Probleem op deze pagina?

Project: MIX

LS: Lichte structuren en bijhorende projecten
01/01/2012
31/12/2015

De competitiviteit van de Vlaamse mediasector versterken: het MIX moet een kenniscentrum met internationale horizon zijn dat de Vlaamse mediasector ondersteunt in haar strategische projecten en een substantiële bijdrage levert aan het innovatiepotentieel van die sector.
Een resultaatgerichte werking opbouwen: het MIX ondersteunt de sector in de omzetting van innovatieve concepten en ideeën naar tastbare economische en/of maatschappelijke resultaten en versterkt zo de competitiviteit, de kwaliteit en het bereik van de mediasector.
De brede sector activeren en engageren: het MIX beschikt over voldoende middelen en expertise om een echt verschil te maken op het vlak van innovatie. Door zich als centraal aanspreekpunt op het vlak van media-innovatie binnen Vlaanderen op te stellen en een ruim netwerk aan partners bijeen te brengen, wordt de innovatiesnelheid van de sector vergroot.

Het MIX wil kleine en grote spelers binnen de ruime mediasector bij elkaar brengen.

Het MIX is een expertisecentrum rond media-innovatie dat de ontwikkelingen in het fundamentele onderzoek op de voet volgt en voor en met de Vlaamse mediasector vertaalt naar concrete, realiseerbare en pre-competitieve innovatieprojecten met een beperkte tijdshorizon.

Het MIX wil helpen aan een gezonde weerbare mediasector die klaarstaat om de grote uitdagingen waar ze voor staat, aan te pakken. Dit vanuit een positief innovatief en valoriseerbaar oogpunt.

IWT en MIX hebben verschillende samenwerkingsvormen om hun doelstellingen te realiseren.

mediasector
MIX
Programmacommissie
Analyses / Testfaciliteiten en Methodes, Audiovisuele uitrusting en Communicatie, Automatisatie, Robotica, Controlesystemen, Breedband Technologie, Computer Games, Computer Hardware, Computer Software, Computer Technologie/Graphics, Meta Computing, Data Processing / Data Interchange, Middleware, Data Protection, Opslagtechnologie, Cryptografie, Data Security, Databanken, Database Management, Data Mining, Design and Modelling / Prototypes, Digitale Systemen, Digitale Representatie, Electrical Engineering en Technologie / Elektrische apparatuur, Electronic engineering, Electronische meetsystemen, Elektronische handtekening, Embedded Systemen en Real Time Systemen, Geavanceerde systeemarchitectuur, ICM - Internet Content Management, Imaging, Image Processing, Pattern Recognition, Informatie en media, maatschappij, Informatiefiltering, Semantiek, Statistiek, Informatietechnologie/Informatica, Internettechnologie, Mobiele Communicatie, Multimedia - E-Learning, Multimedia - E-Publishing, Digitale Content, Multimedia - Erfgoed cultuur, Netwerk Technologie, Netwerk Security, Remote sensing technologie, Simulatie, Simulatie, Simulatie Engineering, User Interfaces, Usability
Elise Descamps, Els Vandenbulcke, Kasper Jordaens, Lode Nachtergaele, Martijn Bal, Matthias De Geyter, Robby Wauters, Steven Van Assche
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.iminds.be/nl/our-key-markets/media/mix
Share this on