Probleem op deze pagina?

Project: Gericht innoveren met functionele coatings

VIS/TR-iV: VIS trajecten voor innovatievolgers
01/07/2014
30/06/2016

Met dit project wil het Smart Coating Application Lab van Sirris bedrijven bewust maken van het belang om te innoveren door middel van oppervlaktebehandelingen, laten zien dat coatings een hoge toegevoegde waarde hebben en dat een groot aantal van deze technologieën matuur en onmiddellijk toepasbaar zijn.

Door het gericht en pro-actief benaderen van bedrijven, het organiseren van regionale themadagen en innovatie-events waar concrete innovaties en toepassingen centraal staan, willen we op 2 jaar tijd toepasbare kennisoverdracht realiseren en komen tot implementatie van coatings of technologie bij bedrijven.

De ruime doelgroep omvat de Vlaamse multisectoriele maakindustrie, waarbij de focus zal liggen op bedrijven uit sectoren die producten maken uit metaal, kunststoffen en composietmaterialen.

Coatings zijn niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Een groot gedeelte van alle producten die we dagelijks gebruiken zijn al dan niet zichtbaar afgewerkt met een coating. Niet verwonderlijk als men weet dat een oppervlaktebehandeling de gebruikte materialen een nieuwe of extra toegevoegde eigenschap kan geven. Door het aanbrengen van een coating kan in sommige gevallen zelfs het basismateriaal vervangen worden door een alternatief goedkoper of ecologischer materiaal zonder hierbij in te boeten aan performantie of functionaliteit.

Decoratieve en beschermende coatings zoals verven en lakken bestaan al sinds mensenheugenis en zijn zo ongeveer het eerste waar men aan denkt als er gesproken wordt over coatings.
De mogelijkheden zijn echter veel ruimer. Het belang van coatings is niet te onderschatten en het onderzoek naar nieuwe oppervlaktebehandelingen en functionaliteiten biedt alsmaar meer nieuwe toepassingsmogelijkheden. Beschermende coatings zijn nog steeds een belangrijk segment met toepassingen in een breed aantal sectoren maar de voordelen van nieuwere ontwikkelingen zoals coatings met lage-wrijving, thermische barrières, antireflectie doen het economisch belang van een goede oppervlaktebehandeling nog toenemen. Jonge en recent ontwikkelde deklaageigenschappen zoals easy-to-clean, antimicrobieel of anti-fingerprint zijn veel minder bekend maar kunnen een hoge toegevoegde waarde geven aan producten.
Een bijkomend voordeel is dat een oppervlaktebehandeling een additioneel proces is en geen disruptieve impact heeft op het bestaande bedrijfsproces. De coatingtechnologie is bovendien onmiddellijk inzetbaar via coatingaanbieders en implementeerbaar indien gewenst.

Vaak worden nieuwe coatings in eerste instantie ontwikkeld voor een welbepaalde toepassing in een specifieke sector. Diezelfde coatings kunnen echter ook oplossingen bieden in andere sectoren, waardoor oppervlaktebehandeling een grensoverschrijdende opportuniteit is.
Ondanks de vele mogelijkheden, beschikbare technologieën en bewezen toegevoegde waarde van coatings zijn deze nog niet algemeen ingeburgerd.

Met dit project wil het Smart Coating Application Lab van Sirris bedrijven bewust maken van het belang om te innoveren door middel van oppervlaktebehandelingen, laten zien dat coatings een hoge toegevoegde waarde hebben en dat een groot aantal van deze technologieën matuur en onmiddellijk toepasbaar zijn.

Door het gericht en pro-actief benaderen van bedrijven, het organiseren van regionale themadagen en innovatie-events waar concrete innovaties en toepassingen centraal staan, willen we op 2 jaar tijd toepasbare kennisoverdracht realiseren en komen tot implementatie van coatings of technologie bij bedrijven.

In totaal zullen 5 roadshows georganiseerd worden waarbij tijdens elke roadshow 3 locaties in Vlaanderen aangedaan zullen worden. In een eerste roadshow zal de basis inzake coatings en oppervlaktebehandeling uit te doeken gedaan worden, waarna in volgende edities toegespitst zal worden op toepassingen zoals beschermende coatings, optische en gevoelscoatings, easy-to-clean coatings, enz. Door geen focus te leggen op een specifiek materiaaltype trachten we bedrijven uit verschillende sectoren samen te brengen.

Bovendien zal aan elke eerste dag van een roadshow een live event gekoppeld worden, waarin bedrijven die reeds een ontwikkeling gedaan hebben met coatings in de kijker worden gezet. Hiervoor zal samengewerkt worden met Werner Couck (MTSS), die tijdens een interview met deze bedrijven inzoomt op hun concrete innovaties/applicaties.

Het project werd aangepakt op verschillende niveau’s;
Enerzijds was er de 1-op-1 benadering van bedrijven.
- Er werden bedrijfsbezoeken uitgevoerd of bedrijven werden uitgenodigd naar het Smart Coating Application Lab
- Telefonische contacten met bedrijven
Anderzijds was er de collectieve benadering
- Er werden 5 thematische roadshows georganiseerd waarvan de eerste 2 events op meerdere locaties in Vlaanderen gehouden werden om een zo een grotere deel van de beoogde doelgroep te bereiken. Roadshow 3 werd georganiseerd in de marge van de Eurofinish-beurs met de beurs als attractiepool. Roadshow 4 werd georganiseerd voorafgaand aan de opening van de onze nieuwe coatinginfrastructuur zodat theorie en praktijk samengebracht werden.
- Naast de eigen events nam Sirris deel aan verschillende innovatiebeurzen en thematische workshops met beursstand, voordracht of beide.
- Via mailings, de website, blogs en artikels in verschillende tijdschriften werd getracht om zoveel mogelijk bedrijven te bereiken

Zowel de collectieve benadering als de 1-op-1 benadering zijn erg succesvol geweest binnen dit project.
- Via collectieve benadering en proactieve acties werden 235 bedrijven bereikt met de Roadshows en ongeveer 440 bedrijven door deelname van Sirris aan externe events.
- Met 239 bedrijven (waarvan 52 via de collectieve events) werd dieper ingegaan op mogelijke innovaties en implementatie van coatingtechnologie.

Implementatie van coatingtechnologie gebeurt op verschillende niveau’s:
- Enerzijds zijn er adviezen waarbij onmiddellijk een verwijzing naar een jobcoater of partner mogelijk is aangezien het hier meestal om mature technologie of coatings handelt.
- Anderzijds zijn er de diepgaandere projecten waarbij het noodzakelijk is om de haalbaarheid van de coating op het al dan niet innovatieve bedrijfsproduct na te gaan of waarbij testen nodig zijn om uit te zoeken in welke mate deze coatings een duurzame oplossing zijn. Dit leidde in sommige gevallen tot KMO-portefeuille-projecten of andere IWT bedrijfsprojecten.
- Een effectieve implementatie van een coatinglijn in een bedrijf is geen lichte beslissing en vergt meestal een investering. Dit is iets wat op langere termijn moet bekeken worden. Resultaten omtrent dit type van implementatie zijn dan ook pas op langere termijn zichtbaar (hetgeen ook bevestigd werd in SG2 door de leden van de commissie).

Naast tal van korte adviezen werden in totaal 56 projecten opgezet met het oog op implementatie van coatings of technologie voor bedrijfstoepassingen.

Agoria
Lia Vanherle
Coatings, Opleiding en Training, Oppervlaktebehandeling (painting, galvano, polishing, CVD, PVD)
Christophe Vermeire (Bekina NV), Luc Verhoeven (Just Innovation), Desmet Tim (Agfa Materials), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.smartcoating.be
Share this on