Probleem op deze pagina?

Project: Groen Licht Vlaanderen 2020

VIS/TR: VIS-trajecten
01/10/2011
30/09/2017

De verlichtingssector kan zich niet veroorloven een afwachtende houding aan te nemen in deze boeiende verlichtingstijden, waarin technologische (r)evoluties zich in een razendsnel tempo ontwikkelen. Aanwenden van kennis en inzetten op innovatie is de enige manier waarop de Vlaamse bedrijven differentiatie en diversificatie van producten en diensten zullen kunnen realiseren met een meerwaarde t.o.v. buitenlandse concurrenten.

Een zo ruim mogelijke verspreiding van de resultaten naar de doelgroepen gebeurt via samenkomsten van de gebruikersgroep, seminaries, bedrijfsbezoeken en andere laagdrempelige initiatieven en netwerkactiviteiten. De onderzoekresultaten worden beschreven in technische publicaties op maat van de bedrijven, inclusief richtlijnen voor goede praktijk en ideeën voor toepassingsmogelijkheden.

De primaire doelgroep die de aanvragers willen bereiken bestaat uit de armatuurfabrikanten, de ontwerpers en inrichters van gebouwen waaronder de architecten, binnenhuisarchitecten en de studiebureaus, de domoticasector en de elektro-installateurs. Op die manier wordt de volledige waardeketen aangesproken. Deze ruime doelgroep van meer dan 1000 bedrijven bestaat voor meer dan 80% uit KMO’s.

Als gevolg van de ontwikkeling en productie van hoog vermogen leds als nieuwe lichtbron is de verlichtingssector volop in beweging. Verlichting omvat daarnaast echter nog heel wat andere aspecten zoals armatuurbouw, het verlichtings- en interieurontwerp, intelligente lichtsturing, architectuur en daglichttoetreding. Een gemeenschappelijke randvoorwaarde hierbij is de aandacht voor energie-efficiënte oplossingen: beter licht met minder energie. Voor elk van deze aspecten bieden zich ook veel nieuwe uitdagingen en opportuniteiten aan. Deze uitdagingen passen onmiskenbaar in internationale tendensen die niet kunnen genegeerd worden. In een geglobaliseerde economie moeten onze bedrijven hierop tijdig kunnen inspelen. Dit vereist kennis, vertrouwen in nieuwe technologie, begeleiding bij implementatie en het prikkelen van de markt. Deze basisvereisten willen we met het VIS-traject ‘Groen Licht Vlaanderen 2020’ realiseren binnen de volledige sector.

Het innovatief karakter van dit traject situeert zich op alle essentiële onderdelen uit de verlichting. Na georganiseerd overleg met de doelgroepbedrijven, werden enkele specifieke thema’s geselecteerd waarrond kennisverruiming zal opgebouwd worden: oled-technologie, kwaliteitsbeoordeling van leds, perceptie van helderheid en contrast zowel voor ouderen als jongeren, verblinding van armaturen, een geïntegreerd interieur- en verlichtingsontwerp, impact van regelsystemen op energiebesparing en verhoogd wooncomfort. Om de kloof tussen enerzijds de kennisverruiming en anderzijds de effectieve implementatie ervan bij de bedrijven weg te werken, zal in dit traject veel aandacht besteed worden aan het uitwerken van innovatie-ideeën tot praktijkmodellen, demonstratieopstellingen of pre-prototypes, dit op initiatief van zowel uitvoerders als bedrijven. Daarnaast wordt ook in beperkte mate voorzien in individuele begeleiding op maat van het bedrijf.

De allesomvattende neutrale kennis disseminatie, het opvullen van de ontbrekende gaten in het pad van wetenschappelijk onderzoek tot verlichtingsapplicatie, het voortijds detecteren van nieuwe ontwikkelingen en potentiële hinderpalen, de snelle adviesverlening, het opleiden van werknemers, het toegenomen vertrouwen in de led-technologie en de betere interactie met alle belanghebbenden moet zeker het innovatieproces versneld hebben en de competitiviteit verhoogd hebben. Dit wordt bevestigd door de resultaten van de bevraging die werd uitgevoerd bij de belanghebbenden op het einde van het project.

De publicaties staan ter beschikking onder de rubriek 'kenniskank' op de website http://www.groenlichtvlaanderen.be

Laboratorium voor Lichttechnologie KU Leuven, WTCB, Tecnolec VOLTA, ArcK UHasselt, ORI
KU Leuven
Deltalight, Philips Lighting, Niko, Ibens, Ingenium, Trilux, Luxendi, Cebeo, Euro-Luce, Trilux
Catherine Lootens
Automatisatie, Robotica, Controlesystemen, Building Automation Software, Verlichting
Arnaud Deneyer, Bart Van Giel, Catherine Lootens, D'Herdt Peter, Danny Hermans, Johan Bleumers, Stefan Danschutter, Tom De Beleyr, Wouter Ryckaert
Bertrand Deroisy, Van Nieuwkerke Stef (€co²-LED), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.groenlichtvlaanderen.be
Share this on