Probleem op deze pagina?

Project: Groen Licht Vlaanderen - Energiebesparing met beter licht

VIS/TIS: Thematische innovatiestimulering
01/12/2008
30/11/2012

De verlichtingssector wordt op dit moment geconfronteerd met een aantal belangrijke trends en vernieuwingen. Vlaamse bedrijven actief in de verlichtingssector mogen dit niet ervaren als bedreigingen maar als opportuniteiten die met innovatieve producten en ideeën beantwoord kunnen worden. De trends situeren zich op verschillende domeinen, maar vooral op het spanningsveld tussen enerzijds energiebesparing en anderzijds comfortverhoging. Het verzoenen van beide bekommernissen vormt de cruciale uitdaging voor de sector. Voorgestelde TIS-project hoopt hierin als katalysator te kunnen optreden en verlichtingsbedrijven te ondersteunen en te stimuleren om deze innovatieve, vaak energie zuinigere technieken toe te passen in eigen ontwikkelingen.

Verlichtingsbedrijven realiseren 0,7 miljard Euro omzet per jaar en zorgen voor een werkgelegenheid van 5000 werknemers. In de voorbije jaren werden er jaarlijks voor meer dan 60.000 woningen bouw- of verbouwvergunningen afgeleverd. Elk bouw- en verbouwproject biedt voor de verlichtingssector kansen om zich met hun aanbod te onderscheiden van andere aanbieders op basis van de meerwaarde m.b.t. comfort en energieverbruik. Men hoopt 10.000 bedrijven uit de verlichtingssector te kunnen bereiken met de website en met technische publicaties van deze TIS. Een nieuwsbrief zal regelmatig worden verspreid aan 4.500 bedrijven en men zal de kennistransfer bewerkstelligen door de organisatie van seminaries en de medewerking aan workshops.

TIS-project 070488 is een vervolgproject op TIS 030724, waarin naar de doelgroep toe vooral gewerkt werd en wordt naar een bewustmaking en kennisoverdracht rond energiezuinige verlichting. Voorliggend project gaat ruimer en benadert energiezuinige verlichting als een totaalconcept met aandacht voor comfort, veiligheid, arbeidsomstandigheden en sfeer. Door deze bredere aanpak is het project ook op een ruimere doelgroep gericht.
De doelgroep omvat naast bedrijven uit de verlichtingssector ook installateurs, domoticabedrijven, studieburelen en architecten.

De doelstellingen van het nieuwe project Groen Licht Vlaanderen zijn:
• werken aan een algemene kennisverhoging binnen de verlichtingssector door informatie aan te bieden via alle mogelijke kanalen, het inrichten van een specialisatiecursus en het ijveren voor specifieke opleidingsmogelijkheden.
• synergie bewerkstelligen tussen verlichtingsbedrijven, de domoticasector, studiebureaus, architecten, gezondheidspecialisten, designers, NGO's en de overheid zodat innovatieve oplossingen worden ontwikkeld die door alle partners worden aanvaard en geïmplementeerd.
• bedrijven aanzetten tot differentiatie, diversificatie en het creëren van meerwaarde door pro-actief stimuleren tot innovatie, innovatiekansen aanreiken, attent maken op mogelijke subsidievormen en begeleiden bij het opstellen en uitvoeren van studies, projecten en innovatieaanvragen. De evoluties van de Europese prestatie-eisen met betrekking tot kwaliteit en verbruik van installaties zullen worden opgevolgd, verspreid en getoetst.
• het grote publiek op de hoogte brengen van de mogelijkheden om beter te verlichten met minder energie, voor een redelijke kostprijs.

Dit project wil bijdragen tot de realisatie van een volwaardige en een geïntegreerde aanpak van de verlichting binnen het bouwproces, met energiebesparing als doelstelling. Daarnaast wil het opleidingsmogelijkheden en een grotere bereidheid tot investeren in innovatie realiseren bij de Vlaamse verlichtingssector om zo het economische belang ervan te versterken.

WTCB
KaHo Sint-Lieven, Laboratorium voor Lichttechnologie ism. WTCB, Laboratorium "Licht&Gebouw"
27 partners, verlichtingsbedrijven (fabrikanten, distributeurs), studiebureaus, kenniscentra, non-profit organisaties en domoticabedrijven
Catherine Lootens
Bouw Uitrusting apparatuur, Building Automation Software, Energiemanagement, Fotovoltaics, Huishoudelijke goederen en apparatuur, Optische meettechnieken, Simulatie, Simulatie Engineering, Technische Standaarden, Verlichting
Catherine Lootens, Wouter Ryckaert
Ria Bruynseels, Grietje Van Nijlen, Chris Block, Ann Overmeire, Bart Van Giel, Kurt Peys, Lindsley Valero (SDHyperion (i.c.)), Marlies Van Holm (Bureau Bouwtechniek), Hervé Bervoets (Hervé Bervoets BVBA), Rob Van Lommel (Innostep), Bert Bellens (Werken en Leren vzw), Boeraeve Geert (Belgian Energy Systems bvba), Bram Schietgat (Ingenium nv), Jacob D'Hollander (Songlines bvba), Bertrand Deroisy, Sebastiaan Schelfaut (Bureau Bouwtechniek), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.groenlichtvlaanderen.be
Share this on