Probleem op deze pagina?

Project: BIOVERTOL: Naar een duurzame synthese van vertakte hogere alcoholen uit biogebaseerde grondstoffen d.m.v. katalytische processen

LS: Lichte structuren en bijhorende projecten
01/10/2013
30/09/2015

Dit project beoogt de synthese van vertakte mono-alcoholen (C6-C40) uit hernieuwbare grondstoffen en de omzetting hiervan in waardevolle chemische producten (bv. esters, urethanen, oppervlakteactieve verbindingen, smeermiddelen, …). Startmaterialen zijn lagere en hogere bio-alcoholen (bv. ethanol, decanol, dodecanol, stearylalcohol), die ofwel zuiver organisch chemisch ofwel katalytisch worden omgezet tot vertakte mono-alcoholen. Hierbij kan bv. gedacht worden aan Guerbet-condensatie van lagere alcoholen. De preferentiële syntheseroute induceert liefst zo weinig mogelijk nazuivering.
De activiteiten die in dit project zullen worden uitgevoerd, zijn vooral onderzoeksactiviteiten waarvan de resultaten coöperatief zullen gevaloriseerd worden door de deelnemende bedrijven.

3M, PROVIRON, OLEON, ECOVER
AUGent, KULeuven
Leentje Croes
Biomassa - gas, Biomassa - vast, Biomassa - vloeibaar, Fijne Chemicals, Kleuren en Inkten, Organische scheikunde/chemie, Speciale chemicals, intermediates
Luc Van Ginneken
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.fi-sch.be/nl/programmas/hernieuwbare-chemicalien/vertakte-alcoholen/
Share this on