Probleem op deze pagina?

Project: AcustiCare

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/10/2016
30/09/2018

Ouderen met dementie lijden, zeker in verder gevorderde dementie, vaak aan BPSD (Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia), wat in Woon ZorgCentra (WZC) een groot probleem kan zijn. De gedragsmatige en psychologische stoornissen hebben namelijk een impact op de levenskwaliteit van de bewoner en de medebewoners en ook op de werkstress van het zorgpersoneel. Vanuit de literatuur is gekend dat bepaalde geluiden een
positieve invloed kunnen hebben op het gedrag en op die manier de stress bij de bewoners kan verlagen, waardoor de agitatie ook verlaagt. Aan de andere kant hebben (ongewenste) stoorgeluiden een negatieve impact, zij verhogen de stress.
Een eerste doel is het akoestisch comfort in de (leef)ruimtes van de WZC te bestuderen en te remediëren. Op die manier ontstaat er een aangenamere geluidsomgeving voor de bewoners
en het zorgpersoneel, met een vermindering van de stress tot gevolg.
Een tweede doel is om in de akoestisch verbeterde ruimtes soundscapes te creëren die op een continue manier zorgen voor prikkelende geluiden zodat de bewoner een duidelijk plaatsen tijdsbesef heeft, waardoor die o.a. minder gedragsstoornissen zal vertonen.
Globaal zal dit bijdragen aan een betere levenskwaliteit bij de bewoners, een verminderd gebruik van medicatie en een verminderde werkstress bij het zorgpersoneel.

www.acusticare.be

Artevelde Hogeschool
Universiteit Gent, INTEC, Waves

ar-te, ibens, VK Architects & Engineers, WTCB, Bureau De Fonseca, dBA-Plan, Daidalos-Peutz, asaSense, DOX Acoustics, Triplaco, ShowTex, Saint-Gobain (Gyproc), Woonzorgcentrum Sint-Jozef (Amate), Woonzorgcentrum De Leiehome Drongen, Woonzorgcentrum Sint-Vincentius Meulebeke, Woonzorgcentrum Veilige Have Aalter, Senior Living Group

Paul Devos
Akoestiek, Gerontologie en Geriatrie, Informatie en media, maatschappij, IT toepassingen medisch, Zorg en gezondheidsdiensten
Paul Devos
http://www.acusticare.be
Share this on