Probleem op deze pagina?

Project: Multidisciplinaire controle van binnenrot (Fusarium spp.) in paprika

LBO - LA: Landbouwonderzoek en Landbouwtrajecten
01/11/2014
01/11/2016

De hoofddoelstelling van dit project is te komen tot een duurzame beheersing van binnenrot, afgestemd op de praktijk zowel voor de teler als voor de naoogstbewaring bij de veilingen en distributiesector. Met de opgedane kennis van buitenlands onderzoek, vorig eigen onderzoek en de gegenereerde kennis uit het nieuwe project, trachten we tot een multidisciplinaire controle te komen van het binnenrotprobleem en dit op een snelle, arbeidsvriendelijke en duurzame manier voor zowel teler als de veiling en toeleveringsbedrijven.

De voornaamste doelgroep waarop dit project zich richt zijn paprikatelers, omdat binnenrot op het bedrijf ontstaat, en veilingen, omdat het probleem met binnenrot zich voornamelijk in het afzetkanaal situeert. Daarnaast behoren ook teeltvoorlichters en consulenten van de toeleveringsector tot de brede doelgroep.

Sinds 2003-2004 wordt de Vlaamse paprikateelt geconfronteerd met een belangrijke nieuwe ziekte: binnenrot of inwendig vruchtrot. Hierbij vertonen rijpe vruchten vruchtwandnecrose en/of witgrijze myceliumgroei op de zaden. In een later stadium onstaan er ingezonken bruine lessies aan de buitenkant van de vrucht. Meestal wordt de ziekte veroorzaakt door stammen die behoren tot het FLASC (Fusarium lactis species complex), maar ze kan ook worden veroorzaakt door Fusarium oxysporum of Fusarium proliferatum. Ondanks het onderzoek rond de kennis van het pathogeen en het infectieproces zijn er nog onvoldoende duurzame beheersingsmaatregelen beschikbaar voor de Vlaamse telers. Resultaten van deze onderzoeken kunnen leiden tot veelbelovende beheersingsmaatregelen maar de kennis om deze effectief toe te passen in de sector ontbreekt nog. Het project is opgebouwd uit vijf werkpakketten waarbij gestreefd wordt naar een multidisciplinaire beheersing van het binnenrotprobleem bij zowel de telers als in het handelskanaal.

De resultaten zijn terug te vinden vanaf 1o februari 2017 op de volgende website: http://iiw.kuleuven.be/onderzoek/Plantproductie

Ook op de website van ILVO, Proefstation voor de Groenteteelt en Proefcentrum Hoogstraten kan informatie worden terug gevonden

Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Proefcentrum Hoogstraten (PCH) en Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek.
Mario Frans
Agro Landbouwmachines / Technologie, Biocontrole, Cel en Moleculaire Biologie, Crop Productie, Horticultuur / tuinbouw, Microbiologie, Voedingsverpakking / Behandling
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
Share this on