Probleem op deze pagina?

Project: Knowledge Economy and Regional Strategies for Organisational and Sustainable Innovation (KEROSINE)

SBO: Strategisch Basis Onderzoek (opvolger van GBOU)
01/07/2006
30/06/2010
48 Maanden

De horizon is steeds minder van tel in de economie. Economische mondialisering maakt dat het organiseren van marktgerichte en productieve activiteiten een wereldwijd gebeuren is. We denken hierbij aan een groeiende 'vernetwerking' van bedrijven en aan de integratie van communicatie-, productie- en marktprocessen. Het uitgangspunt van dit onderzoek is dat globalisering in de eerste plaats een organisatievraagstuk is, en dat ook een mondiale economie min of meer beheersbaar is voor goed geïnformeerde en strategisch georiënteerde beleidsmakers. Drie belangrijke doelstellingen staan voorop:
1. de huidige macro-economische en statistische benadering van globalisering levert te beperkte inzichten op. Beschikbare gegevens bieden wel informatie over de economie als een algemene en bijna abstracte realiteit, maar gaan te vaak voorbij aan de concrete organisatorische beslissingen. Er is meer kennis nodig over tastbare handelingen en beslissingen die de economie van binnen uit vormgeven;
2. wetenschappers hebben vooralsnog te weinig inzicht in het verband tussen economische prestaties en beleidskeuzes. Om de Vlaamse economie te begrijpen, zal elk onderzoeksonderdeel uitgebreid aandacht schenken aan de wijze waarop specifieke economische activiteiten al dan niet bevorderd worden door concrete beleidskeuzes;
3. het onderzoeksproject zal haar aandacht vestigen op concrete veranderingsprocessen in het Vlaamse economische weefsel: delokalisering, outsourcing, nieuwe economische activiteiten, afslankingen, schaalvergroting.
Het KEROSINE-onderzoek richt zich dus tot diegenen die betrokken zijn bij het realiseren van hetzij de groei hetzij de inkrimping van onze economie.
Dit opent belangrijke beleidsperspectieven. Door de nadruk te leggen op het bedrijfs- en netwerkniveau worden nieuwe conceptuele kaders gecreëerd. Zo wordt innovatie gezien als een product van een complex proces van leren binnen en tussen bedrijven, netwerken, overheidsinstellingen industriële relaties, financiële systemen, etc. Kennis van dit soort kruisbestuivingen zal beleidsmakers op middellange termijn toelaten de sociaal-economische beleidsvoering beter te onderbouwen.

De kennis staat ten dienste van doelgroepen op drie verschillende niveaus :
1. de (regionale) overheid en haar geledingen
2. de directe stakeholders uit industrie, kamers (o.a. VOKA), vakbonden, (sub)regionale comités (GOM, STC-Streekplatform), sectorfondsen;
3. de indirecte stakeholders zoals IWT, SERV, VDAB en innovatieeigenschappen.

-

-

KU Leuven, Hoger Instituut voor de Arbeid; UGent, Fac. Economie en Bedrijfskunde, Vakgr. Beleidsinformatie, Operationeel Beheer en Technologiebeleid
KU Leuven, Fac. Sociale Wetenschappen, Centrum voor Sociologisch Onderzoek
Katholieke Universiteit Leuven
E. Van Evenstraat 2E B-3000 LEUVEN
016/32.33.34
Neen
Geert Van Hootegem
Geert Van Hootegem
Chris Block, Ann Overmeire, Kurt Peys, Lindsley Valero (SDHyperion (i.c.)), Bert Bellens (Werken en Leren vzw), Nele Corvelyn (NV Bekaert SA), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://soc.kuleuven.be/ceso/onderzoek/2/index.php
Share this on