Probleem op deze pagina?

Project: HeatedFoods - THERMISCHE BEHANDELING BIJ CONSERVERING VAN VOEDINGSMIDDELEN:

VIS/TD: Technologische dienstverlening
01/03/2009
28/02/2013

De globale doelstelling van dit VIS-TD project was het stimuleren van technologische innovatie in de voedingsindustrie op basis van wetenschappelijk onderbouwde dienstverlening bij ontwerp, validatie en optimisatie van thermische processen (bv. pasteurisatie en sterilisatie). Bij het ontwerp staat de microbiologische veiligheid en stabiliteit centraal, bij de optimisatie wordt gestreefd naar een product met een maximum aan kwaliteit (oa. textuur, kleur, nutritioneel, enzyminactivatie, etc..) binnen de randvoorwaarden gesteld door veiligheid en bederf (microbiologisch, enzymatisch, chemisch).

De specifieke doelstelling van HeatedFoods bestond uit (in het specifieke domein van thermische behandeling van voedingsmiddelen):
 Kennisverspreiding en opleiding gericht op alle bedrijven.
 Directe interacties met individuele bedrijven gericht op bedrijfsspecifieke vragen en problemen waarbij een sterke attitude van kennisoverdracht aan de dag wordt gelegd.
 Het opzetten van acties gericht op het tot stand brengen van samenwerking tussen bedrijven onderling en/of bedrijven en kennisinstellingen.
 De effectieve realisatie (op middellange en lange termijn) van duurzame innovaties (waarbij,gezien het domein van de activiteit, verbeterde en/of nieuwe processen en producten centraal staan).
Tijdens de eerste biënnale lag het accent op de eerste 2 punten, terwijl tijdens de tweede biënnale dit accent tot op zekere hoogte werd verschoven in de richting van punten 3 en 4 van bovenstaande lijst.

• Voedingsbedrijven die een thermische behandeling als proces- of conserveringstechniek toepassen
• Fabrikanten van industriële installaties voor thermische behandeling van voedingsmiddelen

De thermische behandeling is wellicht één van de meest gebruikte procestechnologieën bij de processing en conservering van voedingsmiddelen. Hoewel deze technologie reeds decennia wordt geëxploiteerd op industriële schaal zijn hedendaagse thermische processen in sterke mate gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten en nieuwe technologische ontwikkelingen. Er was dan ook meer dan ooit nood aan een vertaling van deze wetenschappelijke kennis naar bedrijven toe, in bijzonder KMO’s, bij het ontwerp, de validatie en de optimisatie van sterilisatie- en pasteurisatieprocessen. Het constant streven naar een beter bilan tussen de vooropgestelde veiligheid en kwaliteit vergt de juiste keuze van product- en procesgerelateerde factoren.

Tijdens de 1ste biënnale van HeatedFoods werden 41 technologische adviezen (TA’s) verleend. De technologische adviezen die tijdens de 1ste biënnale verleend werden, zijn uitsluitend TA’s. Tijdens het 2de jaar van HeatedFoods evolueerde de vraagstelling van korte technologisch adviezen (TA’s) naar omvangrijkere technologische innovatie-adviezen (o.a. GTA, Technologieverkenning via KMO-portefeuille, IWT KMO-haalbaarheidsstudie). Een aantal van deze omvangrijkere technologische innovatie-adviezen, voorbereid tijdens de 1ste biënnale, werden uitgevoerd tijdens de 2de biënnale. Tijdens de 2de biënnale werden in totaal 40 TA’s, 5 GTA’s (grote ondernemingen) en 2 Technologieverkenningen (KMO’s) uitgevoerd.

Daarnaast werd door HeatedFoods een projectspecifieke praktijkgerichte 3-daagse opleiding/workshop georganiseerd rond procesontwerp, procesberekening, procesvalidatie en procesoptimisatie (‘Procesontwerp thermische behandeling verpakte levensmiddelen’). Naast een theoretisch deel rond procesontwerp, procesberekening, procesvalidatie en procesoptimisatie, werd eveneens veel aandacht besteed aan de praktijk door middel van reële voorbeelden, praktische oefeningen en computersessies voor procesberekening. Omwille van de grote interesse, werd deze workshop twee maal georganiseerd tijdens de looptijd van het project HeatedFoods. Telkens werd het maximaal aantal deelnemers van 20 moeiteloos bereikt.
Na het volgen van de 3-daagse workshop werd door één van de leden van HeatedFoods een procesberekeningsprogramma ontwikkeld m.b.v. de aangerijkte formules tijdens de workshop en bestaande software (Excel).

Hieronder worden nog een aantal ‘success stories’ van HeatedFoods vermeld:
 Met één van de leden van het consortium werd met succes een IWT Haalbaarheidsstudie ingediend i.v.m. het gebruik van een nieuwe procestechnologie (nl. hoge druk behandeling) voor de pasteurisatie van koelverse vleeswaren (Haalbaarheisstudie 100105: “Haalbaarheidsstudie naar de conservering van koelverse voedingswaren met hoge drukbehandeling”).
 Met één van de leden van HeatedFoods werd een GTA uitgevoerd. Op basis van de resultaten van deze GTA werd door het bedrijf beslist om de productielijn grondig om te bouwen.
 Met één van de leden van het consortium werd met succes een IWT Haalbaarheidsstudie ingediend i.v.m. het gebruik van een nieuwe procestechnologie bij de verwerking van diepvriesvis (Haalbaarheidsstudie 110369: “De evaluatie van nieuwe technieken bij de verwerking van diepvriesvis”).
 Met één van de leden van het consortium werd een Technologieverkenning (KMO portefeuille) succesvol uitgevoerd. Dit onderzoek heeft geleid tot een aangepast drukprofiel voor pasteurisatie, zodat de verpakking geen deuken meer vertoont op het einde van het pasteurisatieproces.

Contactpersoon: Prof. Marc Hendrickx (marc.hendrickx@biw.kuleuven.be)

K.U.Leuven (Centrum voor Levensmiddelen- en Microbiële Technologie, Afdeling Mechatronica, Biostatistiek en Sensoren; Afdeling Toegepaste Rheologie en Kunststofverwerking), UGent (Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit), ILVO (Eenheid Technologie

Flanders' FOOD
Jessica Devos
Heat/Warmte transport en toevoer, district heating, Voedingsmicrobiologie / Toxicologie / Kwaliteitscontrole, Voedingstechnologie
Chantal Smout, Jessica Devos, Marc Hendrickx
Ria Bruynseels, Conny Van de Velde, Charlotte Boone, Kurt Peys, Bert Bellens (Werken en Leren vzw), Karolien Vanstraelen (Alva verse vruchten), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.flandersfood.com
Share this on
Page valorisat....pdf
147.5 KB