Probleem op deze pagina?

Project: iMinds Health

OVR: Initiatieven Vlaamse regering
01/01/2014
31/12/2016

De Vlaamse zorg- en gezondheidssector ondersteunen in haar strategische digitale projecten.

Een neutraal integratie- en interoperabiliteitsplatform aanbieden waarop ontwikkelaars de interoperabiliteit van systemen kunnen testen en aantonen.

De sector ondersteunen in de omzetting van innovatieve concepten en ideeën naar tastbare resultaten om zo de efficiëntie, de kwaliteit en de bereik van de sector te versterken.

Centraal aanspreekpunt zijn voor digitale zorg- en gezondheidsinnovatie binnen Vlaanderen.

- De Vlaamse zorg- en gezondheissector
- De Health ICT industrie
- De overheid
- Middenveldorganisaties

De Vlaamse zorg- en gezondheidssector wordt geconfronteerd met een aantal belangrijke maatschappelijke en economische uitdagingen – gaande van vergrijzing en de explosieve toename van het aantal chronisch zieken, tot een stijgende behoefte aan daghospitalisatie en thuiszorg, en de evolutie naar meer aandacht voor preventie. Om die uitdagingen aan te gaan, zullen de werking en financiering van de sector de volgende jaren hertekend moeten worden; digitalisering speelt daarin een belangrijke rol.

Sinds begin 2014 beschikt Vlaanderen met iMinds Health over een onafhankelijk digitaal innovatiecentrum voor de zorg- en gezondheidssector. De missie van iMinds Health bestaat erin om samen met een breed partnernetwerk in te zetten op digitaal onderzoek en innovatie, maar ook op samen met de ICT-sector het effectief ontwikkelen en naar de markt brengen van concrete en duurzame digitale oplossingen voor de Vlaamse zorg- en gezondheidssector.

Birgit Morlion
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo), Hilde Bohets (Eden Drug Development Consulting)
http://www.iminds.be/health
Share this on