Probleem op deze pagina?

Project: BioMed²

VIS/TIS: Thematische innovatiestimulering
01/08/2008
30/07/2012

Het creëren van een kader waarin innovatie kan leiden tot economische groei en werkgelegenheid vereist het harmonieus en tegelijk aanwezig zijn van 3 types van innovatie: ‘Innovatie in producten en diensten’, ‘innovatie van processen’ en ‘structurele innovatie’. Het BioMed² project wil elk van bovenstaande types innovatie voor de biotechnologische industrie katalyseren.

Om mogelijke opportuniteiten en synergiën tussen de verschillende Life Science actoren te facilitieren zal FlandersBio sterk focussen op kennisoverdracht & samenwerkingsverbanden tussen de verschillende Life Science actoren. In het teken van een verschillend innovatie & business profiel van de verschillende actoren zal het BioMed² project ernaar streven dat de Vlaamse Life Science actoren elkaars innovatiepotentieel en business strategie beter leren kennen en benutten.

Zwaartepunten van de dienstverlening en geplande activiteiten zijn (in volgorde van belangrijkheid):
(1) diffusie van technologische kennis en het stimuleren van technologische samenwerking
(2) diffusie van niet-technologische kennis en samenwerkingsprojecten daarrond
(3) internationalisatie en exogene groei
(4) het verbeteren van een aantal flankerende aspecten voor innovatie

Algemeen komt een verbeterde doorstroming van (niet) technologische kennis van kennisinstellingen naar de bedrijven maar ook tussen bedrijven onderling vooral innovatie in producten en diensten, en procesinnovatie ten goede. Het BioMed² project beoogt dit te doen via seminaries, special interest groepen (SIGs), gerichte informatieverspeiding en zomeer

Activiteiten ter bevordering van de internationale visibiliteit en de creatie van een flankerende omgeving voor innovatie, hebben tot doel de Vlaamse regio aantrekkelijker te maken voor buitenlandse kennismedewerkers, buitenlandse bedrijven en buitenlandse investeerders. Het BioMed² project zal het bevorderen van de internationalisatie aanpakken middels deelname aan een aantal internationale beurzen, het inrichten van persmissies en zomeer. Dit steeds in nauwe samenwerking met Flanders Investment and trade (FIT).

Het afstemmen van (academische) opleidingen op de noden van de Life Science industrie, het inrichten van een life sciences recruitment event zijn enkele voorbeelden van de activiteiten die dan weer zullen bijdragen tot het creëren van de nodige flankerende omgeving.

Het BioMed² project richt zich in hoofdzaak op volgende doelgroepen (met een klemtoon op KMO’s):
(1) een kleine 100 toegewijde en gediversifieerde witte/groene/rode biotech & bio-Farma bedrijven die in Vlaanderen aan onderzoek en ontwikkeling (O&O) en/of productie doen
(2) een 150 tal toegewijde en gediversifieerde medisch technologische bedrijven die in Vlaanderen aan onderzoek en ontwikkeling (O&O) en/of productie doen.
(3) een 230 tal in biotech gespecialiseerde dienstverlenende bedrijven inclusief de toeleveranciers van biotechbedrijven en in mindere mate de nog niet in kaart gebrachte in medtech gespecialiseerde dienstverlenende bedrijven, inclusief toeleveranciers. Er wordt een overlap naar dienstverlening toe met de biotech waargenomen, toch kent de medisch technologische industrie zeer specifieke dienstverlening inzake toelevering.

De ontwikkeling van innovatieve producten is cruciaal in een sterk groeiende en snel wijzigende mondiale kenniseconomie, waar Vlaanderen binnen de life sciences sector een belangrijk deel van uitmaakt. Om als biotechnologische en medisch technologische speler voldoende impact te hebben op deze mondiale context is een sterke kritische massa die de internationale uitdagingen aankan noodzakelijk. Onder het motto ‘samen sterk’ wil dit project een kruisbestuiving in kennis en kunde voorzien tussen de drie belangengroepen uit de Vlaamse Life Sciences industrie: (1) biotech, (2) medtech en (3) farma, met een hoofdfocus op de biotechnologische en medisch technologische industrie. Meer specifiek houdt dit het stimuleren en ondersteunen in van de interactie en synergie tussen de biotechnologische bedrijven, de medisch technologische bedrijven alsook de kenniscentra, gespecialiseerde toeleveringsbedrijven en overheidsactoren. Op deze manier creёert het BioMed² project een innovatieve meerwaarde voor zowel de biotech als de medtech sector.

Constante innovatie en een grote verscheidenheid aan specifieke hoogtechnologische expertise is essentieel. Zowel de biotechnologische als de medisch technologische industrie zijn domeinen waar innovatie gedreven wordt door de combinatie van hoog-technologische en niet-technologische kenniselementen. Innovatie binnen de medisch technologische industrie is evenwel zeer divers en eindproducten kunnen variëren van medisch textiel tot medical imaging. De aard van innovatie binnen de medische technologische industrie is bovendien sterk afhankelijk van het vernieuwend aspect dat wordt beoogd. De medisch technologische industrie heeft al een bepaalde ‘track record’ in producten en bijgevolg kan innovatie variëren van enerzijds een aanpassing van een bepaald product tot anderzijds het uitwerken van een volledig nieuw concept. Naast het ondersteunen en stimuleren van innovatie binnen de biotechnologische industrie zal het BioMed² project zich met betrekking tot de medisch technologische industrie dan ook voornamelijk richten tot die thema’s waar een aankopingspunt en ook synergie met de biotechnologische industrie wordt waargenomen (in vitro (companion) diagnostica, combination products, molecular imaging,..)

De identificatie van synergie en meerwaarde overstijgt het technologische aspect en kan doorgetrokken worden op een managementniveau en HR-niveau met onder andere het aantrekken en inschakelen van onderzoekers met de gepaste opleidingsprofielen, het beschikbaar zijn van voldoende durfkapitaal, of specifieke dienstverleningen zoals intellectuele eigendomsbescherming, ...

De mogelijkheid om in te spelen op opportuniteiten speelt in een mondiale context een belangrijke rol. Het aangaan van innovatieve samenwerkingsverbanden tussen de verschillende Life Science actoren is dan ook van cruciaal belang. Een verschil in business model tussen de 3 belangengroepen van de Vlaamse Life Science industrie (biotech, medtech en farma) bemoeilijkt echter vaak echter een samenwerking of matching. Zowel een verschil in productkenmerken zoals product life-cycle alsook de verschillende wetgevende of regulatorische vereisten en context dragen bij tot de onderlinge verschillen. Toch leren voorbeelden uit Europa en daarbuiten dat samenwerking tussen de verschillende actoren uit de Life Science industrie op innovatief vlak veel te bieden heeft.

Momenteel is de diffusie van kennis tussen de 3 belangengroepen uit de Vlaamse Life Science industrie eerder beperkt. De kruisbestuiving tussen deze actoren is dan ook het hoofddoel van dit project om aldus een innovatieve meerwaarde voor zowel de biotech als medtech sector te genereren.

Biobehandeling / Compost / Bioconversie, Biochemie / Biofysica, Biodiversiteit, Bioinformatica, Biomassa - gas, Biomassa - vast, Biomassa - vloeibaar, Biosensoren, Biostatistiiek, Epidemiologie, Cel en Moleculaire Biologie, Enzymologie / Proteine Engineering / Fermentatie, Food Processing, Genetic Engineering, In vitro Testing, Trials, Klinische Research, Trials, Medisch Textiel, Medische apparatuur (instrumentatie, imaging, radiologie), Medische Biomaterialen, Medische research, Medische Technologie / Biomedisch Engineering, Micro- and Nanotechnologie gerelateerd aan biowetenschappen, Microbiologie, Moleculaire design, Pharmaceutica, Pharmaceutische producten / geneesmiddelen, Toxicologie, Voedingsmicrobiologie / Toxicologie / Kwaliteitscontrole
Ria Bruynseels, Grietje Van Nijlen, Kurt Peys, Bert Bellens (Werken en Leren vzw), Anne Lesage (GrayMatters Consulting), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.flandersbio.be
Share this on