Probleem op deze pagina?

Project: Vlaams Smart Grids Platform

VIS/TIS: Thematische innovatiestimulering
01/04/2010
31/03/2012

Het tot stand brengen en ondersteunen van een multidisciplinaire lange termijn samenwerking over de sectoren heen tussen Vlaamse smart grid actoren met het oog op het uitbouwen, bestendigen en valoriseren van een internationaal competitief voordeel door een ruime groep Vlaamse ondernemingen (commerciële doorbraken) door middel van een gedifferentieerde ondersteuning in functie van het doorbraak- en samenwerkingspotentieel van de geïdentificeerde smart grid domeinen

Vlaamse smart grid actoren in brede zin.

Het concept van Smart Grids of intelligente energienetwerken wordt erkend als de hoeksteen in de evolutie naar een moderne en duurzame energievoorziening. Om de zekerheid van energievoorziening in de toekomst te handhaven moeten de energienetten van de toekomst toelaten om alternatieve energiebronnen in het net te integreren, om continu vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en eindgebruikers verder te stimuleren tot energiezuinig gedrag. Deze noodzaken worden erkend op alle beleidsniveau's. Europa heeft ze centraal gesteld in de 20-20-20 doelstelling en in het SET-actieplan. Op Vlaams niveau werden ze in het Vlaanderen-in-Actieplan en het regeerakkoord opgenomen.
Het enorme innovatiepotentieel dat een grootschalige uitrol van smart grids met zich meebrengt, kan alleen benut worden wanneer bestaande – uiteenlopende - competenties gebundeld worden om zo tot geïntegreerde totaaloplossingen te komen. Zowel op technologisch – energietechniek koppelen aan ICT – als op niet-technologisch gebied – business modellen, gebruikersgedrag, regelgeving – is er hoge nood aan interdisciplinaire oplossingen en samenwerkingsverbanden. Er is immers geen enkele speler die individueel in staat is om een totaalaanbod te doen.
Uit een haalbaarheidsstudie is gebleken dat in Vlaanderen een zeer aanzienlijk potentieel van geïnteresseerde bedrijven aanwezig is. Het Vlaams Smart Grid Platform wenst deze opportuniteit op dit gebied in te vullen om de Vlaamse bedrijven internationaal competitief te positioneren met innovatieve doorbraken.

VSGP werd begin 2011 omgedoopt tot Smart Grids Flanders. Het ledenaantal van de vzw groeide aan tot meer dan 80 bedrijven. Deze bedrijven ontmoeten elkaar tot 15 keer per jaar om expertise uit te wisselen tijdens bijeenkomsten van themagroepen. Daarbuiten faciliteert SGF bilaterale of multilaterale samenwerkingen. Na afloop van het IWT-project wordt de werking van SGF verdergezet en zelfs uitgebreid met Smart Energy Solutions, waarover meer info op onze website.

Smart Grids

K.U.Leuven, Vito, Voka
V.S.G.P. v.z.w.
Fifthplay, EnergyICT, Telenet, CG Global, Eandis, Infrax, Xemex, SPE-Luminus, Alstom, Alcatel-Lucent,...
Heidi Lenaerts
Electrical Engineering en Technologie / Elektrische apparatuur, Energiemanagement
Bart Van Delsen, Erik De Schutter, Heidi Lenaerts
Bertrand Deroisy, Antoon Vanderstraeten (Ecologistics), Pauwels Maxime (Individual looking for business opportunities), Geert Slachmuylders (RivierStroom), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.smartgridsflanders.be
Share this on