Probleem op deze pagina?

Project: Werken in bouwteam, een innovatief bouwproces

VIS/TR-iV: VIS trajecten voor innovatievolgers
01/03/2014
01/03/2018

Geïntegreerd samenwerken in een bouwteam: hoe maken we de bouwprofessional vertrouwd met de bouwprojectmethodiek en de vertaling naar de praktische aanpak?

De lat voor bouwprojecten ligt steeds hoger. En dat niet alleen op het vlak van duurzaamheid of prestatie-eisen. Het aantal bouwpartners neemt toe, net zoals de vraag van bouwheren naar een total cost of ownership. Een zoektocht naar een nieuwe invulling van het bouwproces
dringt zich dan ook op. Is geïntegreerd samenwerken in een bouwteam het antwoord? Bij DBFM- en PPS-constructies wordt de methodiek al ad hoc gebruikt, maar ook bij kleinere werven en zelfs de particuliere woning wordt het al toegepast.

De ervaringen van de voorlopers zijn essentieel om het theoretisch model ingang te doen vinden bij een ruim publiek. Aanvullende juridische en financiële duiding moet voldoende ruggensteun bieden om de samenwerking te durven aangaan.

Aan het eind van het project moet een significant deel van de reële doelgroep het bouwteammodel toepassen binnen eigen bouwprojecten.

De brede doelgroep zijn de architecten, ook actief buiten de particuliere woningbouw, de ingenieursbureaus en de hoofdaannemers (incl. typische piloot- en nevenaannemers, sleutel-op-de-deurbedrijven) in Vlaanderen.

De reële doelgroep is de groep die effectief aan de slag kan gaan binnen een bouwteam. Dit hangt mede af van de grootte en/of de complexiteit van de projecten waarin deze groep werkzaam is, waar het bouwteam duidelijk toepasbaar is. Dit zijn voornamelijk projecten waar in ontwerpfase verschillende expertises gevraagd zijn en projecten met een korte doorlooptijd. De reële doelgroep wordt ingeschat op 160 architectenbureaus, 100 ingenieursbureaus en 500 aannemers. De belangrijkste impact van de bouwteamformule is de optimalisatie van het bouwproces (vermijden dubbel werk, minder fouten, verkleinen risico's, snellere uitvoering, betere integratie van kennis). De mogelijke kostenreductie wordt geschat op 8% van de bouwkost.

Aan het einde van het project wordt gemikt op 200 bedrijven die actief bij bouwteams betrokken worden (aantal is incl. deze die in de ervaringswerkgroepen actief waren).

Dit project heeft als doel de bouwprofessional vertrouwd te maken met deze bouwprojectmethodiek en de vertaling naar de praktische aanpak. De informatie is gebaseerd op 3 pijlers:

- Het theoretisch model: wat is een bouwteam, wat zijn voor- en nadelen, wie kan betrokken worden,…
- De praktijkervaring: op basis van de ervaringen van voorlopers moet het theoretisch model genuanceerd worden: welke aandachtspunten zijn er? Waar kan het mis lopen?
- De juridische en financiële context: hoe contracten afsluiten binnen het team? Wat kan er en wat is verboden?

Deze informatie wordt aan de doelgroep gecommuniceerd via publicaties (naar de brede doelgroep) en bouwteamevents en ervaringswerkgroepen (naar de reële doelgroep). Op deze ervaringswerkgroep komen trendsetters en specialisten hun ervaringen uitleggen, maar wisselen de deelnemers ook onderling ervaringen uit.

Werken in bouwteam zal leiden tot een optimalisatie van het bouwproces.
o Reductie van de werkingskosten (vermijden van ‘dubbel werk’ door herwerkingen)
Geraamd op 3% van de bouwkost -> reductie naar 0%
o Reductie van de faalkosten (door verkeerde uitvoering, vergissing)
Geraamd op 8-12% van de bouwkost -> reductie naar 3-5%
o Reductie van het risico (om de gewenste gebouwprestaties niet te behalen)
o Optimalisatie van de projectplanning en reductie van de duur van een werf (reductie totale werfkost door beperking materieel- en loonkost).
o Verbreding van de kennis van de bouwprofessional (en versterking concurrentiepositie)

NAV, Vlaamse Confederatie Bouw, Bouwunie, ORI
NAV, de Vlaamse architectenorganisatie vzw
Pieter De Groote
Procescontrole en logistiek
Pieter De Groote
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.werkeninbouwteam.be
Share this on
Schema_thumb schema.jpg
78.9 KB