Probleem op deze pagina?

Project: Flanders' PlasticVision (FPV)

LS: Lichte structuren en bijhorende projecten
01/03/2014
31/12/2016

De missie van Flanders’ PlasticVision is om op langere termijn de competitiviteit van de Vlaamse kunststof- en rubberverwerkende bedrijven duurzaam te verbeteren, de time-to-market te reduceren en de marktpenetratie te verhogen. De objectieven van de competentiepool zijn: meer O&O voor en door bedrijven (collectief en coöperatief), een verhoogd absorptievermogen voor nieuwe technologie en input vanuit de sector naar de onderzoeksdomeinen/competenties van onderzoekers en innovatiedienstverleners.

De focus ligt bij de kunststof- en rubberverwerking in Vlaanderen. Dit is een typische kmo-sector, met een 400-tal bedrijven. De kunststofindustrie (grondstofleveranciers, kunststofverwerkers, gebruikers van kunststoffen, recyclage van kunststoffen en matrijzenmakers), is een groeiende sector met in Vlaanderen een werkgelegenheid van ca. 18.000 VTE's, een jaarlijkse omzet van 6 miljard EUR en een exportgraad van 75%. Voorliggend initiatief richt zich op:
- bedrijven die kunststoffen inzetten als grondstof en de volgende verwerkingstechnieken gebruiken: spuitgieten, profielextrusie, buisextrusie, plaatextrusie, filmextrusie, folieblazen, blazen van holle containers, thermovormen, persen, compounding;
- bedrijven die een kunststofcomponent in hun product hebben en zelf instaan voor de productie ervan (spuitgiet-, extrusie- thermovormingprocessen);
- bedrijven die met de productie van kunststofproducten willen starten of die hun bestaande grondstoffen door een kunststofcomponent willen vervangen;
- matrijzenmakers.

Flanders’ PlasticVision heeft als doel de competitiviteit van de Vlaamse bedrijven die actief zijn in de kunststof- en rubberverwerkende sector duurzaam te verbeteren door stimulatie en ondersteuning van innovatie . Concreet vertaalt zich dat in volgende activiteiten:
• Nauw contact met de leden
• Samenwerking stimuleren door projectinitiatie
• Gerichte doorverwijzingen bij vragen
• Kennisverspreiding naar de industrie via verschillende kanalen: thematische infodagen, het tijdschrift “Visie op kunststof”, booklets met “state-of-the-art” info verzameld via haalbaarheidsstudies, een digitale nieuwsbrief en de website.

Tijdens het laatste werkingsjaar van Flanders' PlasticVision was de organisatie reeds onderdeel geworden van FISCH (Flanders Innovation hub for Sustainable Chemistry). De tandem FISCH-FPV heeft zich in 2016 verder voorbereidt op de overgang tot Speerpuntcluster. De nieuwe cluster voor Chemie en Kunststoffen, genaamd Catalisti werd succesvol gelanceerd eind december 2016 en is officieel van start gegaan op 1 januari 2017.

Bij het afsluiten van het project FPV op 31/12/2016 werden volgende doelstellingen behaald:
- Totaal van meer dan 100 leden
- 172 bedrijven waren betrokken in FPV projecten en/of cases
- 14 bedragen namen deel aan transnationale samenwerkingen
- er werden 6 nieuwe onderzoekslijnen opgestart bij de Vlaamse kennisinstellingen
- 19 bedragen hebben succesvol nieuwe (of vernieuwde) producten, diensten of processen geimplementeerd
- 28 innovatie opportuniteiten werden daadwerkelijk omgezet in een innovatietraject
- er werden minstens 66 samenwerkingen, tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en kennisinstellingen, opgestart

www.catalisti.be

FISCH

Clement De Meersman – Deceuninck (Voorzitter)
Stephane Berghmans – TE Connectivity
Rik Hillaert – Samsonite
Jos Pinte – Agoria
Stefan Tielen – Conwed Plastics
Christoph Bonte – VITALO
Paula Moldenaers – KU Leuven
Jean Neven – ANL Plastics
Petri Ven – federplast.be
Herman Derache – Sirris
Filip Du Prez – Ugent
Peter Van steen – Anziplast Tavernier
Corien Struijk – IWT
Johan Rousseau – Solutia
Jan Van Havenbergh – FISCH
Frans Dieryck - essenscia Vlaanderen

Leentje Croes
Kunststof en Rubber gerelateerd aan Chemische Technologie en engineering, Kunststof Vezels, Kunststoffen, Polymeren, Plastiek/Kunststof zakken
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.plasticvision.be
Share this on