Probleem op deze pagina?

Project: REDUMOLD - Opzet en validatie van goede praktijkrichtlijnen voor de reductie van schimmelcontaminatie van voedingsmiddelen

VIS/CO: Collectief onderzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden
01/01/2015
31/12/2016

Tot de doelgroep van dit project behoren enerzijds de voedingsbedrijven die geconfronteerd worden met productuitval door schimmelcontaminatie en –groei en anderzijds bedrijven die actief zijn in sectoren van reining- en desinfectiemiddelen of luchtbehandelingssystemen. Deze laatste zullen op een meer wetenschappelijk onderbouwde en systematische wijze de efficiëntie van hun systemen specifiek naar schimmels kunnen aantonen. Bovendien zal hun kennis rond de contaminatieproblematiek binnen voedingsbedrijven significant toenemen. Daarnaast nemen ook een aantal ingenieursbureaus deel aan dit project om de problematiek in de sector van dichtbij te kunnen volgen maar anderzijds kunnen zij vanuit hun praktijkervaring een waardevolle insteek leveren aan het project.

REDUMOLD
OPZET EN VALIDATIE VAN GOEDE PRAKTIJKRICHTLIJNEN VOOR DE REDUCTIE VAN SCHIMMELCONTAMINATIE VAN VOEDINGSMIDDELEN
PROBLEEMSTELLING
Schimmelcontaminatie tijdens productie van levensmiddelen, met productuitval en imagoverlies tot gevolg, is een door de voedingsindustrie erkend probleem. Deze schimmels leiden dikwijls tot grote economische verliezen door versneld bederf. Voor bedrijven is het van groot belang de bron van deze contaminatie te identificeren, de verspreiding van de schimmels in hun productie in kaart te brengen én maatregelen te treffen om deze problemen te reduceren.
Tot vandaag is weinig gekend omtrent de effectiviteit van luchtbehandelingssystemen en reiniging- en desinfectieprocedures met betrekking tot schimmels. De meeste van deze systemen en de bijhorende GMP richtlijnen focussen immers op bacteriële contaminatie. Daarom is er een nood aan het evalueren van de effectiviteit van op de markt beschikbare oplossingen en de ontwikkeling van eenvoudig implementeerbare GMP (good manufacturing practices) richtlijnen, specifiek gericht op contaminatie door schimmels.
ONDERZOEKSAANPAK
Diverse onderzoeksprojecten focussen zich op het beheersen van schimmelgroei via een geschikte conserveringsstrategie van de levensmiddelen. Binnen dit project ligt de focus op het beheersen van de schimmelinsleep en -verspreiding binnen de productieomgeving. De nadruk wordt gelegd op een efficiënte reiniging en desinfectie van de procesapparatuur samen met een goede luchtbehandeling. De onderzoeksaanpak bestaat uit volgende stappen:
 Ontwikkeling van een diagnostische tool voor het in kaart brengen van het risico met betrekking tot schimmelcontaminatie bij de deelnemende bedrijven
 Identificeren van de contaminatiebronnen (kritische contaminatiepunten) van schimmels via source tracking
 Efficiëntietesten van verschillende reinigings- en desinfectieprocedures en van luchtbehandelingssystemen
 Het opstellen van GMP richtlijnen specifiek voor het vermijden van contaminatie met schimmels
 Validatie in een industriële omgeving van de nieuw geïmplementeerde systemen
 Kennisstranfer van projectresultaten

In het project werd de naruk gelegd op een efficiënte reiniging en desinfectie van de procesapparatuur samen met een goede luchtbehandeling.

Als aanzet werd een diagnostische tool ontwikkeld voor het in kaart brengen van hygiënesituatie en het risico met betrekking tot schimmelcontaminatie bij bedrijven. Via source tracking werden vervolgens de contaminatiebronnen (kritische contaminatiepunten) van schimmels in een aantal productie-omgevingen geïdentificeerd.

Daarnaast werd ook de efficiëntie geëvalueerd van verschillende reinigings- en desinfectieprocedures en van luchtbehandelingssystemen.

Dit leidde uiteindelijk tot het opstellen van een GMP gids met richtlijnen om risico’s met betrekking tot schimmelcontaminatie in levensmiddelbedrijven te beheersen.

meer informatie via website Flanders' FOOD: zie link hieronder

http://www.flandersfood.com/projecten/redumold

UITVOERDERS Het beheer en de uitvoering is in handen van 2 onderzoeksgroepen van de UGent Hoofduitvoerder: UGent  Labo voor Toegepaste Mycologie (MYCOLAB) onder leiding van Prof. Mia Eeckhout (Mia.Eeckhout@UGent.be)  Vakgroep voedselveiligheid en vo

UGent
Jessica Devos
Jessica Devos
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.flandersfood.com/projecten/redumold
Share this on