Probleem op deze pagina?

Project: ZeDAM: Zero Defect Additive Manufacturing

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/01/2013
30/04/2015

Het gebruik van Additive Manufacturing (AM) technieken in de industrie blijft beperkt door een gebrek aan vertrouwen in de kwaliteit en robuustheid van de uiteindelijke producten. Binnen dit project wordt beoogd om de productiviteit en kwaliteit van AM processen te verhogen door de ontwikkeling van Zero Defect kwaliteitsstrategieën. Er wordt specifiek gefocust op de ontwikkeling van generieke procesmonitoringsystemen om mogelijke defecten in een vroeg stadium te detecteren (en eventueel te corrigeren), gebaseerd op een modulair model toepasbaar op een brede waaier van AM technieken.

bedrijven die interesse tonen of actief zijn in de AM markt

Additive Manufacturing” (AM) wordt in tegenstelling tot “subtractive manufacturing” gedefinieerd als een proces waarbij materialen laag per laag worden toegevoegd, voor het maken van objecten vertrekkende van een 3D model, met als voornaamste voordelen: unieke design/geometrische vrijheid; customisation; functionele en lichtgewicht structuren; near-net-shape manufacturing; zero waste materiaal.
Een belangrijke uitdaging ligt in de groei van productietoepassingen voor AM technologieën, om de verschuiving van “rapid prototyping” naar “rapid manufacturing” te stimuleren.
Deze groei wordt door verschillende factoren afgeremd, waaronder als voornaamste de procesprestaties en de kosten. De belangrijkste kostenfactor bevindt zich in het proces. Om deze kost te minimaliseren moet de productiviteit verbeterd worden door onderdelen vanaf de eerste keer foutloos te produceren: “zero defect manufacturing”.
Het project is opgezet als een Europees project (EU-Cornet programma) (EU-Cornet programma).
Vlaamse en Duitse partners werkten samen om nieuwe methoden en technieken te ontwikkelen en te implementeren teneinde AM meer robuust en duurzaam te maken. De kerngedachte van het project was het detecteren en compenseren van storingen of fouten tijdens het productieproces.
De betrokken technologische partners gewijd aan onderzoek rond Zero Defect productie en kwaliteitscontrole zijn KU Leuven Campus De Nayer met Fused Deposition Modeling (FDM), KU Leuven PMA met Selective Laser Melting (SLM), Fraunhofer IWU Chemnitz met Laser Cladding (LC) en TU München IWB met Electron Beam Melting (EBM). Bij het consortium is verder WZL Aachen aangesloten als business development partner met interesse in het onderzoek naar de economische impact van de ZeDAM aanpak.

De industriële impact is vooral behaald op het gebied van SLM en Laser Cladding. De voornaamste resultaten van het Belgische consortium kunnen worden samengevat als volgt: i) ontwikkeling en implementatie op machineniveau (academisch omgeving) van een off-line-concept voor het monitoren en kwaliteitscontrole van SLS stukken; ii) ontwikkeling en implementatie op machineniveau (academische omgeving) van een online systeem en control algoritme voor online inspectie en defect prevention van SLS delen; iii) industriële prototypen van offline en online SLS zero defect strategieën; iv) identificatie van de critical to quality parameters voor verschillende AM-technieken, waarbij temperatuur (en dus het gebruik van een thermische camera) de meeste cruciale factor is om robuust AM stukken te produceren; v) ontwikkeling en implementatie op machineniveau (low-end machine, academische omgeving) van een visueel systeem voor het offline monitoren van FDM processen; vi) FDM van composieten en nabewerking (5 assen frezen) van FDM stukken als alternatieven om te compenseren, enerzijds omwille van de lage mechanische prestaties van FDM stukken, anderzijds omwille van de lage oppervlaktekwaliteit en geometrische onnauwkeurigheid.

Europese samenwerking tussen programma’s rond collectief onderzoek (CORNET staat voor COllective Research NET), waarbij globale internationale projectvoorstellen ingediend worden vanuit een consortium met minstens partners uit twee deelnemende landen of regio’s.

(1) KU Leuven - Technologiecampus De Nayer; (2) KU Leuven - PMA; (3) Technische Universität München - iwb; (4) Fraunhofer - IWU; (5) RWTH Aachen University - WZL; (6) DVS - FV
KU Leuven - Technologiecampus De Nayer
CENAT; ChemStream; Emprimo.eu; FLIR Systems Trading Belgium; FMTC; LayerWise; Sadechaf; Seido Systems
Kurt Coppens
Apparatus Engineering, Automatisatie, Robotica, Controlesystemen, Data Processing / Data Interchange, Middleware, Design and Modelling / Prototypes, Imaging, Image Processing, Pattern Recognition, Kwaliteitsmanagement Systemen, Sensoren/Multisensortechnologie, Instrumentatie
André Voet, Eleonora Ferraris, Frederik Vogeler, IWT - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie, Katholieke Universiteit Leuven, Kurt Coppens, Toon Goedemé, Wim Abbeloos
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.zedam.info
Share this on