Probleem op deze pagina?

Project: OPTIMEAT - Snellere, betere en efficiëntere productontwikkeling en voorspelling van de consumentenappreciatie voor een breed gamma vleesproducten

VIS/TR: VIS-trajecten
01/06/2014
31/05/2018

Productontwikkeling in charcuterieproducten gebeurt bij een groot aantal bedrijven momenteel meestal via tijdrovende en kosten opslorpende trial en error procedures en, indien het budget het toelaat, uitgebreide consumententesten. KMO’s hebben hier veelal geen of slechts een klein budget voor ter beschikking en dat belemmert eveneens de zoektocht en ontwikkeling van innovatieve producten, die beter afgestemd zijn op eisen van de markt. Bovendien is de consument subjectief in de beoordeling van (nieuwe) producten. Vooraleer een nieuw product op de markt te brengen is het beter over een objectieve beoordelingsmethodiek te beschikken, die een voldoende en aantoonbare graad van acceptatie biedt, want dit is belangrijk om de klanten van de vleesverwerkende bedrijven te overtuigen het nieuwe product een kans te geven en het op te nemen in het verkoop gamma.

Via dit VIS-traject zullen aan de doelgroep een aantal modellen aangereikt worden die het mogelijk maken de consumentenappreciatie voor de geselecteerde parameters objectief te voorspellen op basis van een aantal snelle fysico-chemische analyses. Bovendien zullen de modellen hen in staat stellen om sneller in te spelen op nieuwe trends of specifieke vragen van klanten of consumenten en om innovatieve technologische ontwikkelingen door te voeren op het vlak van smaak, eventueel in combinatie met clean-label en gezondheidsbevorderende ingrediënten.

Het VIS traject beoogt verschillende schakels van de agro-voedingssector als doelgroep. De belangrijkste doelgroep van bedrijven zijn de vleesverwerkende bedrijven, maar ook de leveranciers van grondstoffen hebben belang bij dit project, want 1/3 van alle in België gekweekte en geslachte varkens worden verwerkt door de lokale charcuterienijverheid. De toeleveranciers van kruiden en hulpstoffen behoren eveneens tot de doelgroep van dit VIS traject. Zij kunnen de aangereikte tools gebruiken om hun klanten advies te geven bij productontwikkeling. Het belang van de betrokkenheid van de retail bij dit project mag zeker niet over het hoofd gezien worden. Zij zullen een belangrijke rol spelen in het welslagen van de valorisatie van de ontwikkelde tools, door het kwaliteitslabel tot bij de consumenten te brengen. Daarnaast kan ook een rol weggelegd zijn voor de toeleveranciers van technologieaanbieders (b.v. snelle analyse methodes).

Productontwikkeling in charcuterieproducten gebeurt bij een groot aantal bedrijven momenteel meestal via tijdrovende en kosten opslorpende trial en error procedures en, indien het budget het toelaat, uitgebreide consumententesten. KMO’s hebben hier veelal geen of slechts een klein budget voor ter beschikking en dat belemmert eveneens de zoektocht en ontwikkeling van innovatieve producten, die beter afgestemd zijn op eisen van de markt. Bovendien is de consument subjectief in de beoordeling van (nieuwe) producten. Vooraleer een nieuw product op de markt te brengen is het beter over een objectieve beoordelingsmethodiek te beschikken, die een voldoende en aantoonbare graad van acceptatie biedt, want dit is belangrijk om de klanten van de vleesverwerkende bedrijven te overtuigen het nieuwe product een kans te geven en het op te nemen in het verkoop gamma.

Via dit VIS-traject zullen aan de doelgroep een aantal modellen aangereikt worden die het mogelijk maken de consumentenappreciatie voor de geselecteerde parameters objectief te voorspellen op basis van een aantal snelle fysico-chemische analyses. Bovendien zullen de modellen hen in staat stellen om sneller in te spelen op nieuwe trends of specifieke vragen van klanten of consumenten en om innovatieve technologische ontwikkelingen door te voeren op het vlak van smaak, eventueel in combinatie met clean-label en gezondheidsbevorderende ingrediënten. De modellen zullen ook omgezet worden in een laagdrempelige computerapplicatie, namelijk een gebruiksvriendelijke tool, die ondersteuning kan bieden bij productontwikkeling, voorspelling van de consumentenappreciatie en bij de optimalisatie van de commercialisatie van nieuwe en bestaande producten. De aangereikte tools zullen ook gevaloriseerd worden als objectief beoordelingssysteem voor een kwaliteitslabel. Dit moet de vleeswarenindustrie in staat stellen om een aantal voordelen te ontwikkelen zoals het bieden van garantie naar kwaliteit en gezondheid, opbouwen van een beter imago, groei in het marktaandeel en versteviging van de concurrentiepositie. Ten slotte zal de doelgroep een scoring instrument aangereikt worden voor zowel objectieve als subjectieve karakteristieken te bekijken en op een volledigere manier charcuterie producten te evalueren dan tot nu toe het geval was. De 7 charcuteriegroepen die in het VIS-traject opgenomen worden zijn: kookworst, paté, salami, gekookte ham, gedroogde ham, aspic en kippewit.

Het voorliggende VIS traject beoogt verschillende schakels van de agro-voedingssector als doelgroep. De belangrijkste doelgroep van bedrijven zijn de vleesverwerkende bedrijven, maar ook de leveranciers van grondstoffen hebben belang bij dit project, want 1/3 van alle in België gekweekte en geslachte varkens worden verwerkt door de lokale charcuterienijverheid. De toeleveranciers van kruiden en hulpstoffen behoren eveneens tot de doelgroep van dit VIS traject. Zij kunnen de aangereikte tools gebruiken om hun klanten advies te geven bij productontwikkeling. Het belang van de betrokkenheid van de retail bij dit project mag zeker niet over het hoofd gezien worden. Zij zullen een belangrijke rol spelen in het welslagen van de valorisatie van de ontwikkelde tools, door het kwaliteitslabel tot bij de consumenten te brengen. Daarnaast kan ook een rol weggelegd zijn voor de toeleveranciers van technologieaanbieders (b.v. snelle analyse methodes).

De doelstellingen van dit VIS-traject zijn volledig nieuw. Zowel in het binnen- als buitenland zijn er geen modellen beschikbaar die op een objectieve en wetenschappelijk onderbouwde manier de consumentenappreciatie voorspellen van verschillende charcuterieproducten op basis van een aantal analytische parameters en die bovendien gebruikt kunnen worden als ondersteuning bij productontwikkeling. Ook de valorisatie van de modellen in een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitslabel en het scoring instrument zijn nieuw in Europa.

Het succes van het VIS-traject zal onder andere opgevolgd worden aan de hand van het aantal bedrijven (KMO’s, GO’s) die de webapplicatie gebruiken en het aantal projecten binnen de groep van deelnemende bedrijven waarbij de aangeleverde tools gebruikt worden voor ondersteuning bij productontwikkeling of voorspelling van consumentenappreciatie. Ook het aantal bedrijven die beroep doen op de e-learning module voor zelfstandige implementatie of diegenen die beroep doen op de individuele begeleiding voorzien tijdens het traject voor implementatie van de aangereikte tools zullen bekeken worden. Tijdens het VIS-traject zullen er op geregelde basis ook gebruikersgroepen georganiseerd worden om de tussentijdse resultaten voor te stellen, maar ook om de noden van de bedrijven zo goed mogelijk af te stellen op de mogelijkheden van de onderzoekers.

Fenavian, ILVO T&V, Flanders' FOOD
Fenavian
Jessica Devos
Kwaliteitsstandaarden, Voedingstechnologie
Charlotte Boone, Elien Danckaerts, Geert Van Royen
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.flandersfood.com/projecten/optimeat
Share this on