Probleem op deze pagina?

Project: PRESERVALG

VIS/CO: Collectief onderzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden
01/01/2014
31/12/2015

Doel van het PRESERVALG project was eerder opgedane kennis te vertalen naar antioxidantpreparaten die toepasbaar zijn in een industriële context. Concreet werden de volgende primaire doelstellingen gerealiseerd:

- Ontwikkeling van nieuwe antioxidantformuleringen uit micro-algen in samenwerking met algenproducenten, ingrediëntenleveranciers en eindgebruikers uit de voeder- en voedingsindustrie.
- Toepassing van algenbiomassa of afgeleide antioxidantpreparaten in diverse reële matrices tijdens casestudies, voor verbetering van de oxidatieve stabiliteit van levensmiddelen en voeders.
- Inzicht verwerven in de sensorische eigenschappen van de antioxidantpreparaten uit micro-algen in verse voedingsproducten.
- Inzicht verwerven in de doeltreffendheid van micro-algen antioxidanten in vergelijking met bestaande antioxidanten voor het tegengaan van vetoxidatie in voedingsmiddelen aan de hand van zowel analytische als sensorische evaluatie.

De resultaten van dit Flanders’ FOOD project zijn in eerste instantie gericht op producenten van voedingsingrediënten (waaronder antioxidantpreparaten) en toeleveranciers van voedingsingrediënten die actief op zoek zijn naar nieuwe, krachtige antioxidanten van natuurlijke oorsprong. Voor de producenten van algenbiomassa kunnen de projectresultaten leiden tot nieuwe afzetmarkten voor algenbiomassa, naast de bestaande markten voor aquacultuur en voedingssupplementen

Antioxidanten worden in eerste instantie aangewend in levensmiddelen om de oxidatieve stabiliteit te garanderen, een belangrijk kwaliteitscriterium van voedingsmiddelen in het algemeen en vetrijke producten in het bijzonder. Hiervoor zijn er zeer afdoende synthetische antioxidanten (bv. BHT, BHA,…) op de markt. De moderne consument staat echter sceptisch tegenover het gebruik van deze producten, waardoor de levensmiddelenindustrie reeds geruime tijd op zoek gaat naar natuurlijke alternatieven. Voorbeelden van geslaagde natuurlijke producten zijn extracten van druivenpitten, groene thee, rozemarijn, e.a. Naast extracten van hogere planten wordt recent ook aandacht gevestigd op micro-algen als mogelijke bron van antioxidanten. Zo toonde onderzoek in Vlaanderen (door KU Leuven/KAHO Sint-Lieven) aan dat microalgen, althans in vitro, een veelbelovende alternatieve bron van antioxidanten vormen. In het komend Flanders’ FOOD project PRESERVALG zullen antioxidantfracties van microalgen verder ontwikkeld worden voor toepassingen in reële voedingsmatrices om vetoxidatie effectief tegen te gaan en om zo de houdbaarheid van hun producten te verbeteren.

Recente informatie omtrent het gebruik van micro-algen in voeding en voeders werd verzameld en verwerkt in een informatiebrochure voor bedrijven. Naast het wetenschappelijk luik werden ook de wereldwijde evoluties in de micro-algen industrie opgevolgd. Een verschuiving van intensief onderzoek omtrent het gebruik van micro-algen als grondstof voor biobrandstoffen naar onderzoek voor toepassingen van algen in voeding/voeders is duidelijk merkbaar, zowel in de academische wereld als in de industrie. Toegepast onderzoek rond gebruik van micro-algen in voeding biedt zeker opportuniteiten voor de Vlaamse voedingsindustrie. Ook op het gebied van regelgeving zijn recent sterke veranderingen doorgevoerd. De Europese regelgeving voor marktintroductie van “novel foods” werd eind 2015 herzien. De procedures werden gestroomlijnd, waaronder applicatie bij een centrale instantie i.p.v. bij nationale instanties, met het oog op eenvoudigere introductie van nieuwe producten.

Vervolgens werden micro-algenextracten bereid en hun effectiviteit voor inhibitie van vetoxidatie werd uitgetest in twee modelsystemen, i.e. olie-in-water emulsie en bulkolie. Hierbij werd de inhibitie van vetoxidatie door micro-algenextracten steeds vergeleken met commercieel beschikbare (natuurlijke) antioxidantpreparaten. De micro-algenextracten vertragen steeds, in min of meerdere mate, de vetoxidatie. De resultaten bevestigen eerdere onderzoeken die het effect van micro-algenextracten op vetoxidatie onderzochten a.h.v. modelsystemen.

Tot slot werden bepaalde micro-algen geselecteerd voor gebruik in de casestudies. In totaal werden 7 casestudies , waarbij algen van verschillende algenleveranciers uit de gebruikersgroep gebruikt werden. De toepassingen die werden getest omvatten zeer diverse vetrijke producten uit verschillende segmenten van de voedingsindustrie (vleesindustrie, oliën en vetten, bakkerij en deegwaren, sauzen, specerijen en kruiden, bereide maaltijden en dierenvoeding). Net als in de modelsystemen werd in de reële matrices een verbetering van de oxidatieve stabiliteit bekomen door toevoeging van micro-algenextracten. De effectiviteit van de algenpreparaten voor inhibitie van vetoxidatie is hierbij afhankelijk van de matrix en dient geval per geval te worden bekeken.

De resultaten van de case studies tonen het potentieel van micro-algen als bron van natuurlijke antioxidanten voor toepassing in voeding aan. De resultaten dienen echter nog verder te worden gevalideerd op grotere schaal en aangevuld met sensorische data van experten panels. Ook zijn nog bijkomende data nodig voor standaardiseren van de extracten op basis van te selecteren merkercomponenten.

KU Leuven Technologiecampus Gent - Laboratorium voor Enzym- Fermentatie- en Brouwerijtechnologie + KU Leuven KULAK onderzoeksgroep Food & Lipids
Jessica Devos
Voedingsadditieven/supplementen / Ingrediënten
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.flandersfood.com/projecten/preservalg
Share this on