Probleem op deze pagina?

Project: Interne hefbomen voor het creëren van succesvolle product-service-systemen

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/01/2015
30/06/2016

Door de toenemende internationale druk staan productiebedrijven in Vlaanderen voor de uitdaging om steeds meer toegevoegde waarde te creëren voor hun gebruikers. Kleine en middelgrote productgeoriënteerde ondernemingen hebben echter onvoldoende kennis en inzicht in de interne hefbomen of de randvoorwaarden die aanwezig moeten zijn om succesvolle product-service-systemen te kunnen creëren. De interne hefbomen zijn bijvoorbeeld de competentie om oplossingen voor problemen van klanten te co-creëren samen met klanten of leveranciers, de competentie om problemen grondig te analyseren vooraleer te redeneren in termen van technologische oplossingen, de competentie om relaties op te bouwen met klanten door interactiemomenten met klanten te organiseren en een klantgerichte cultuur te realiseren enz.

De academische kennis van de Antwerp Management School zal worden verrijkt met de kennis die aanwezig is bij Universiteit Antwerpen alsook met de denkkaders van onder meer Lusch en Ryan (2006, 2013). Vervolgens wordt deze kennis vertaald in:
1) een meetinstrument (vragenlijst) waarmee bedrijven kunnen inventariseren op welke interne hefbomen ze een beroep kunnen doen om de transitie te maken naar een geïntegreerde bedrijfslogica;
2) een handleiding op basis waarvan de bedrijven en hun dienstverleners effectief een beroep kunnen doen op deze interne hefbomen om succesvolle product-service-systemen te creëren. Per interne hefboom wordt toegelicht hoe een bedrijf de ideale situatie kan bereiken.

Dankzij de bedrijfstrajecten in dit onderzoeksproject, zal het op academische kennis gebaseerde instrument en handleiding getest en verbeterd worden in een bedrijfscontext.

Naast de maakindustrie (metaalfabrikanten, de sector voor vervaardigen van transportmiddelen en van (elektrische) apparaten en werktuigen) richt het project zich ook tot bedrijven binnen de sectoren chemie en voeding die ook willen evolueren naar aanbieders van totaaloplossingen. Tot de doelgroep horen productontwikkelaars, ontwerpers, designers en dienstverleners die geïntegreerde product-service-systemen ontwerpen, en diensten of toepassingen (bv. apps) ontwikkelen. De projectresultaten zijn ook voor studenten en onderzoekers in deze domeinen bijzonder relevant.

In eerste instantie spitst het project zich toe op bedrijven die design en productontwikkeling aanpakken aan de hand van een formeel en geïntegreerd proces, of waarbij het product-ontwikkelingsproces van strategisch belang is voor de onderneming.

Om zich te onderscheiden van concurrenten kunnen Vlaamse maakbedrijven zich niet langer uitsluitend focussen op producten. Ze moeten ook service componenten aan hun aanbod toevoegen. In tal van sectoren bouwen steeds meer bedrijven originele service componenten rondom hun product: bijvoorbeeld machinebouwers evolueren naar het aanbieden van oplossingsgerichte voorstellen die machineprestaties optimaliseren en kosten verlagen, toeleveranciers zoeken naar co-creatiemogelijkheden met de klant voor de ontwikkeling van nieuwe producten, en in de automobielsector bieden bedrijven toegevoegde waarde in originele formules met communities en comfortdiensten tijdens onderhoudsbeurten. Onderzoek wijst echter uit dat de interne randvoorwaarden vaak niet aanwezig zijn om succesvolle product-service systemen (PSS) te creëren, zoals structuren die niet vanuit de klant zijn opgezet, het ontbreken van een servicecultuur en een gebrek aan competenties om te leren van de klant.

In het kader van dit project heeft Antwerp Management School een methodiek ontwikkeld om bedrijven te begeleiden in het bepalen en verbeteren van de interne hefbomen voor het creëren van succesvolle PSS.

De resultaten van dit project bieden relevante inzichten voor bedrijven en managers met interesse om hun product-dienst combinaties verderop te schalen, en adviseurs die bedrijven helpen in hun transitie naar diensten. Managers en adviseurs dienen eerst zich bewust te zijn dat verschillende drempels bij servitisatie in grote mate afhankelijk zijn van de mate van ervaring en kennis binnen het bedrijf op vlak van PSS, alsook het type van PSS-strategie dat bedrijf nastreeft. Zij kunnen vervolgens gebruik maken van verschillende bestaande instrumenten om de huidige en beoogde strategie van het bedrijf in kaart te brengen, en kloven op vlak van PSS-ontwikkeling, uitrol of logica te bepalen. Voor dit project putten wij bijvoorbeeld inspiratie uit de ‘goods vs. service-dominant rating table’ van Ryan (2013), het ‘business model canvas’ van Osterwalder en Pigneur (2010) en het ‘competing values framework’ van Cameron en Quinn (2011). Tenslotte, in kader van dit project hebben wij een nieuwe tool ontwikkeld voor bedrijven om deze kloven te dichten door het creëren en definiëren van potentiële PSS-verbeterprojecten. Door gebruik te maken van deze tool met werknemers met verschillende perspectieven binnen de organisatie, kunnen bedrijven tevens een algemene bedrijfslogica ontwikkelen die PSS ondersteunt doorheen de organisatie. Deze tool wordt ter beschikking van ondernemingen en adviseurs door Antwerp Management School.

Een white paper met een meer uitgebreide beschrijving van de resultaten van dit project, alsook de PSS Strategy Rollout Tool (handleiding + posters) voor bedrijven en adviseurs om verder mee aan de slag te zijn, staan toegevoegd onderaan deze pagina.

Flanders Inshape
Antwerp Management School

De gebruikersgroep bestaat uit bedrijven (e.g. Borginsole, DNCS, Hydrogenics, P&V Elektrotechniek, Packo Inox, Summa, Atlas Copco, BULO) dienstverleners (e.g. Kite Consultants, Nahman, SOWAD, Studio Dott, Forte), academici (e.g. Universiteit Antwerpen) en intermediaire organisaties (e.g. Agoria, UNIZO).

Wim Coreynen
Sharon Vandousselaere, Wim Coreynen
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.antwerpmanagementschool.be/nl/livestream/news/2015/1/16/start-next...
Share this on
Page PSS_White....pdf
227.1 KB
White paper
Page PSS_Strat....pdf
1.3 MB
PSS Strategy Rollout Toolkit
Page PSS_strat....pdf
591.6 KB
PSS strategy sprint poster
Page PSS_selec....pdf
789.5 KB
PSS selection matrix poster
Page PSS_value....pdf
802.1 KB
PSS value exchange poster