Probleem op deze pagina?

Project: NEATH - NEAr-field meetTecHnieken voor het efficiënt oplossen van emc emissie problemen

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/10/2012
30/09/2014

Dit PROJECT richt zich op het uitwerken, implementeren, testen en demonstreren van een industrieel bruikbare workflow op basis van diverse near-field meettechnieken om op efficiënte manier de root-cause van een EMC emissie probleem te vinden en kost-efficiënt op te lossen. Verder zal onderzocht en aangegeven worden hoe near-field technieken kunnen aangewend worden om vroeg in het ontwerpproces prototypes of (sub)modules te testen en te karakteriseren om latere problemen rond EMC, signaal- of vermogenintegriteit te vermijden.

De primaire doelgroep van dit PROJECT bestaat uit bedrijven die elektronische modules of producten ontwerpen, al dan niet als toeleverancier voor een ander bedrijf. Daarnaast zijn de bestudeerde thematiek en projectresultaten ook nuttig als input naar bedrijven die de bovenstaande bedrijven ondersteunen in het ontwerpproces met simulatietools, meetapparatuur of testsystemen.

Alle elektronische toestellen moeten voldoen aan EMC (electromagnetische compatibiliteit) normen. Door de continue hogere klokfrequenties, hogere complexiteit, hogere integratie, lagere spanningsniveaus en de toename van draadloze communicatie, wordt dit steeds uitdagender.

Dit PROJECT richt zich op het uitwerken, implementeren, testen en demonstreren van een industrieel bruikbare workflow op basis van diverse near-field meettechnieken om op efficiënte manier de root-cause van een EMC emissie probleem te vinden en kost-efficiënt op te lossen. Verder zal onderzocht en aangegeven worden hoe near-field technieken kunnen aangewend worden om vroeg in het ontwerpproces prototypes of (sub)modules te testen en te karakteriseren om latere problemen rond EMC, signaal- of vermogenintegriteit te vermijden.

Om tot de workflow te komen worden volgende leverbaarheden voorzien:
- Opstellen basisdocument met een overzicht van de meest voorkomende root-causes van EMC problemen.
- Opstellen flowcharts die aangeven hoe men een EMC emissie probleem in de praktijk debugt.
- Opstellen richtlijnen rond het gebruik en interpretatie van de diverse meettechnieken.
- Ontwikkelen van een ondersteunend software programma (Python en/of Matlab gebaseerd) dat toelaat om de near-field metingen te correleren met en/of om te zetten naar (worst-case) verre-veld waarden om zo een root-cause analyse uit te voeren.

Verwacht wordt dat op korte termijn de bedrijven de workflow zullen kunnen implementeren in hun ontwerpproces en hiermee vertragingen ten gevolge van EMC emissie-problemen sterk zullen kunnen reduceren. De lange-termijn doelstelling van dit PROJECT is dat de bedrijven door het toepassen van de voorgestelde workflow continu bijleren wat betreft EMC, signaal- en vermogenintegriteit binnen hun eigen toepassing en de algemene ontwerpregels naar hun eigen maat kunnen aanpassen om hierdoor voor 80-90 % van hun producten een 'first-time-right' te bekomen.

De projectresultaten zullen aan de doelgroep overgemaakt worden onder de vorm van richtlijnen rond het gebruik en interpretatie van de diverse near-field meettechnieken, demo-opstellingen en aangeleverde testcases en onder de vorm van een eenvoudig te gebruiken software-pakket. De workflow zal ook geïntegreerd worden in de EMC dienstverlening van de hogeschool en aldus ter beschikking staan van (voornamelijk kleine en middelgrote) bedrijven die zelf niet over de nodige meetapparatuur beschikken. Via thesissen worden studenten betrokken bij het PROJECT.

KHBO, KULeuven, UGent
KHBO

Schlegel Electronic Materials bvba, Delta Light NV, Niko NV, Lambda Antenna Technologies BVBA, P.V.S. Electronic Developments bvba, Fleurbaey Management bvba, Emerson & Cuming Microwave Products, ESTH, NMDG NV, Traficon, Newtec, OIP, Permobil NV, Agilent Technologies Belgium NV, Philips Innovative Applications NV, Cisco Systems Belgium BVBA/SPRL, Spicer Off Highway Belgium NV, Tyco Electronics Belgium EC bvba, Barco NV, ON Semiconductor Belgium BVBA, QinetiQ Space NV, Melexis, OneAccess Belgium NV, Rohde&Schwarz Belgium, imec, Sirris, Flanders' Drive, Agoria, Nederlandse EMC-ESD vereniging

Davy Pissoort
Elektronische schakelingen, componenten en uitrusting, Gedrukte en geïntegreerde schakelingen
Guy Vandenbosch, Tom Dhaene
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
Share this on