Probleem op deze pagina?

Project: Toepasbaarheid van het Foodtexture Puff Device voor reologische metingen in de voedingsindustrie

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/01/2010
31/12/2011

De hoofddoelstelling van dit project is de ontwikkeling van een best practice guide voor industriële implementatie van het Foodtexture Puff Device. Deze best practice guide is een leidraad (handleiding, beslissingsboom) waarin de kennis opgebouwd tijdens het project wordt beschreven. Het ultieme doel is dat de bedrijven zelf met de best practice guide aan de slag kunnen om een meetprocedure voor hun eigen producten op punt te stellen. Er zit dus in de best practice guide zowel een luik over het opzetten van de procedure als over de interpretatie van de resultaten.

Om te komen tot een best practice guide, werden volgende onderzoeksvragen behandeld:
1. Voor welke reologische klassen van materialen (levensmiddelen) kan het Foodtexture Puff Device gebruikt worden?
2. Hoe relateren de signalen van het FPD met de huidige beschikbare metingen en met procesparameters?
3. Hoe kan het FPD bijdragen tot een beter inzicht in en controle van het reologisch gedrag van producten uit de verschillende toepassingsdomeinen?

Alle voedingsbedrijven met vloeibare tot halfvaste levensmiddelen

Technologiebedrijven met kennis van/ervaring in ontwikkeling van analyseapparatuur en bijhorende software

Reologische kenmerken zijn van cruciaal belang voor de kwaliteit van heel wat levensmiddelen. Bijgevolg is kennis van en inzicht in de reologie van levensmiddelen zeer belangrijk voor voedingsbedrijven, zowel vanuit kwaliteitsoogpunt als vanuit processing. De complexiteit van reologisch gedrag is echter zeer groot en slechts een klein aantal levensmiddelen vertoont het eenvoudige Newtonse gedrag. Dit bemoeilijkt uiteraard het reologisch onderzoek. De huidige beschikbare metingen kunnen opgedeeld worden in twee groepen: enerzijds eenvoudige, empirische metingen die het onderliggende gedrag slechts in beperkte mate beschrijven en anderzijds complexe en dure analyses waarvan de resultaten vaak moeilijk te interpreteren zijn.

In dit project wordt de toepasbaarheid van een nieuwe meettechniek bestudeerd voor levensmiddelen. In deze meetsensor, het zogenaamde Foodtexture Puff Device (FPD) worden luchtpulsen op een oppervlak geblazen en de uitwijking van het oppervlak wordt gemeten met een laser afstandssensor in functie van de tijd. Deze sensor heeft een aantal belangrijke voordelen: geen staalvoorbereiding, contactloos en snel, dynamische metingen zijn mogelijk, en inzetbaar voor een breed spectrum van levensmiddelen.

Het einddoel van het project is het ontwikkelen van een best practice guide (handleiding, beslissingsboom) voor een wetenschappelijk gefundeerde en gerichte toepassing van het Foodtexture Puff Device in voedingsbedrijven. Hiervoor worden drie modelsystemen en een bijhorende toepassing bestudeerd: (i) suikersystemen met fruitpuree als toepassing, (ii) vetsystemen met chocolade als toepassing en (iii) tarwedegen met pasta- en bakkerijdegen als toepassing. De ontwikkelde best practice guide wordt tenslotte gevalideerd op een andere toepassing, met name aardappelpuree.

Na dit project kan een goede beoordeling gemaakt worden naar de toepasbaarheid van het FPD voor reologische metingen in de voedingsindustrie. Dankzij de opbouw van het project, waarbij eerst een modelsysteem werd bestudeerd en vervolgens een toepassing hierop die aangereikt werd door de gebruikersgroep, kon een brede waaier aan voedingsmiddelen worden getest.

Onderstaande levensmiddelen bieden, op basis van de projectresultaten, beloftevolle toepassingen met het FPD:

/*/ Direct toepasbaar: Chocolade, pudding, yoghurt, vullingen, saus, geëmulgeerde sauzen (b.v. mayonaise), fruitpurees, …

/*/ Beloftevolle mogelijkheden, maar met aandachtspunten:
– Olie, suikerstroop: transparant product, dus toevoeging van TiO2 is nodig
– Degen: goede meting, maar de gevoeligheid moet nog hoger voor industriële toepassing
– Schuimen: veelbelovend product, maar
verdere validatie nodig

/*/ Algemene aandachtspunten bij het ontwikkelen van toepassingen:
– Temperatuurscontrole is belangrijk
– Stukjes in producten bemoeilijken de metingen
– Om meer informatie uit de meetcurves te halen, is in de software bij het toestel ook meer geavanceerde dataverwerking voorzien.

Bedrijven met interesse kunnen contact opnemen met de projectcoördinator Johan Claes (johan.claes@khk.be).

Volgende mogelijkheden worden voorzien:
/1/ Haalbaarheidsstudie uitgevoerd door KHK/KUL in samenwerking met uw bedrijf en aangepast aan uw verwachtingen

/2/ Toestel op demo in uw bedrijf:
Het FPD wordt gedurende één of een paar weken ter beschikking gesteld van het bedrijf, inclusief in-house opleiding en afsluitend overleg.

Katholieke Universiteit Leuven
Katholieke Hogeschool Kempen
Johan Claes
Analyses / Testfaciliteiten en Methodes, Food Processing, Voedingstechnologie
Bart De Ketelaere, Johan Claes
Hans Haagdorens, Bert Bellens (Werken en Leren vzw), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.lab4food.be
Share this on