Probleem op deze pagina?

Project: Bestrijding van geurhinder en fijn stof in de Vlaamse veredelingslandbouw

VIS/TIS: Thematische innovatiestimulering
01/09/2009
31/08/2011

- Alle bestaande informatie die beschikbaar is in binnen- en buitenland, bundelen en in een werkbare vorm aanbieden aan alle stakeholders van de hele sector.
- De laatste stand van de techniek opvolgen
- Ontwikkeling van nieuwe technologische oplossingen waarbij voor bedrijven uit de toeleveringssector een uitgebreide sensibiliseringsactie wordt opgestart
- Individuele bedrijfsleiders te adviseren in deze materie en hen toe te leiden naar de verschillende bestaande instrumenten om oplossingen voor

Studiebureau's
Constructeurs
Veehouders
Toeleveringssector
Vergunningverleners
Overheden

In dit project wil Boerenbond, samen met de bedrijfsleiders uit de veredelingssector zelf, de toeleveringsbedrijven en het wetenschappelijk onderzoek alle bestaande informatie die beschikbaar is in binnen- en buitenland, bundelen en in een werkbare vorm aanbieden aan alle stakeholders van de hele sector.
Het is waarschijnlijk de enige manier om op de lange termijn levenskansen te behouden voor deze agrarische sector.

Gedurende het project zullen er daarom allerlei initiatieven worden opgezet om alle spelers in het verhaal de kans te geven om de laatste stand van de techniek te leren kennen.
Tegelijk wordt er gestreefd naar de ontwikkeling van nieuwe technologische oplossingen waarbij bedrijven uit de toeleveringssector zullen gestimuleerd worden om in te tekenen op de mogelijkheden van de KMO steunprogramma's van het IWT.

Door middel van een vergelijking van mogelijke technieken en methoden kan er dan gezocht worden welke oplossing de als BBT kan gelden voor de verschillende stalsystemen.
Op basis van deze oplossingen kan er dan een uitgebreide sensibiliseringsactie worden opgestart in de veredelingssector.

Een belangrijk onderdeel van het project zal er ook in bestaan om individuele bedrijfsleiders te adviseren in deze materie en hen toe te leiden naar de verschillende bestaande instrumenten om oplossingen voor hun problemen te ontwikkelen.

Dit project is van start gegaan op september 2009. We kunnen toch wel stellen dat sinds 2009 er een vernieuwde interesse is in het thema geur en fijn stof. Geur is hedendaags een belangrijk onderdeel van de milieuvergunning. Dit maakt dat veehouders extra maatregelen dienen toepassen om de geurhinder te reduceren. Enkele voorbeelden van technieken die de laatse jaren op het werkveld verschenen zijn, zijn de combiwassers, vernevelsystemen en biofilter. Deze systemen zijn specifiek omtworpen om een bepaald reductiepercentage te behalen.

Ook zijn er een tal van nieuwe projecten opgestart om meer kennis en wetenschappelijke informatie te genereren rond het thema geur.

Er werd in het project aan heel wat kennisdisseminatie gedaan. Zo zijn er verschillend studiedagen, demodagen, artikels en andere communicatiekanalen gebruikt om de sector te gaan sensibiliseren.

Tot slot kunnen we stellen dat er een aanspreekpunt is opgericht voor de veehouders voor al hun vragen omtrent geur en geurhinder.

Er zijn heel wat verschillende technieken om geur te bestrijden. De juiste kiezen is niet altijd even makkelijk. Het Innovatiesteunpunt helpt met het zoeken naar de juiste oplossing. Ook wordt in dit project getracht om de overheidsinstanties correcte informatie mee te geven. Voor het volgende kan u terecht bij het innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw:

•We geven “tips and tricks” voor het oplossen van uw geurprobleem. Van zeer gemakkelijke en goedkope technieken tot de duurdere technieken zoals de luchtwassers.
•Wij helpen u gratis met de beslissingen die u moet nemen tijdens uw investering in een nieuwe of in de vernieuwing van uw de stal.
•Er is pas sprake van geurhinder als er klachten opduiken. Communicatie met de omwonenden is zeer belangrijk. Hierbij kunnen we u helpen…
•Begeleiden van individuele bedrijven (producenten en toeleveranciers) inzake technologische oplossingen in het kader van partner matching en doorverwijzing naar subsidiërende instanties.

/
Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw

Annick Goossens VLM
Bart Baets Boerenbond
Daniel Berckmans KULeuven
Danny coullier Pluimveehouder
Eddy Vandycke Boerenbond
Erik Smet Trevi
Ferdi Soors IWT
Geert Vermeulen Constructeur
Gunther Vanbroeck LNE dienst hinder
Herman Vanlangenhove UGent
Herman Vets Boerenbond
Inge Goessens Innovatiesteunpunt
Iris Penninckx Boerenbond
Ivan Tolpe Varkenshouder
Jan Dever Constructeur
Jim Van Durme Olfascan
Johan Verstrynghe Landbouw&Visserij
Kathleen Goris IWT
Katrien Boussery SBB
LIeven Louwagie Provincie West-Vlaanderen
Peter Demeyer ILVO
Pieter-Jan Delbeke Boerenbond
Stijn Crombez Constructeur
Suze Van Gansebeke ADLO
Tine Degroote INAGRO
Wim Wallays SBB
Wouter Wuytinck Boerenbond

Stijn Bossin
Afvalverbranding, Agro Landbouwmachines / Technologie, Biobehandeling / Compost / Bioconversie, Cleaning/reiniging Technologie, Filtratie en Membraanprocessen, Veeteelt / Pluimveeteelt
Stijn Bossin
Ria Bruynseels, Kristof Naessens (OPTIM'EAU), Bert Bellens (Werken en Leren vzw), cc dd (vd), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.innovatiesteunpunt.be
Share this on