Probleem op deze pagina?

Project: ESMADS Eficiëntieverhoging van Snelheidsgeregelde Motor Aangedreven Systemen

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/01/2014
31/12/2015

Dit project heeft als hoofddoelstelling om ondersteuning te bieden bij een energie-efficiënte keuze van de verschillende componenten van een industrieel elektromechanisch aandrijfsysteem.

Productiebedrijven, machinebouwers en leveranciers van elektromechanische aandrijfsystemen.

De voordelen en de noodzaak worden aangetoond van een totale systeemaanpak bij een (snelheidsgeregeld) aandrijfsysteem. Er wordt aangetoond hoe hierdoor de energie-efficiëntie op een technisch en economisch verantwoorde manier kan worden verbeterd.

In eerste instantie wordt de evolutie van de aandrijvende (snelheidsgeregelde) elektrische motoren in kaart gebracht. De focus ligt hierbij op nieuwe motortechnologieën die voldoen aan de IE4 efficiëntieklasse (zowel netgekoppeld als snelheidsgeregeld). Dit betreft dikwijls motoren die niet berusten op het klassieke inductiemotorprincipe waardoor er nog heel wat onwetendheid en wantrouwen aanwezig is in de markt. Deze eerste focus dient de nieuwe principes met hun eigen voor –en nadelen in beeld brengen.

Deze informatie wordt aangevuld met het onderzoek naar het efficiëntieprofiel van de last in een aandrijfsysteem. Met deze efficiëntieprofielen wordt het rendement van de last bij verschillende belastingstoestanden en snelheden in rekening gebracht. De focus zal zich hier hoofdzakelijk liggen op industriële ventilatietoepassingen. Dit omwille van de verplichtende normering waarmee de sector dient rekening te houden sedert begin 2013 en het grote besparingspotentieel dat nog schuilt in deze sector. De cases uit deze sector zullen als typevoorbeeld van totale systeemaanpak dienen voor de andere sectoren.

Samen met de aanwezige kennis binnen het projectteam rond de efficiëntie van aandrijving en overbrengingssystemen kan deskundig advies worden gegeven rond het concept van de totale systeemaanpak.
Om deze kennis rond (deellast)rendementen van de onderdelen van een aandrijfsysteem op een goede manier te ontsluiten en hun impact op het totaal rendement in te schatten zal binnen dit project een laagdrempelige, merkonafhankelijke tool ontwikkeld worden. Op die manier kunnen machinebouwers, leveranciers en integratoren maar ook eindgebruikers van industriële elektrische aandrijfsystemen efficiënt verschillende ontwerpkeuzes ten opzichte van elkaar afwegen.

Ugent Dr. Ir. Peter Sergeant

ABB n.v.
AGORIA
Almeco
Amotec
Balta Industries nv
Bekaert NV – engineering
CET Motoren nv
DTI (Danish Teknologisk Institut
Egemin Automation
LMS International N.V.
Lysair
Precisa Motoren nv
SEW-EURODRIVE nv
Siemens nv
Typhoon
Ugent
UGent SET
Unilin Group
WEG Benelux
Wienerberger

Steve Dereyne
Energiemanagement, Mechanical Engineering, Hydraulica, Vibratie en Akoestiek gerelateerd aan bouwtechnologie, Verwarming, ventilatie
Elewijn Algoet, Kurt Stockman, Pieter Defreyne
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.xiak.be
Share this on