Probleem op deze pagina?

Project: Kennisplatform Renovatie

VIS/TR: VIS-trajecten
01/08/2014
31/07/2019

Het KennisPlatform Renovatie heeft als algemeen doel om vanuit de unieke opportuniteit van de ‘Proeftuin woningrenovatie: innovatie bij energiezuinig verbouwen’ een positief innovatieklimaat voor de renovatie van woningen te creëren. Dit doel zal gerealiseerd worden via de opbouw van kennis en een verbeterde markt- en samenwerking, met als resultaat de doorbraak tot een volumemarkt van kwalitatief energetische renovaties.

Professionele bouwheren, architecten, studiebureau's, materiaalproducenten, aannemers, financiers, adviseurs bouw en renovatie

Het Vlaams KennisPlatform Woning-Renovatie heeft als algemeen doel om vanuit de unieke opportuniteit van de ‘Proeftuin woningrenovatie: innovatie bij energiezuinig verbouwen’ een positief innovatieklimaat voor de renovatie van woningen te creëren. Dit doel zal gerealiseerd worden via de opbouw van kennis en een verbeterde markt- en samenwerking, met als resultaat de doorbraak tot een volumemarkt van kwalitatief energetische renovaties.

Het KennisPlatform Renovatie is een initiatief van WTCB, Passiefhuisplatform, Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), Bouwunie en de Nationale Architecten Vereniging (NAV) als aanvrager en uitvoerders. De Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB) Vlaanderen vzw, de Organisatie van Raadgevende Ingenieurs, Engineering- en consultancybureaus vzw (ORI) en de Verenigde Eigenaars vzw (VE-PR) zijn mede-aanvrager. Voor de wetenschappelijke uitvoering wordt bijkomend beroep gedaan op de kennisinstellingen van KU Leuven (Departement Burgerlijke Bouwkunde, Afdeling Bouwfysica), UGent (Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Onderzoeksgroep Bouwfysica, constructie en klimaatbeheersing) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van het Kennisplatform Renovatie zijn
• De rol van een uniek aanspreekpunt en om de zichtbaarheid (ook naar het buitenland) te waarborgen en efficiënt te antwoorden op de behoeften van de proeftuinprojecten en doelgroepbedrijven.
• De kennisopbouw en kennisondersteuning aangeboden aan de proeftuinprojecten omtrent methodologie, technologie en proces, zodat de basis gelegd wordt voor succesvolle proeftuinexperimenten met zinvolle resultaten, die naar een hoger niveau kunnen getild worden door een verwerking op platform-niveau.
• Een kwaliteitsborging door richtlijnen voor energetische meetcampagne en kostenefficiëntie-analyse, zodat de output van deze acties in de proeftuinprojecten, kwaliteitsvol, vergelijkbaar en exploiteerbaar zijn.
• Een kennisverspreiding op maat van de bedrijven-doelgroepen zodat de ruimere doelgroep van innovatievolgers de resultaten van de Proeftuin Renovatie kan absorberen, met tevens een vertaalslag naar het beleid

WTCB, VCB, Bouwunie, NAV, Passiefhuisplatform, KULeuven, UGent, VITO
WTCB
Samen te stellen uit overheid en industrie
Johan Van Dessel
Bouw engineering, Bouwmaterialen, Bouwmaterialen, Componenten en Methoden
Jeroen Vrijders, Joeri Aleksander van der Have, Johan Van Dessel
Bertrand Deroisy, Natallia Palyshenkava (Matexi), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.kennisplatform-renovatie.be
Share this on
Page Kennispla....pdf
191.3 KB