Probleem op deze pagina?

Project: Robotondersteund buigen

VIS/CO: Collectief onderzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden
01/09/2009
31/08/2011

Bij grote reeksen geven gerobotiseerde en autonome plooicellen een economisch voordeel. Voor kleine en middelgrote reeksen (100 tot 1000 stuks) ligt de kost per product hoger dan deze van het huidige, manueel ondersteund buigproces. Een aantal hinderpalen, gedetecteerd in een voorgaand HOBU-project, staan de grote doorbraak van het robotondersteund buigen bij plaatbewerkende KMO’s met grote variatie in het productgamma nog in de weg:
• Lange omsteltijden van de robot-afkantpers-cel (grijpers, plooimessen, …).
• Slechte ondersteuning van stijve platen door de robot.
• Onnauwkeurigheden bij aanleggen lange, flexibele platen.
• Onvoldoende procescontrole voor onbemande 24/7 productie

Dit project heeft tot doel de laatste technologische en economische obstakels die het robotondersteund buigen van kleine en middelgrote reeksen in de weg staan, weg te werken.
De innovatiedoelen van het project “Robotondersteund buigen” zijn:
 Reductie van de programmeer- en omsteltijden met 35% tot 70%
 Verhogen van de autonomie van de plooicel tot minimaal 8u en bij voorkeur 16u onbemande productie

Dit project richt zich tot de Vlaamse plaatbewerkende bedrijven (een 400-tal ondernemingen waarvan 81% KMO’s). Deze plaatbewerkende bedrijven en de Vlaamse metaalbewerkende sector in het algemeen kampen met hoge loonkosten en een gebrek aan technisch geschoold personeel. Een Sirris-studie bij metaalbewerkende toeleveranciers geeft aan dat bijna 90% van de bevraagde bedrijven een oplossing zoekt in flexibele automatisering. Robotondersteund buigen biedt de plaatbewerkende bedrijven in de sector een uitkomst.

Bij aanvang van het project waren er in Vlaanderen slechts 4 bedrijven actief op gebied van het robotondersteund buigen omwille van de rendabiliteitsdrempel. Wanneer de werkvoorbereidingstijd met 35% gereduceerd wordt en de autonomie verhoogd wordt tot 8 uren onbemande productie, daalt de productkost onder deze van het manueel ondersteund buigen. Het robotondersteund buigen kan tot 28% rendabeler worden dan de huidige werkmethode. Na het project zal de technologie dan ook een grote doorbraak kennen bij de doelgroep.
Een aantal van de ontwikkelingen in het project, zoals het gebruik van visiesystemen, kunnen ook breder toegepast worden dan enkel het robotondersteund buigen. De projectresultaten zullen verspreid worden naar de gehele technologische industrie.

Met behulp van een demonstratiecel “Robotondersteund buigen” in de werkplaatsen van Sirris te Heverlee is kennis opgebouwd over
 Handling van een gevarieerd productgamma
o de voor- en nadelen van de verschillende beschikbare grijpermethoden
o de meest geschikte grijperconfiguratie voor een breed productengamma
o het gebruik van innovatieve grijperoplossingen
 Krachtswerking tussen robot en afkantpers
o het gebruik van krachtsensoren in de grijper
o de mogelijkheden van visiesystemen om de correcte hergrijppositie te bepalen
 Gegarandeerde nauwkeurigheid
o de nauwkeurigheid van het robotondersteund plooien
o het gebruik van een camerameetsysteem om de productkwaliteit te garanderen
 Werkvoorbereidingstijd
o mogelijkheden en beperkingen van recente softwaresystemen voor het automatisch aanmaken van de programma’s van robot en afkantpers
 Complexiteit van 24/7 productie
o het beheersen van de procesparameters voor 24/7 productie
o de configuratie van in- en uitgangsmagazijn
o het gebruik van visiesensoren om autonoom op afwijkingen te reageren

K.U.Leuven
Sirris
Sven De Troy
Automatisatie, Robotica, Controlesystemen
Joost Duflou, Sirris - Vestiging Leuven, Sven De Troy, Walter Auwers
Ria Bruynseels, Bert Bellens (Werken en Leren vzw), Sebastiaan Schelfaut (Bureau Bouwtechniek), Lucie De Bont (ETAP), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo), Kurt Gesquiere (voestalpine Sadef)
http://www.sirris.be
Share this on