Probleem op deze pagina?

Project: RESKIA - Residuarme kiemremming aardappelen

VIS/CO: Collectief onderzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden
01/01/2015
31/12/2017

Bedrijven in de Belgische aardappelindustrie worden door hun afnemers steeds vaker geconfronteerd met de vraag naar residuarme aardappel(producten). Deze vraag wordt gedreven door de toenemende druk op na-oogstbehandelingen vanuit retail en consumentenorganisaties. Er is dan ook een groeiende nood aan aardappelen bewaard zonder gebruik van chloorprofam (CIPC). Ondanks jarenlang onderzoek in het buitenland is er nog geen enkel alternatief dat op brede schaal zijn weg gevonden heeft naar de praktijk. Met dit project willen de onderzoekspartners economisch haalbare bewaarmethoden aanreiken om aardappelen residuarm te bewaren, zonder in te boeten aan kwaliteit.

Doel is om Vlaamse aardappelverwerkers, -verpakkers, -handelaars en -telers bij te staan zodat ze met meer inzicht, kennis en kunde alternatieve kiemremming kunnen toepassen.

Bewaarmethoden voor de versmarkt verschillen van deze voor de aardappelverwerkende industrie:

• Voor de versmarkt werd gezocht naar bewaarmethoden met nog betere prestaties op vlak van kwaliteit (smaak, bakeigenschappen, geur), kostprijs, shelf life, energieverbruik).

• Voor de aardappelverwerkende industrie is het de uitdaging om nieuwe bewaarmethoden op grote schaal te introduceren, voorbij de huidige niches die zich beperken tot producten van de biologische teelt en lange bewaring in diepvries van afgewerkt residuloos product.

Het project focuste op de belangrijkste aardappelvariëteiten in belgië. Naast de effectiviteit en de economische haalbaarheid is er ook aandacht voor de technische randvoorwaarden aan toedieningsapparatuur en bewaarinfrastructuur.

Vanaf 20 december 2017 kan u gratis een brochure downloaden met de resultaten van het project op: http://www.flandersfood.com/projecten/reskia

http://www.flandersfood.com/projecten/reskia

http://www.flandersfood.com/projecten/reskia

Inagro, PCA
Jessica Devos
Marie Demarcke
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.flandersfood.com/projecten/reskia
Share this on