Probleem op deze pagina?

Project: Industriële-Biotechnologie

VIS/TIS: Thematische innovatiestimulering
01/11/2008
31/10/2012

Het project richt zich op de ontwikkeling van nieuwe biogebaseerde concepten en oplossingen voor een aantal sectoren zoals deze opgelijst in de doelgroep. Het doel is om samen met het TD project Industriële Biotechnologie het innovatieproces in deze sectoren te ondersteunen via:
• Het centraliseren en ontsluiten van nationaal en internationaal beschikbare wetenschappelijke informatie en technologische kennis
• Het opstarten van vraaggedreven onderzoeksprojecten binnen de CINBIOS werkgroepen
• Het breed valoriseren van de beschikbare academische en industriële kennis en expertise in industriële biotechnologie
CINBIOS wil Vlaanderen als industriële biotechnologieregio internationaal verder op de kaart zetten.

De doelgroep is de chemie, de farmaceutische nijverheid, textiel, agro, voeding, milieu en energie.

Biotechnologie heeft de laatste jaren zijn ingang gevonden in verschillende industriële sectoren. De industriële of witte biotechnologie biedt niet alleen efficiëntere, minder energie-intensieve en minder vervuilende alternatieven voor traditionele processen, het is ook een bron van nieuwe stoffen en producten. Vlaanderen heeft alle troeven om een internationale rol van betekenis te spelen in deze sector, die de motor is van de toekomstige kennisintensieve biogebaseerde economie.

Ghent Bio-Energy Valley, essenscia vlaanderen
FlandersBio
Willem Dhooge
Willem Dhooge
Ria Bruynseels, Bert Bellens (Werken en Leren vzw), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.cinbios.be
Share this on