Probleem op deze pagina?

Project: 3D printing voor de wisselstukkenlogisitek

VIS/CO: Collectief onderzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden
24/02/2014
28/02/2015

Een mindset creëren in de Vlaamse logistieke markt om een innovatie door te voeren in toegevoegde waarde diensten op basis van de mogelijkheden van 3DP voor onderdelen en wisselstukken

Logistieke dienstverleners en verladers.

1) Mapping van 3DP technieken op de verschillende logistieke operaties.
2) Onderzoek naar de invloed en opportuniteit op de logistiek.
3) Valideren van high-level business modellen en kosten-baten analyse voor één specifieke use case.
4) Checklistmodel en roadmap.

Het potentieel voor 3D printing van wisselstukken is heden nog vrij beperkt. Wel is er een positieve business case voor een beperkt gamma van wisselstukken, met name voor wisselstukken waarbij de leverancier niet langer bestaat of de mal niet meer beschikbaar is. Voor deze categorie van wisselstukken is er wel degelijk valorisatiepotentieel en zijn verschillende bedrijven reeds aan de slag gegaan.

VIL projectleider: Luc Pleysier
Het VIL Eindrapport rond 3D printing is beschikbaar via de VIL webshop.

Sirris
VIL
13 deelnemende bedrijven (verladers en logistieke dienstverleners) die instaan voor de 20% cofinanciering van het project. Zie namen en logo's op de VIL website.
Liesbeth Geysels
Luc Pleysier
Angela Hardt (Kamp C), Luc Verhoeven (Just Innovation), Jean Lindekens (Immo-H), Luc Larmuseau (iLLumoo), Kurt Gesquiere (voestalpine Sadef)
http://www.vil.be
Share this on