Probleem op deze pagina?

Project: OPTIVEG: Optimaal kwaliteitsbehoud van vers versneden groenten onder fluctuerende temperatuur- en O2-condities

VIS/CO: Collectief onderzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden
01/01/2016
31/12/2017

Om de houdbaarheid van EMAP-versneden groenten te verlengen en de kwaliteit te garanderen, wil het project OPTIVEG volgende doelstellingen bereiken voor de deelnemende bedrijven:

- Een beter inzicht in de temperatuur die het product doorloopt in de keten met een strategie voor de logistieke keten om eventuele schommelingen te reduceren.
- Uitgebreide kennis van de microbiologische en fysiologische evoluties van het product met bijkomende maatregelen om de gassamenstelling in de verpakking te optimaliseren.
- Het systematisch vergelijken van niet-geperforeerde en microgeperforeerde verpakkingen zodat producenten van IVde gamma producten gerichtere keuzes kunnen maken voor wat betreft de optimale verpakkingsfolie.

Daarnaast zal een betere kennis omtrent de problematiek over de volledige keten heen van de verpakte versneden groenten alsook een betere communicatie tussen de verschillende spelers, resulteren in een nauwkeurige inschatting van de houdbaarheid. De volledige keten is immers vertegenwoordigd in de gebruikersgroep: producenten van IVde gamma groenten, verpakkingsproducenten en –leveranciers, en de distributiesector.

Dit project richt zich zowel naar de producenten van IVde gamma groenten als naar de verpakkingsproducenten en -leveranciers. Daarnaast vormt ook de retail een belangrijke doelgroep binnen dit project omdat het gedeelte van de bewaring bij de retail een belangrijke rol speelt bij de houdbaarheid van deze producten.

Vers versneden groenten worden gekenmerkt door een relatief korte houdbaarheid met grote verliezen tot gevolg. De uitdaging is om de houdbaarheid van deze producten te verlengen door het verbeteren van het kwaliteitsbehoud. Bederf wordt enerzijds veroorzaakt door microbiële groei, maar anderzijds ook door fysiologisch bederf van het weefsel. State-of-the-art-onderzoek maakt het mogelijk om het verpakkingsmateriaal af te stemmen op de respiratie van groenten (EMAP-verpakkingen). De huidige modellen zijn echter opgesteld onder constante bewaartemperaturen, terwijl de koudeketen gekenmerkt wordt door temperatuurschommelingen die het evenwicht in deze EMAP-verpakkingen kunnen beïnvloeden met eventuele effecten op de microbiële ecologie. Onder meer hierdoor bouwen de producenten vaak een veiligheidsmarge in op de houdbaarheid. Door een betere kennis van het reële temperatuurverloop doorheen de keten zal de houdbaarheid accurater ingeschat kunnen worden.

Het verlengen van de houdbaarheid met één dag van de vers versneden en verpakte groenten kan leiden tot een verkoopstoename bij de retail van 1.6 tot 2% en 11% minder verlies doorheen de ganse keten t.e.m. de consument (o.a. volgens cijfers uit een recente WRAP-studie). In het ideale geval zou de houdbaarheid met 2 dagen verlengd kunnen worden en ligt het product in de winkel met een maximale houdbaarheid van 8 dagen. Voedselverliezen zouden hiermee tot bijna de helft gereduceerd kunnen worden op het niveau van de retail.

UITVOERDERS
Flanders’ FOOD beheert en coördineert het project. De uitvoering is in handen van het Laboratorium voor Levensmiddelenmicrobiologie en Conservering van de Universiteit Gent onder leiding van Prof. Frank Devlieghere (frank.devlieghere@ugent.be). Contactpersoon uitvoerder: An Vermeulen (a.vermeulen@UGent.be)

DEELNEMEN:
Het project is gestart in januari 2016 en loopt tot december 2017 (projectduur 2 jaar), tot die tijd is steeds een deelname mogelijk. Nadien kunnen de resultaten opgevraagd worden (mits betaling).

De jaarlijkse projectbijdrage voor projectdeelname bedraagt:

BEDRIJFSGROOTTE (# WERKNEMERS) = BIJDRAGE (IN EURO/JAAR, EXCL. BTW)
Minder dan 50 = €1.500
51 – 100 = €2.200
101 - 150 = €2.900
151 - 200 = €3.600
201 - 250 = €4.300
Meer dan 250 = €5.700

De-Minimisregel is van toepassing. De subsidie wordt toegekend als onrechtstreekse staatssteun evenredig aan het aantal deelnemende bedrijven aan het project. Het bedrag voor onrechtstreekse staatsteun voor het project is vastgesteld 12.467,15 euro per deelnemend bedrijf per jaar.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de projectbeheerder Benoît Dutordoir (benoit.dutordoir@flandersfood.com).

Jessica Devos
Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.flandersfood.com/projecten/optiveg
Share this on