Probleem op deze pagina?

Project: FUNCOFOOD - Controle van gisten en schimmels in levensmiddelen door het gebruik van alternatieve (natuurlijke) conserveermiddelen

VIS/CO: Collectief onderzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden
01/01/2012
31/08/2014

Alle bedrijven waarvan hun producten bederven door gisten en schimmels, meer specifiek producten met een verlaagde wateractiviteit of zure producten. Ook ingrediëntenleveranciers behoren tot de doelgroep van dit project. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan sausen, sausgebaseerde salades, fruitderivaten, veevoeders, bakwaren, …

Gisten en schimmels vormen een belangrijk element in de conservering van producten met een verlaagde wateractiviteit en/of zure producten. Klassiek worden benzoaat, sorbaat en propionaat aangewend om bederf door gisten en schimmels te voorkomen. Deze conserveringsmiddelen staan echter de laatste jaren sterk onder druk, mede door een mogelijke relatie met ADHD bij kinderen en de mogelijke vorming van benzeen uit benzoëzuur in zure levensmiddelen. Het gebruik van deze beide conserveringsmiddelen past bovendien niet in een green label strategie van bepaalde levensmiddelenproducenten.
In de wetenschappelijke literatuur worden vele natuurlijke conserveringssystemen voorgesteld. Bij de overstap tussen experimenten in het laboratorium en in echte levensmiddelen verliezen vele systemen vaak hun effectiviteit. Het is voor voedingsbedrijven dan ook vaak heel moeilijk om het potentieel van een nieuw, natuurlijk conserveringssysteem voor hun product in te schatten. Dit project moet dit mogelijk maken voor de deelnemende bedrijven

In het project zullen stammen (gisten en schimmels), die representatief zijn voor het bederf in levensmiddelen bij de deelnemende bedrijven, geïsoleerd en, indien nodig, gekarakteriseerd worden. Deze stammen (gisten en schimmels) kunnen eventueel aangevuld worden met stammen die eveneens geïsoleerd werden uit levensmiddelen maar reeds in collectie beschikbaar zijn bij de verschillende onderzoeksgroepen. Daarnaast zal ook een uitgebreide inventarisatietabel opgesteld worden waarbij alle beschikbare wetenschappelijke en commerciële literatuur omtrent natuurlijke antimicrobiële systemen samengevat wordt. Aan de ingrediëntenleveranciers zal ook gevraagd worden of zij natuurlijke antimicrobiële componenten wensen aan te leveren in het kader van dit project.
Een selectie van deze stammen zal tijdens het project verder aangewend worden voor het testen van de antimicrobiële activiteit van verschillende natuurlijke antimicrobiële systemen. Nadien zal de impact van de belangrijkste levensmiddelencomponenten afzonderlijk op de antimicrobiële werking van deze systemen gekwantificeerd worden. Op basis van deze resultaten zal nagegaan worden welke antimicrobiële systemen kunnen toegepast worden in welke type levensmiddel. In samenspraak met de gebruikersgroep zal beslist worden in welke levensmiddelen en met welke antimicrobiële systemen houdbaarheidstesten uitgevoerd zullen worden. Gedurende het ganse project zal ook op regelmatige basis initiatief ondernomen worden om de opgedane kennis te transfereren naar de bedrijven (onder vorm van bedrijfsbezoeken, workshops, publicaties,…)

Deelnemende bedrijven zullen een overzicht ter beschikking hebben van alle natuurlijke antimicrobiële systemen die gekend zijn in de wetenschappelijke en commerciële literatuur (voor- en nadelen, concentraties, sensorische impact, kostprijs,…). Bovendien zal een overzicht gegeven worden van eht activiteitsspectrum. Eveneens zal de invloed van verschillende levensmiddelencomponenten op hun effectiviteit gekwantificeerd worden. Tenslotte zullen ook enkele van deze systemen gevalideerd worden in levensmiddelen aangereikt door de bedrijven in de gebruikersgroep

UGent, HoGent, ILVO
Consortium van bedrijven uit de voedingssector
Jessica Devos
Voedingsmicrobiologie / Toxicologie / Kwaliteitscontrole
Frank Devlieghere, Jessica Devos, Mia Eeckhout
Karolien Vanstraelen (Alva verse vruchten), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.flandersfood.com/projecten/funcofood
Share this on