Probleem op deze pagina?

Project: SIM (Strategisch Initiatief Materialen)

LS: Lichte structuren en bijhorende projecten
01/01/2012
31/12/2016

Versterken van de economische slagkracht van de materiaalindustrie in Vlaanderen op middellange en lange termijn.

Alle materiaalgerelateerde bedrijven en onderzoeksinstellingen met relevante activiteit in Vlaanderen

SIM vzw is een virtueel onderzoekscentrum dat paritair door de industrie en door de Vlaamse kennisinstellingen wordt aangestuurd. Doel is het verder versterken van de technologische basis en het verder uitbouwen van technologieplatformen in relevante gebieden. Dit alles in een open innovatie klimaat dat de (onderlinge) samenwerking tussen de industrie en de kennisinstellingen verder stimuleert.

Binnen de gekozen thema's van strategisch belang voor Vlaanderen worden onderzoeksprogramma's uitgewerkt door consortia van bedrijven en onderzoeksinstellingen. De ontwikkelde (basis-) kennis wordt primair door de industriële partners geïmplementeerd maar wordt tegelijk breder beschikbaar gesteld voor vermarkting in een breder veld.

Er werden 9 programma's opgestart:

- MARES: Materials from solid and liquid industrial process residues
- NANOFORCE: Next generation nano-engineered polymer hybrids
- SHE: Self-healing engineering materials
- SOPPOM: Solution based processing for printed functionalities
- STREAM: Structural engineering materials through additive manufacturing
- M3: MacroModelMat
- MADUROS: Material durability for off-shore applications
- H-INT-S: Interface between hard and soft materials
- TRAP: Tools for rational processing of nano-particles

Het aantal bedrijven dat deelnam in de programma's steeg gestaag over de jaren. De cijfers geven het aantal KMO's en het aantal grote ondernemingen terug, gevolgd door de som.

- in 2012: 3 + 10 = 13
- in 2013: 5 + 12 = 17
- in 2014: 12 + 23 = 35
- in 2015: 23 + 32 = 55
- in 2016: 30 + 41 = 71

Gedurende deze 6 jaar werden er 26 projecten opgestart.

Op 1 januari 2017 werd SIM door de Vlaamse Overheid als speerpuntcluster erkend.

Alle Vlaamse Associaties,Agoria, Imec, Sirris, Vito, Flamac,overige leden SIM
SIM

SIM kent geen gebruikerscommissie zoals gedefinieerd voor de IWT SBO projecten; de geïnteresseerde bedrijven zijn direct en actief betrokken via het programma consortium. Jaarlijks wordt door SIM wel een gebruikersforum geörganiseerd teneinde de ontwikkelde kennis aan zo breed mogelijk publiek kenbaar te maken en beschikbaar te stellen.

Guido Verhoeven
Algorithmes en Complexiteit, Analyses / Testfaciliteiten en Methodes, Bouwmaterialen, Bouwmaterialen, Componenten en Methoden, Chemische materiaaltests, Coatings, Computational Chemie en Modellering, Data Processing / Data Interchange, Middleware, Design and Modelling / Prototypes, Fijne Chemicals, Kleuren en Inkten, Fotovoltaics, Geluidsisolatie, Generatoren, elektrische motoren en powerconvertoren, Glas, Heat exchangers, warmtewisselaars, Hybride en Elektrisch aangedreven voertuigen, IJzer en staal, Keramische Materialen en Poeders, Knowledge Management, Process Management, Komposieten materialen, Kunststof Vezels, Kunststoffen, Polymeren, Laboratoriumuitrusting, Laminaten, Lasertechnologie, Luchtvaarttechnologie, Materiaaleigenschappen, Corrosie/Degradatie, Materials Handling Technology (vast, vloeistof, gas), Mathematische modellering, Mengen (peoeder,enz.), scheiden (sorteren, filteren, Metalen en legeringen, Micro- and Nanotechnologie gerelateerd aan fysica en exacte wetenschappen, Moulding, injection moulding, extrusie, sinteren, Nanotechnologie gerelateerd aan elektronica en microelektronica, Non-ferro Metalen, Oppervlaktebehandeling (painting, galvano, polishing, CVD, PVD), Opslag van elektriciteit, batterijen, Optische Materialen, Organische scheikunde/chemie, Organische stoffen, Pipeline Technologie, Recyclage, Herwinning , Simulatie, Solderen en lassen, Technische Standaarden, Technische Textiel Materialen, Thermische materiaaltests, Thermishe isolatie, energie-efficiëntie in gebouwen, Thermodynamica, Transport en opslag van gas en vloeibare brandstoffen, Transport en opslag van waterstof, Vacuum/ Hoogvacuum Technologie, Verbindingstechnieken (rivetteren, schroeven, lijmen), Verbranding en Pyrolyse, Verbranding, vlamtechnologie, Vibratie en Akoestiek - engineering, Visualisatie, Virtuele Realiteit, Vliezen, draden, vezels, Vormen (rolling, forging, pressing, drawing), Warmteopslag, Windenergie, Zonneënergie Thermische energie
Carla Hertleer, Guido Verhoeven, Véronique Hartmann
Luc Verhoeven (Just Innovation), Desmet Tim (Agfa Materials), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.sim-flanders.be
Share this on