Probleem op deze pagina?

Project: REDPROTEX - Technologisch en innovatief onderzoek voor een natuurlijke aanrijking van poly-onverzadigde vetzuren in de melk door exploitatie van PPO activiteit

Andere: Andere projectvormen
01/01/2010
31/12/2012

Het onderzoek
Lipolyse- en hydrogenatieprocessen zijn de belangrijkste oorzaak van het lage gehalte poly-onverzadigde vetzuren in melk. Bovendien worden poly-onverzadigde voedervetzuren tijdens het pensmetabolisme gedeeltelijk tot trans-vetzuren omgezet die eveneens in melk worden gesecreteerd. Nochtans is er potentieel om het gehalte aan poly-onverzadigde vetzuren in melk te verhogen indien de onverzadigde voedervetzuren de dunne darm kunnen bereiken alvorens ze worden gehydrogeneerd. Een bescherming tegen microbiële hydrogenatie in de pens is noodzakelijk hiervoor.

Momenteel kunnen oliën beschermd worden tegen degradatie door pensbacteriën via een formaldehydebehandeling, die niet is toegelaten. Een beloftevol alternatief voor formaldehydebehandeling is gebruik maken van polyfenol oxidase (PPO) activiteit, dat van nature voorkomt in vele planten, waaronder rode klaver en appels (in concreto appelpomace).

In dit project wordt uitgeklaard of :

1. PPO voor voldoende bescherming tegen penshydrogenatie kan zorgen (o.a. voldoende activiteit van het PPO-enzyme);

2. PPO in rode klaver vetzuren kan beschermen in lijnzaad en microalgen;

3. appelpomace, een bijproduct van de fruitsappenindustrie, een mogelijk alternatief kan vormen voor rode klaver.

Het onderzoek situeert zich rond volgende ‘werkpakketten:’

n Bescherming van polyonverzadigde oliën tegen oxidatie tijdens opslag en hydrogenatie in de pens met behulp van PPO rijk eiwitextract

n Combinatie van lijnzaad en microalgen met rode klaver

n Studie van fenolen en PPO in appelpomace

Projectuitvoerders
Projectcoördinator: Stefan Coghe

tel 02/788 43 63; Stefan.Coghe@flandersfood.com

Projectuitvoerder: Laboratorium voor Diervoeding en Kwaliteit van Dierlijke Producten – Universiteit Gent - Contactpersoon: Prof. Veerle Fievez

tel 09/264.90.02; Veerle.Fievez@UGent.be

Jessica Devos
Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.flandersfood.com/projecten/
Share this on