Probleem op deze pagina?

Project: RenoFase - Stappenplan voor een kwaliteitsvolle en efficiënte energetische woningrenovatie

VIS/TR: VIS-trajecten
01/09/2013
31/08/2017

De Vlaamse bouwsector de kennis, tools en de middelen geven om de energetische renovatie van het bestaande woningenpark doordacht, efficiënt en innovatief aan te pakken.

Aannemers, architecten en producenten en leveranciers van bouwmaterialen actief op de markt van energetische woningrenovatie.

RenoFase wil het doorgedreven (stapsgewijze) energetisch renoveren van woningen op een gestructureerde manier aanpakken, om zo tot een kwaliteitsvol (zeker) en gestroomlijnd (efficiënt) renovatieproject te komen.
Er wordt een integrale benadering nagestreefd, waarbij de verschillende Fasen in een renovatieproces worden gevolgd. Er wordt concreet gewerkt op Diagnose, Ontwerp, Uitvoering en het Advies aan de klant. Dit gebeurt via 3 grote pijlers:

1) Ontwikkelen van praktische tools en richtlijnen
Er worden tools uitgewerkt voor gebouwdiagnose en ontwerp om de keuzes en de kosten/baten bij de opmaak van een renovatie-masterplan te ondersteunen. Specifiek voor na-isolatie van gevels worden een aantal risicovolle situaties bekeken (dunne spouwen, houten balken, riscio op vorstschade,…). Hulpmiddelen worden uitgewerkt voor coördinatie en samenwerking op de werf, met speciale aandacht voor de mogelijkheden en moeilijkheden bij het uitvoeren van renovaties in stappen. Tot slot wordt er gefocust op kwaliteit en kwaliteitsgarantie van producten, uitvoeringsprocessen en het hele project, als een belangrijk element om klant en markt te overtuigen.

2) Innovatieve materialen en systemen
Innovatieve materialen worden getest en toegepast, om zo makkelijker ingang te vinden in de renovatiemarkt. Een Technologie-Innovatie-Platform wordt opgestart: hierin worden (clusters van) bedrijven ondersteund bij het uitwerken van nieuwe ideeën (producten, systemen, …) voor energie-renovatie van woningen. Ook worden manieren om de markt te overtuigen onder de loep genomen, met name samenwerkingsvormen en financieringsmechanismen.

3) Implementatie met case study’s, demo’s en bezoeken
Een belangrijk element is het verspreiden van de kennis, via case study’s, werfbezoeken, studiedagen, publicaties, … zodat de hele doelgroep van de resultaten gebruik kan maken. Ook het individueel ondersteunen van bedrijven via adviesverlening maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.

Een belangrijke doelstelling is om de bestaande kennis en de nieuwe inzichten te vertalen zodat ze door de bedrijven zelf kan worden toegepast.

Alle resultaten zijn beschikbaar op de website:
- Diagnosetool - Checklists bestaande toestand
- Ontwerpgids voor de opmaak van een doordacht renovatie(master)plan
- Onderzoeksrapporten rond innovatieve na-isolatietechnieken voor gevels, navulling van dunne spouwen, effecten van na-isolatie rond houten balken in de gevel
- ...
Ook de specifieke tools die binnen RenoFase werden ontwikkeld zijn online beschikbaar:
- www.reno-pro.be (kostenoptimale renovatiescenario's bepalen)
- www.renovatiestarter.be (methodiek om klant te begeleiden in de keuzes voor een doordacht renovatieplan)
- www.renofase.be/renosave (financiering door banken)

www.renofase.be

WTCB, VCB, Bouwunie, NAV, Pixii, KULeuven, ThomasMore Kempen, UGent
WTCB
Jeroen Vrijders
Bouw engineering, Bouwmaterialen, Bouwmaterialen, Componenten en Methoden, Diagnostiek, Diagnose, Kwaliteitsstandaarden, Thermishe isolatie, energie-efficiëntie in gebouwen
Jeroen Van der Veken, Jeroen Vrijders, Johan Van den Bossche, Johan Van Dessel, Nathan Van Den Bossche, Paul Van den Bossche, Ruben Decuypere, Staf Roels, Wouter Hilderson, Yves Vanhellemont
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.renofase.be
Share this on
Page RenoFase_....pdf
1.7 MB
Project-beschrijving
Page RenoFase_....pdf
1.7 MB
Booklet RenoFase Resultaten Verspreid tijdens de eindevents. Goed overzicht van de belangrijkste resultaten van het traject.