Probleem op deze pagina?

Project: Sociale InnovatieFabriek

LS: Lichte structuren en bijhorende projecten
01/01/2013
31/12/2016

De Sociale Innovatiefabriek wil sociale innovatie en sociaal ondernemerschap als antwoord op belangrijke maatschappelijke uitdagingen versterken. Het netwerk werkt daarvoor op verschillende domeinen. Ze fungeert als informatiehub over sociale innovatie en sociaal ondernemersschap, enthousiasmeert om mee te denken over concepten, zet mensen en organisaties aan dele te nemen aan visiesessies en (netwerk)activiteiten en begeleidt hen bij het ontwikkelen van een geslaagd innovatief concept, ook door middel van financiële ondersteuning.

De Sociale InnovatieFabriek is een open, lerend netwerk. In Vlaanderen zijn er heel wat groepen die traditioneel sterk inzetten op sociale thema’s en ondernemerschap zoals maatschappelijke middenveldorganisaties en sociale ondernemers. Maar de poorten van de Sociale InnovatieFabriek staan open over iedereen die mee wil denken, doen, leren of experimenteren met sociale innovatie en sociaal ondernemerschap en de mogelijkheden voor zijn/haar organisatie of onderneming. Ook overheidspartners, kennisinstellingen en bedrijven op zoek naar modellen van gedeelde meerwaarde kunnen bij ons terecht.

De Sociale InnovatieFabriek is een nieuw opgericht innovatieknooppunt rond sociale innovatie en sociaal ondernemerschap als antwoord op belangrijke maatschappelijke uitdagingen. De organisatie zal over sociale innovatie zowel in open aanbod als op vraag vormingsactiviteiten, netwerkmomenten, begeleidingssessies, visielabs, gerichte uitwisseling en (financiële en maatschappelijke) ondersteuning uitwerken. Het lerend netwerk van de Sociale InnovatieFabriek wordt zo een broedplaats en katalysator voor sociaal innovatieve concepten. Jaarlijks zullen minstens 5.000 actoren bereikt worden met de communicatie. Minimaal 2.100 actoren zullen participeren aan een van haar activiteiten. Meer dan 200 actoren worden uitgedaagd tot een individuele of collectieve actie en in de schoot van de Sociale InnovatieFabriek zullen jaarlijks tot 36 haalbaarheidsstudies en 18 innovatietrajecten kunnen worden opgezet.

Sociale InnovatieFabriek vzw
Raad van Bestuur - Algemene Vergadering
Karen Hiergens
Karen Hiergens
Pieter Deschamps (vzw Vehikel 2017), Luc Verhoeven (Just Innovation), Marinka D'Hont (Infrabel), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.socialeinnovatiefabriek.be
Share this on