Probleem op deze pagina?

Project: Lastechniek (IWT 095000)

VIS/TD: Technologische dienstverlening
01/01/2010
31/12/2011

De hoofddoelstelling van het TAD-project bestaat erin om bij de doelgroepbedrijven, in het bijzonder KMO’s, de innovatieprocessen sneller, efficiënter en grondiger laten verlopen.
Door dit project wordt aan de bedrijven de mogelijkheid geboden een beroep te doen op een onafhankelijk gespecialiseerd kenniscentrum met ervaren, competente adviseurs voor:
• het leveren van technologische adviezen die hun onderbouwde inzichten aanleveren in relatie tot de innovatie van een product, proces of dienst;
• persoonlijke contacten met de technologische adviseur die tijdens deze punctuele interventie een advies of dienst van korte duur levert;
• de begeleiding van het bedrijf bij de indiening van innovatiedossiers bij IWT/EU;
• de begeleiding bij de uitvoering van innovatietrajecten.

De hoofddoelgroep zijn de leden van het BIL (230) en een 550-tal van de 1600 Vlaamse Sirrisleden waarvoor lastechniek direct relevant is. Naast deze hoofddoelgroep van de metaalverwerkende bedrijven is de adviseerdienst tevens het aanspreekpunt inzake lassen voor vragen, innovatienoden, enz. van bedrijven uit "andere" sectoren zoals de voedingsnijverheid, de farmaceutische industrie of de (petro)chemische sector.

Om de hoger vermelde doelstellingen te realiseren zullen minimum 200 technologische adviezen per jaar worden verstrekt, een 100-tal bedrijfsbezoeken per jaar worden afgelegd en 80 rapporten per jaar worden geschreven als gevolg van meer uitgebreid advies. Tevens zullen andere innovatieondersteunende maatregelen gerealiseerd worden zoals publicaties in vaktijdschriften en op de website van BIL, en de organisatie van seminaries/demonstraties omtrent thema's van recente lasinnovaties. Op basis van het verleden wordt het streefcijfer voor IWT-steunaanvragen gesteld op minimum drie, maar de adviseerdienst streeft naar een significante verbetering ten opzichte van dit aantal, zeker gezien de huidige economische situatie.

Tijdens het verloop van het TAD-project werd ingegaan op volgende facetten:
- invoeren/implementeren van innovaties bij bestaande lasprocessen,
- keuze/implementatie van de meest geschikte lastechnieken en materialen voor de productie van nieuwe producten,
- het opvolgen en invoeren van de snel wijzigende normen op lasgebied,
- vragen rond veiligheid en gezondheid bij het lassen,
- drukken van de productieprijzen,
- overschakeling op 'high tech' materialen zoals hoogsterkte stalen, hoogwaardige roestvaste staalsoorten en aluminiumlegeringen, wat bijkomende kennis en ondersteuning vereist,
- kennis omtrent de invloed van diverse lasparameters op de kostprijs,
- basisprincipes, ontbreken van basiskennis lastechniek op alle niveaus.

Gedurende het project kon het innovatieproces in bedrijven sneller en meer diepgaand verlopen door:
- het aanbieden van specialistische technologisch advies van hoge kwaliteit,
- het uitvoeren van GTA's (Grondige Technologische Adviezen) van beperkte omvang,
- de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek (collectief onderzoek) tot bij de bedrijven te brengen.
- het uitvoeren van punctuele interventies, desgevallend gekoppeld aan een aantal bijkomende ondersteunende activiteiten.

Naast de algemene lastechnische kennis binnen het BIL werd beroep gedaan op de opgebouwde kennis uit de collectieve onderzoeksprojecten. Zo werd bijvoorbeeld de kennis uit het Innolas project (Kwaliteits- en productiviteitsverhoging door aanwending van innovatieve booglasvarianten, IWT project 060859) veelvuldig benut om bedrijven bij te staan bij de keuze en optimale inzet van booglasprocessen in hun productie. Voor andere bedrijven lag een innovatiepotentieel in het realiseren van gewichtsbesparingen in hun producten of de duurzaamheid ervan te verhogen. Vanuit deze noden werd het collectief onderzoeksproject Durimprove gestart (Improvement of welded structures fatigue life in high strength steel grades, IWT project 095026).
De impact op langere termijn van het TAD-project is sterk afhankelijk van de aard van de innovatie: deze kan variëren van verlaging van de productiekost, over duurzame technologische ontwikkelingen, tot en met het ontwikkelen van nieuwe producten of nieuwe diensten.

Belgisch Instituut voor Lastechniek
Thomas Baaten
IJzer en staal, Materiaaleigenschappen, Corrosie/Degradatie, Metalen en legeringen, Non-ferro Metalen, Solderen en lassen
Thomas Baaten
Koen Faes , Ria Bruynseels, Fleur Maas, Bert Bellens (Werken en Leren vzw), Sebastiaan Schelfaut (Bureau Bouwtechniek), Lucie De Bont (ETAP), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.bil-ibs.be
Share this on