Probleem op deze pagina?

Project: Actie-onderzoek: maatschappelijke impact van ondernemingen en organisaties zichtbaar en valoriseerbaar maken

VIS/TR: VIS-trajecten
01/01/2015
31/12/2016

Het project heeft als algemeen doel om ondersteunende informatie en instrumenten te ontwikkelen voor het in kaart brengen van welke maatschappelijke impact men realiseert en op welke wijze de bereikte maatschappelijke impact kan gevaloriseerd worden. Dit actie-onderzoek wil o.b.v. bestaande kennis en methoden via een actieve betrokkenheid van gebruikers een praktisch inzetbare manier ontwikkelen om organisaties toe te laten hun impact te meten/evalueren. Bestaande kennis zal ingezet en getest worden op het terrein om een vertaalslag te maken naar praktische inzetbaarheid en (management)tools.

Primaire doelgroep zijn de gebruikers, d.w.z. bedrijven (aantal grote en kleine bedrijven uit verschillende sectoren) en middenveldorganisaties (welzijnssector, sociaal-culturele sector, milieusector, Noord-Zuid-sector…). Doel hierbij: kennis omtrent het inzetten van impactmeting in organisaties, praktische ervaring met impactmeting. Daaruit leren voor de leverbaarheden van het actie-onderzoek.
Andere primaire doelgroep, zijn de coaches en academici. Doel hierbij: kennisvalorisatie en adviesverlening over het inzetten van impactmeting in organisaties. Ontstaan van levende kennispool, die toekomstige volgers tot dienst kan zijn.
Secundaire doelgroep zijn de helikopterorganisaties in de reflectiegroep. Dat zijn koepelorganisaties, steunpunten, financiers. Doel hierbij: actie-onderzoek van op de eerste rij volgen en zo kennis verwerven over inzet van impactmeting in de praktijk. Dit vormt de basis voor verder reflectie over de eigen inspanningen om impactmeting te doen en te promoten bij hun achterban.

Het project heeft als algemeen doel om ondersteunende informatie en instrumenten te ontwikkelen voor het in kaart brengen van welke maatschappelijke impact men realiseert en op welke wijze de bereikte maatschappelijke impact kan gevaloriseerd worden. 20 organisaties/bedrijven zullen in het kader van dit actie-onderzoek samen met een coach stap voor stap een traject rond afleggen. Doel hierbij: kennis omtrent het inzetten van impactmeting in organisaties, praktische ervaring met impactmeting. Als einddoel willen we een online source, een openbare tool beschikbaar stellen die bedrijven en organisaties tot handvat zal dienen om hen door een beslissingsboom te loodsen om te komen tot hun tailormade en toepassingsgericht impactdashboard. Een netwerk van coaches kan hier verder in begeleiden, zo men graag extra coaching wil. De resultaten van dit actie-onderzoek zullen op korte termijn toelaten dat doelgroepen sneller en makkelijker aan de slag kunnen met maatschappelijke impact en impactevaluatie. Via de online kennisbron ontdekken ze gemakkelijk wat maatschappelijke impact inhoudt, hoe ze daarmee aan de slag kunnen in hun organisatie of bedrijf en zetten ze daarbij tools in die ze op hun eigen maat kunnen ontwikkelen.

Doelstelling 1: Bewustwording en intern draagvlak creëren rond maatschappelijke impact. Resultaat: 23 organisaties omschreven hun impact, een tiental draagvlakmethodieken werd getest en in een matrix gecapteerd obv de drempels voor organisaties en bedrijven om draagvlak te creëren.
Doelstelling 2: Intern proces – keuze voor een bepaalde methodo van impactevaluatie. Resultaat: 22 organisaties/bedrijven bepaalden een scope en kozen een methode om impact te evalueren. O.b.v. de ervaringen van de gebruikers maken we een stappenplan en beslissingsboom om tot een keuze van impactevaluatiemethode te komen. Die zit verwerkt in de online tool 'Impact Wizard' (www.impactwizard.eu)
Doelstelling 3: Methode van impactevaluatie toepassen. Resultaat: 13 organisaties/bedrijven pasten hun gekozen impactmeetmethoden toe, nog 9 anderen stelden een actieplan op om impactdata te verzamelen. De gebruikers testen en valideren de methodes o.b.v. hun inzichten en ervaringen.
Doelstelling 4: Verbinden aan indicatoren. Resultaat: een aantal clusters van indicatoren, verbonden aan academische expertise, waarbij de relevantie in de praktijk wordt nagegaan. Dit levert mee de basis voor enkele indicatorensets voor de ontwikkeling van een wegwijzer om maatschappelijke impact te evalueren. Deze bestaande indicatoren kunnen gebruikt worden, of kunnen aanleiding zijn om zelf indicatoren te ontwikkelen. Resultaat: 14 academici werkten mee aan een thematische en methodologische clustering van indicatorensets. De indicatoren en effecten-databank zit verwerkt in Impact Wizard.
Doelstelling 5: Impactdashboard op maat. Organisaties ontwikkelen onder begeleiding van AVANCE - the impact engineers en de Sociale InnovatieFabriek een impactdashboard op maat. Dit impactdashboard is een praktische managementtool voor de gebruikers in kwestie. Bovendien werden de tools, ontwikkeld o.b.v. de voorgaande fases, getest met de gebruikers: uiteindelijk werkten we 3 kaders uit, nl. één rond impactdashboard, één rond impactcommunicatie en één rond strategisch bijsturen van interventies om positieve impact te verhogen en negatieve impact te verkleinen.
Doelstelling 6: Disseminatie. De resulaten, leerlessen en ervaringen van de gebruikersgroep en reflectiegroep worden gedeeld via online (www. impactwizard.eu en www.impactnetwerk.be) en offline (Publicatie Grip op Impact)communicatie. We hebben ook een 'New Ideals'-conferentie gehouden op 29/11/2016 voor een breed publiek. We organiseren workshops voor breed publiek. Er zijn minstens 5 bijkomende trajecten opgezet rond impactevaluatie bij specifieke organisaties.

We merkten in de praktijk dat in 80% van de gevallen op één of ander moment in het impactevaluatieproces hulp nodig is van een externe coach of consultant. Een netwerk van coaches kan hier verder in begeleiden, zo men graag extra coaching wil. We geven workshops voor coaches & consultants, fondsen en koepelorganisaties: 3 coach-workshops in januari 2017, en nog 1 op 27/4/2017 voorzien. Zij kunnen hun klanten, organisaties, investees toegang tot Impact Wizard en hierrond een specifieke dienstverlening aanbieden. Dit garandeert mee de valorisatie van dit VIS-traject.

We zijn erin geslaagd om met Impact Wizard alle belangrijke leverbaarheden van de Projectspecifieke kennisontwikkeling te integreren in Impact Wizard (www.impactwizard.eu)

Samen vzw en De Punt N.V.
Sociale InnovatieFabriek
Tomas De Groote
Knowledge Management, Process Management, Kwaliteitsmanagement Systemen
Caroline Godts, Tomas De Groote
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.socialeinnovatiefabriek.be
Share this on