Probleem op deze pagina?

Project: ASOPUS: Automated System for the Prediction & Use of (Q)SARs

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/10/2013
30/09/2015

Kader

(Q)SAR-systemen laten toe om van bestaande en nieuwe chemische (farmaceutische, fytofarmaceutische) stoffen het gevaar voor mens en milieu in te schatten op basis van fysicochemische eigenschappen (regel-gebaseerd) en/of bestaande gegevens (statistisch gebaseerd). (Q)SARs zijn ondertussen ontwikkeld voor verschillende belangrijke domeinen: fysicochemische, ecotoxicologische (en omgeving) en humane toxicologische eigenschappen. Zij vinden hun toepassing bij zowel productontwikkeling (bv. screening), als bij productregistratie (bv. REACH), als bij productopvolging. Er bestaan zowel publieke als commerciële (Q)SARs en ze hebben elk hun voor- en nadelen en beperkingen in gebruik. Daarbij zijn ze gekenmerkt door een zekere accuraatheid, gevoeligheid, selectiviteit en applicatiedomein. Het gebruik van één QSAR als ‘vervanging’ van een in vivo test of batterij van testen, is nog geen aanvaardbare optie. Wel wordt er gezocht naar een ideale gecombineerde aanpak, waarbij gestart wordt met (Q)SARs of een combinatie ervan en, indien nodig, verder wordt gegaan met in vitro en in vivo methoden.

Doelstelling

Het doel van dit project is om een gebruiksvriendelijke, praktische en vrij toegankelijke webtool te ontwikkelen die de gebruiker helpt de meest geschikte (Q)SARs te selecteren, en dit zowel voor de productontwikkeling, de productregistratie als de productopvolging. De ontwikkelde beslissingsboom zal de gebruiker een idee geven van de betrouwbaarheid van de (Q)SARs voor de onderzochte stof en, indien van toepassing, welke extra informatie aangewezen is om de betrouwbaarheid te verhogen, bijvoorbeeld een combinatie van (Q)SAR-systemen of aanvullende data of expertise. Daardoor kan dus ook de bruikbaarheid van (Q)SARs voor een specifieke toepassing worden ingeschat. De webtool zal dus een leidraad worden voor het correct gebruik van (Q)SARs voor de voorspelling van de toxiciteit van chemische stoffen. De doelgroep van de webtool zijn verantwoordelijken voor de ontwikkeling, registratie en opvolging van producten uit de chemieproducerende- en chemiegebruikende industrieën.

Oproep voor bedrijven en andere organisaties om lid te worden van de gebruikersgroep van het TETRA-project ASOPUS

Het aanbod:
Is uw bedrijf of organisatie op de één of andere manier betrokken bij of geïnteresseerd in het gebruik van (Q)SAR modellen, dan kan u in ruil voor een zeer kleine financiële bijdrage deel uitmaken van de gebruikersgroep. Dit biedt u:
• Eerste toegang tot de resultaten van het project, inclusief het uittesten van de tool
• Kans om input te geven in het verloop van het project
• Een lerende omgeving door actieve interactie met de experten

Thomas More Kempen, Universiteit Antwerpen, VITO
Solvay, Proviron, Janssen Pharmaceutica, Agfa-Gevaert, Eurometaux, essenscia
Leentje Croes
Assessment of Risk, Computational Chemie en Modellering, Foresight tools, Gevaarlijke/schadelijke Materialen, Toxicologie, Veiligheid
Sabine Van Miert, Tine Schaerlaekens
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.fi-sch.be/nl/programmas/suschem-kennis-tools/asopus/
Share this on