Probleem op deze pagina?

Project: 2DIGIT

VIS/TR-iV: VIS trajecten voor innovatievolgers
01/10/2016
30/09/2018

Het algemeen doel van het project is om ervoor te zorgen dat bedrijven uit de voedingsindustrie hun productieprocessen, kwaliteit en innovatie verbeteren door de invoering van digitalisering. Dit doen we door hen te sensibiliseren en wegwijs te maken in moderne, gebruiksvriendelijke en betaalbare software systemen op verschillende niveaus in de bedrijfsvoering: enerzijds via het gebruik van meer geïntegreerde software voor productieplannning (APS), voorraadbeheer (WMS) en productieprocessen (MES), en anderzijds via tools die de data omzetten in kennis die aangewend kan worden om het productieproces beter te begrijpen en bij te sturen. De efficiëntieverhoging die hiermee gepaard gaat moet hun concurrentiepositie op de binnenlandse en exportmarkt versterken.

De directe doelgroep zijn ca. 950 voedingsbedrijven die nog voornamelijk werken met pen en papier voor logboeken en data opslag, en met software die niet geïntegreerd is over het hele productieproces. Typisch zijn dit bedrijven waar product- en proceskennis geborgen zit bij operatoren en niet opgebouwd is aan de hand van objectieve gegevens. De belangrijkste doelgroep bestaat uit de leden van Choprabisco en Fenavian, beiden deelfederaties van FEVIA-Vlaanderen die de Vlaamse voedingsindustrie vertegenwoordigt. Flanders’ FOOD is gemandateerd door FEVIA voor innovatie en het verspreiden van kennis bij voedingsbedrijven. De indirecte doelgroep zijn de technologieaanbieders van de geïntegreerde softwarepakketten. Voedingsbedrijven die de stap zetten naar digitalisering zullen een investering doen en de commerciële dienstverleners zullen de detail-analyse en implementatie op zich nemen. Hiervoor wordt Sirris/Agoria betrokken in de stuurgroep.

Voedingsbedrijven zijn steeds op zoek naar mogelijkheden om hun productie-efficiëntie te verbeteren en innovatie te versnellen. Mits de juiste software en kennis kunnen gegevens omgezet worden in nuttige informatie. De intrede van geïntegreerde IT systemen zorgt ervoor dat bedrijven het potentieel hebben de efficiëntie te verhogen. Op basis van de ervaring uit eerdere projecten werd gekozen om voor de innovatievolgers te focussen op systemen voor planning (APS), voorraadbeheer (WMS) en het monitoren en aansturen van productieprocessen (MES). Anderzijds wordt gekozen voor systemen voor het vertalen van gegevens in bruikbare informatie. Hierbij wordt voornamelijk gefocust op sampling, data-analyse en design of experiments.
De hoofddoelstelling van dit project is het verhogen van efficiëntie en flexibiliteit van innovatievolgers uit de voedingsindustrie door hen te begeleiden in hun digitalisatietraject. Dit doen we door hen te sensibiliseren en wegwijs te maken in moderne, gebruiksvriendelijke en betaalbare software systemen. Deze doelstelling kan als volgt opgedeeld worden:
1. aanleveren van de nodige kennis door middel van laagdrempelige opleidingen en workshops;
2. objectief advies rond relevante softwaresystemen en hoe ze te implementeren;
3. demonstratie van de kracht van geïntegreerde IT en data-analyse oplossingen;
4. brug bouwen tussen praktijkvraag en technologie aanbod;
5. aanbieden van een platform en contactmomenten waarbij bedrijven ervaringen en “best practices” kunnen uitwisselen.

Jessica Devos
Digitale Systemen, Digitale Representatie, Veilige productiemethodes - voeding, Voedingstechnologie
Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.flandersfood.com
Share this on