Probleem op deze pagina?

Project: OMEGA-EI

VIS/CO: Collectief onderzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden
22/10/2010
05/06/2012

Aanrijking van eieren met omega-3 vetzuren met behulp van micro-algen

Producenten van eieren (leghennenbedrijven)

Producenten van veevoederadditieven, specialiteiten voor dierenvoeding

Producenten van mengvoeder (bv. legmeel)

Producenten van micro-algen

micro-algen vormen een potentieel alternatief voor de bronnen die de dag van vandaag gebruikt worden om eieren aan te reiken (visolie, lijnzaad en heterotrofe algen), maar zijn economisch nog niet rendabel. Daarvoor dient de prijs van de micro-algen biomassa nog met een veelvoud van 10 te zakken.

KULAK, Food and Lipids
Prof. Imogen Foubert
Jessica Devos
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.flandersfood.com/projecten/omega-ei
Share this on