Probleem op deze pagina?

Project: Innovatiecentrum Vlaams-Brabant 2011 - 2014

VIS/SIS: Subregionale innovatiestimulering
01/01/2011
31/12/2014

De Innovatiecentra hebben als missie om vanuit een relaisfunctie binnen het Vlaams Innovatienetwerk bedrijven en ondernemers binnen een provincie aan te moedigen en te begeleiden om efficiënt en duurzaam te innoveren. De doelstelling is om het aantal bedrijven waarbij innovatie deel is van de groeistrategie te vergroten.

Strategische doelen voor de periode 2011 – 2014:

• De Innovatiecentra zijn het front office van het IWT en het Vlaams Innovatienetwerk (VIN)
De Innovatiecentra informeren en sensibiliseren de bedrijven over de steunmaatregelen van de Vlaamse overheid (inzonderheid het IWT, maar ook externe financiering, KMO-portefeuille) en begeleiden de bedrijven (vooral KMO’s) uit de provincie bij het aanvragen van overheidssteun voor innovatie (inzonderheid bij het IWT). Ze werken nauw samen met Vlaamse agentschappen en andere stakeholders als innovatie het onderwerp is.
• De Innovatiecentra spelen een belangrijke rol als navigator in het Vlaams Innovatielandschap
Wegens een neutrale, multidisciplinaire en cross-sectoriële aanpak, nemen de Innovatiecentra een unieke positie in om bedrijven (vooral KMO’s) succesvol te begeleiden naar de juiste (kennis)partners en om netwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en kennispartners te stimuleren. De Innovatiecentra werken zoveel mogelijk complementair en in samenwerking met alle VIN-leden.
• De Innovatiecentra brengen integrale innovatie binnen bij de KMO’s
De Innovatiecentra vertrekken vanuit een geïntegreerd model van innovatie. Dit betekent dat innovatie zich niet enkel richt op het ontwikkelen van nieuwe producten, productieprocessen of diensten (wat innoveren), maar dat dit geïntegreerd wordt in de bedrijfsvoering (waarom innoveren) en in de organisatie van het bedrijf (hoe innoveren). Er wordt een lange termijnrelatie opgebouwd met de bedrijven, waarbij ook aandacht is voor de nazorg van innovatietrajecten. De voorbije jaren werd sterk geïnvesteerd in het uitbouwen van de nodige competenties en tools voor dit soort begeleiding.
• De Innovatiecentra streven naar operationele excellentie
Om de eerste 3 strategische doelen te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat de Innovatiecentra zelf blijvend werken aan de interne efficiëntie, en de opgedane expertise borgen. Er wordt structureel een netwerk met de VIN-leden uitgebouwd, maar ook met gelijkaardige organisaties uit de buurlanden. Via werkgroepen wordt een maximale afstemming tussen de provincies verzekerd. Daarnaast worden de diensten en tools permanent geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd, of worden nieuwe diensten en/of tools ontwikkeld om in te spelen op de wijzigende noden van de bedrijven.

De Innovatiecentra willen hiermee een dubbel effect bekomen:
• Het verder ontsluiten van het Vlaams Innovatienetwerk (VIN) en andere spelers door het vergemakkelijken van de toegang van bedrijven tot de vele kenniscentra die Vlaanderen rijk is.
• Het verder versterken van de bedrijven door hen te sensibiliseren en te begeleiden naar duurzame integrale innovatie.

We richten ons op bedrijven in de provincie Vlaams-Brabant. Hoewel alle bedrijven naar best vermogen worden geholpen willen de focus voor wat betreft de proactieve acties, leggen bij bedrijven tot 50 werknemers (KO’s. De ondergrens ligt bij minimaal één werknemer. In totaal zijn in Vlaams-Brabant ongeveer 17.000 ondernemingen met 1 tot 50 werknemers. We willen in de eerste plaats focussen op bedrijven met minstens 5 werknemers. Verdere detaillering gebeurt op basis van NACE codes.

VOKA arr.Leuven, VOKA Halle-Vilvoorde; UNIZO, Boerenbond
Innovatiecentrum Vlaams-Brabant vzw
Bas Sturm
Bas Sturm, Elke De Rijck, Elle Kuijken, Marc Tiri, Rik Candries
Anne Lesage (GrayMatters Consulting), Caroline Baerten (MeNu. Centre for Mindful eating and Nutrition), Annemie Speybrouck, Thomas Coppens (IP Hills), Mark Swinnen (ADmas Projects bvba), Luc Verhoeven (Just Innovation), Marinka D'Hont (Infrabel), Sara Shafaq (Info Support NV), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.innovatiecentrum.be
Share this on