Probleem op deze pagina?

Project: Innovatief en energiezuinig omgaan met perslucht

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/10/2013
30/09/2015

Het doel van deze TETRA aanvraag is om de Vlaamse industrie aan te zetten tot / te ondersteunen bij het innoverend en energiebewust omgaan met hun persluchtsystemen. We willen hiervoor tools ontwikkelen die kunnen gebruikt worden (i) om een indicatie te krijgen van de verbeterpotenties, (ii) als hulp, leidraad bij verbeterprojecten en (iii) als hulp, leidraad bij het installeren van een energie manage¬ment systeem. Hierbij willen we niet alleen focussen op de klassieke onderwerpen, die bij een aantal grotere bedrijven al enige aandacht krijgen - denk hierbij aan: lekbeheersing, verbeterde conditionering, snelheidsgeregelde compressoren, … - maar ook op enkele onderwerpen die o.i. heel wat besparingspotentie bezitten maar waarover in Vlaanderen heel beperkte kennis aanwezig is (tijdens enkele voorbereidende meetings met de industrie werden een 5-tal onderwerpen prioritair geselecteerd). De bruikbaarheid van deze tools willen we testen door (i) het (zelf) uitvoeren van enkele industriële cases en (ii) door het begeleiden van een aantal bedrijven bij het gebruik van de tools.

De brede doelgroep van dit project zijn alle perslucht gebruikende bedrijven. Deze bedrijven laten zich bij het optimaliseren van hun persluchtinstallatie veelal bijstaan door energieconsulenten. Deze consulenten zijn soms gefinancierd vanuit het Vlaamse ministerie van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie (via belangengroepen / sectororganisaties) maar zijn veelal werknemer van private ondernemingen. We willen de consulenten zo sterk mogelijk bij dit project betrekken, evenals de engineeringorganisaties en machinebouwers die instaan voor het opbouwen / introduceren van nieuwe perslucht gebruikende installaties.

Perslucht wordt in de industrie heel frequent gebruikt. Studies hebben aangetoond dat op zijn minst 10% van het totale industriële elektriciteitsverbruik aangewend wordt om perslucht aan te maken. Perslucht is een dure vorm van energie. Het rendement van een luchtcompressor is immers laag. Slechts 5 tot 10% van de aangewende elektriciteit wordt omgezet in nuttig te gebruiken persluchtenergie. Energie is dan ook de belangrijkste kost van een compressorsysteem. Het is dus van uiterst belang dat de perslucht op een zo correct en efficiënt mogelijke manier wordt opgewekt. Uiteraard is de behandeling, het transport, het gebruik en onderhoud van cruciaal belang om een efficiënt persluchtsysteem te waarborgen. Spijtig genoeg stelt men vast dat veelal de productie van de perslucht of het gebruik ervan niet op een correcte manier gebeurt. Ook ziet men dat persluchtsystemen veelal slecht onderhouden zijn en onderhevig zijn aan lekkages wat veel verliezen met zich meebrengt.
Tijdens dit project zullen we ieder proces (van het opwekken van de perslucht tot het gebruik en recuperatie van de perslucht) afzonderlijk onderzoeken en nagaan wat de meest energiezuinige oplossing is in verschillende situaties. Naast het theoretische aspect van het project is bewustwording een belangrijk onderdeel. Via dit project willen we zoveel mogelijk bedrijven (klein of groot) bereiken en zich bewust maken van de problematiek rond perslucht en de mogelijke verbeterpotenties. Na de bewustwording van de bedrijven willen we hen ook begeleiden bij het optimaliseren van hun persluchtnet (bijvoorbeeld via tools die aangeven wat in hun situatie de beste besparingsmogelijkheden zijn). Ook worden seminaries gepland zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken en er worden demonstratieve opstellingen gebouwd om hierbij te helpen.

Tijdens het project hebben we een groot aantal bedrijven/studenten/collega's bereikt en hen bewust gemaakt over de mogelijke besparingspotenties bij perslucht. Dit deden we via verschillende workshops, bedrijfsbezoeken, conferenties (ook in het buitenland), hoorcolleges, labo's en via onze website.

De bedrijven die effectief wijzigingen hebben ingevoerd zijn lager dan verwacht daar aanpassingen aan een persluchtinstallatie voor een bedrijf steeds nauw verband houden met de productie en ze veelal het risico niet kunnen/willen nemen. Veel bedrijven hebben ook de intentie wijzigingen in te voeren maar dergelijke veranderingen worden eerst besproken in het bedrijf waardoor dit meestal een meerjarenplan wordt.

Atlas Copco, Belsack, Core, Cras, Enprove, Festo, Group T, Handsaema Machinery, IWT, Maes Compressoren, Picanol Group, POM, Rehau, SMC pneumatics, Soenen, Unilin, Vandewiele, Van Marcke Logistics, Vives, Voka, Waak

Tom Bartsoen
Didactische Systemen, Ecologie, Electronische meetsystemen, Energiemanagement, Opleiding en Training
Bart Van Delsen
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://persluchtbesparen.be/
Share this on