Probleem op deze pagina?

Project: ZO?ZO! Van zorg(zaam) onderzoek naar zorg(zaam) ontwerp

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/04/2015
31/03/2017

Doel van het project is om de belevingsdata resulterend uit onderzoek in de zorg te vertalen naar architecten en andere ontwerpers, fabrikanten, en zorgdirecties, zodat zij deze data effectief kunnen inzetten bij het ontwikkelen van omgevingen, producten en/of diensten, die aansluiten bij de beleving van patiënten en andere gebruikers.

ontwerpers (architecten, product en/of service designers),
fabrikanten en directies werkzaam in de zorgsector

Verscheidene studies toonden aan dat de materiële omgeving—ruimtes, producten en diensten—een belangrijke impact hebben op het welbevinden van patiënten en bijgevolg op hun genezingsproces. Uit het voortraject blijkt dat architecten, product/service designers en directies van zorginstellingen overtuigd zijn van deze impact, maar dat het hen vaak ontbreekt aan (toegankelijke) data om een genuanceerd inzicht te verwerven in de beleving van patiënten en andere gebruikers.
Daarom beoogt het project de vertaling van belevingsdata (video-opnames, foto's, interviews, …), resulterend uit onderzoek in de zorg, naar ontwerpers (architecten, product en/of service designers), fabrikanten en directies werkzaam in de zorgsector. Dit moet hen in staat stellen om deze data effectief in te zetten bij het ontwikkelen van ruimtes, producten en/of diensten en daarmee beter in te spelen op patientenbeleving en algemeen welbevinden van gebruikers.
Voor het gebruik van informatie in het ontwerpproces blijkt eenvoudige toegankelijkheid een belangrijk criterium. Het internet is daarbij de nummer één informatiebron. Daarom zal de vertaling van de belevingsdata gebeuren in de vorm van een online platform (type portaalsite) dat belevingsdata bundelt en ontsluit door de verschillende types data te verbinden en doorzoekbaar te maken. Dit moet toelaten om de doelgroepen te informeren en ondersteunen bij het implementeren van de nieuw verworven inzichten om zo te komen tot meer innovatieve ruimten, producten en diensten voor de zorg. Ook studenten zullen het online platform kunnen gebruiken.
Om de belevingsdata op een adequate manier te vertalen naar de doelgroepen, worden interactieve case studies uitgevoerd met ziekenhuisdirecties, bedrijven en ontwerpbureaus. In verschillende iteraties worden de voorhanden zijnde data geanalyseerd en geïmplementeerd, waarna de bevindingen telkens worden afgetoetst met de bredere doelgroep. Deze aanpak laat toe om reeds tijdens de ontwikkeling van het platform een breed draagvlak te creëren bij de doelgroepen. De cases zullen bovendien concrete voorbeelden bieden van de relevantie en praktische bruikbaarheid van de data, wat ook anderen kan aanzetten met de data aan de slag te gaan.
Het verbeteren van de patiëntenbeleving zal in de zorginstellingen leiden tot een efficiëntiestijging en een beter welbevinden, wat een impact zal hebben op de kost van de zorg. Ontwerpers en fabrikanten kunnen door het beter inspelen op patiëntenbeleving hun concurrentiepositie in binnen- en buitenland versterken.

Het project resulteerde in 6 case studies met bedrijven uit de gebruikersgroep. Binnen deze case studies werd telkens gewerkt rond een specifieke inhoudelijke of methodologische vraag van de betrokken organisatie. Voor het ontsluiten van het belevingsonderzoek werd nauw samengewerkt met het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoongebonden Aangelegenheden (VIPA). Binnen het luik healing environment wil VIPA als kenniscentrum gebruikersbeleving meer onder de aandacht brengen. Het opzetten van een breed gedragen netwerk van opdrachtgevers, ontwerpers en onderzoekers die hier aanhoudend mee bezig zijn vormt hierbij een belangrijke eerste stap. Dit netwerk zal in de komende weken en maanden hopelijk groeien zodat de voorziene informatie op het platform dynamisch kan worden aangepast en zo aantrekkelijk blijft voor alle doelgroepen om regelmatig te bezoeken en naar terug te grijpen. De case studies die zich inhoudelijk richten op het ontsluiten van belevingsinformatie worden op het ontwikkelde platform dat deel uitmaakt van de website van het VIPA getoond. De inzichten uit case studies die eerder methodologisch georiënteerd zijn werden ingezet bij het bedenken van de aanpak van het platform.

KU Leuven, Departement Architectuur, Research[x]Design; Flanders InShape
KU Leuven, Departement Architectuur, Research[x]Design
AZ Nikolaas VZW; Buro II & Archi+I CVBA; Gasthuiszusters Antwerpen VZW; Haelvoet NV; osar architecten NV; VK STUDIO ARCHITECTS, PLANNERS AND DESIGNERS B.V. CVBA; PEEL; Coda vzw
Ann Heylighen
Akoestiek, Bouwmaterialen, Medische meubelen, Zorg en gezondheidsdiensten
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
https://www.departementwvg.be/gebruikerservaring-het-ontwerpproces
Share this on
Page EAD_Annem....pdf
813.7 KB
Annemans, M., Stam, L., Coenen, J., & Heylighen, A. (2017). Informing hospital design through research on patient experience. Design for Next – Proceedings of the 12th European Academy of Design Conference (EAD12|2017), 8 p.
Page ARCH17-An....pdf
994.3 KB
Annemans, M., Stam, L., Coenen, J., Heylighen A. (2017) How can research on patient experience inform hospital design? A case study on improving wayfinding, Proceedings of Arch17 - 3rd International Conference on Architecture, Research, Care, Health.