimaal aanreiken van diensten aan hun klanten indien biomechanische problemen niet vlug of inadequaat ondervangen worden.

Om hier een oplossing aan te bieden zal de kennis omtrent steunzolen en hun relatie met biomechanische klachten vertaald worden in praktisch bruikbare instrumenten.
1) enerzijds zal de kennis over het patiënt-specifiek opbouwen van steunzolen geïntegreerd worden in een tool die studenten en orthopedisch technologen ondersteunt bij het aanmeten en ontwerpen van steunzolen.
2) anderzijds zal voor Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW’s) een tool gebouwd worden waarmee ze, binnen de bedrijven die gebruik maken van hun diensten, werknemers kunnen screenen op biomechanische problemen die kunnen verholpen worden met steunzolen.

Thomas More Kempen - MOBILAB

Aqtor!, De Prêtre Orthopedie, De Voetzaak, Diers, IOK Geel, Lasada, Mensura, Ortho Medi, Ortho-Medico, Orthopedische Schoentechniek Vansteenwegen, OVH Orthopedie, RS Print, RS Scan, Securex, Van Roey ICT Group

Mario Broeckx
Analyses / Testfaciliteiten en Methodes, Building Automation Software, Computer Software, Databanken, Database Management, Data Mining, Design and Modelling / Prototypes, Diagnostiek, Diagnose, Digitale Systemen, Digitale Representatie, Electronische meetsystemen, Fysiotherapie Orthopedische Technologie, Informatietechnologie/Informatica, IT toepassingen medisch, Medische research, Medische Technologie / Biomedisch Engineering, Opleiding en Training, Sensoren/Multisensortechnologie, Instrumentatie, User Interfaces, Usability, Veiligheid, Zorg en gezondheidsdiensten
Eveline De Raeve, Inge Van den Herrewegen, Kris Cuppens, Lieven De Maesschalck, Luiza Muraru, Marc Mertens, Mario Broeckx, Tom Saey, Veerle Creylman
http://www.mobilab.be
Share this on