Probleem op deze pagina?

Project: PSYCHROLAB - Psychrotrofe, bederfveroorzakende melkzuurbacteriën in koel bewaarde voedingsproducten leiden tot sterke verkorting van de microbiële houdbaarheid

VIS/CO: Collectief onderzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden
01/01/2015
31/12/2016

Producenten van gekoelde producten zoals versneden groenten, salades, gekookte vleeswaren, gekookte eieren, …

PROBLEEMSTELLING
Producenten van gekoelde, verpakte levensmiddelen worden helaas steeds vaker geconfronteerd met een onverwacht snel bederf door psychrotrofe melkzuurbacteriën.
Lage temperaturen remmen normaal gezien de groei van micro-organismen. Maar de psychrotrofe melkzuurbacteriën hebben zich aangepast aan de lage temperaturen. Deze bacteriën groeien namelijk goed bij temperaturen lager van 7°C.
Daarom veroorzaken ze nu grote problemen bij bedrijven die geconfronteerd worden met een systematische contaminatie tijdens de productie.

ONDERZOEKSAANPAK
Doordat zoveel bedrijven geconfronteerd worden met dit snelle bederf door psychrotrofe melkzuurbacteriën is het noodzakelijk om op een collectieve manier

bronnen van deze contaminerende micro-organismen te achterhalen (waar komen ze vandaan en wanneer komen ze op het product),

psychrotrofe melkzuurbacteriën te karakteriseren naar
groeikarakteristieken,
bederfpotentieel,
gevoeligheid voor desinfectietechnieken en conserveringsfactoren

methodiek voor te stellen om dit vroegtijdig bederf te voorkomen

UITVOERDERS
Flanders’ FOOD beheert en coördineert het project. De uitvoering is in handen van twee onderzoeksgroepen van de Universiteit Gent.

Hoofduitvoerder: Universiteit Gent
Laboratorium voor Levensmiddelenmicrobiologie en Conservering onder leiding van Prof. Frank Devlieghere (frank.devlieghere@ugent.be) en uitgevoerd door Simbarashe Samapundo (simbarashe.samapundo@ugent.be)

Mede-uitvoerder: Universiteit Gent
Laboratorium voor Microbiologie onder leiding van Prof. Peter Vandamme (peter.vandamme@ugent.be)

Na 2 jaar onderzoek is er op basis van 8 verschillende productieomgevingen een cultuurcollectie van psychrotrofe melkzuurbacteriestammen opgesteld. Bestaande hoofdzakelijk uit stammen van Leuconostoc species; Carnobacterium species en Lactobacillus species. Hiervan hebben de onderzoekers 15 stammen grondig gekarakteriseerd.

De 15 geselecteerde psychrotrofe melkzuurbacteriestammen zijn zeer goed aangepast aan de koude temperaturen van de productieomgevingen (groei bij 2°C) en zijn niet goed bestand tegen relatief lage pH (<5). Hun bederfpotentieel is zeer breed en variabel en stamafhankelijk. Sommige stammen hebben zelfs het potentieel om biofilms te vormen en zijn in de productieomgevingen teruggevonden in biofilms. Het risico voor onderschatting van het contaminatieniveau blijft reëel maar voor deze 15 stammen lag de optimale groeitemperatuur nog op 30°C. Doch blijft het zeer relevant om bijkomende testen uit te voeren bij lagere T, zoals 22°C, om het bederfpotentieel te kunnen inschatten.

In de productieomgevingen bevinden ze zich in de lucht, op de grondstoffen en contactoppervlakten. Om de concentratie van dit type MZB’s zo laag mogelijk te houden in eindproduct en productieomgeving zijn maatregelen op vlak van luchtkwaliteit (primair), microbiologische kwaliteit van grondstoffen (primair) en desinfectie van contactoppervlakken (secundair) noodzakelijk.

Duidelijke zonering in high en low care zones, vermijden van aerosols, microbiologische ingangscontrole van grondstoffen, goed werkend thermische processen, correct uitvoeren van reiniging en desinfectieprotocols, frequent chemische biocidale en/of fysische desinfectie, detectie en behandeling van biofilms, zijn allemaal maatregelen die er zullen toe leiden dat de kans tot contaminatie en vroegtijdig bederf beperkt is.

DEELNEMEN:
Het project start januari 2015 en loopt tot december 2016 (projectduur 2 jaar), tot die tijd is steeds een deelname mogelijk. Nadien kunnen de resultaten opgevraagd worden (mits betaling).

De jaarlijkse projectbijdrage voor projectdeelname bedraagt:

BEDRIJFSGROOTTE (# WERKNEMERS) = BIJDRAGE (IN EURO/JAAR, EXCL. BTW)
Minder dan 50 = €1.900
51 – 100 = €2.800
101 - 150 = €3.700
151 - 200 = €4.600
201 - 250 = €5.500
Meer dan 250 = €7.400

De-Minimisregel is van toepassing. De subsidie wordt toegekend als onrechtstreekse staatssteun evenredig aan het aantal deelnemende bedrijven aan het project. Het bedrag voor onrechtstreekse staatsteun voor het project is vastgesteld 15.044 euro per deelnemer per jaar.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de projectbeheerder Timothy Lefeber (timothy.lefeber@flandersfood.com).

Jessica Devos
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
Share this on