Probleem op deze pagina?

Project: Simulation models of infectious disease transmission and control processes (SIMID), with applications to five major health policy issues in Flanders.

SBO: Strategisch Basis Onderzoek (opvolger van GBOU)
01/03/2007
28/02/2011
48 Maanden

Met dit project beogen we de capaciteit in simulatiemodelleringen voor infectieziektes uit te breiden en een brede hoogstaande basis te geven in Vlaanderen. In de gezondheidszorg is het modelleren van infectieziektes veel complexer dan niet-infectieuse ziektes, omdat interventies gericht tegen infectieziektes ook mensen die de interventie niet ondergaan, zullen treffen. Er is in Vlaanderen momenteel weinig expertise in het modelleren van ziektes, of het nu om infectieuse aandoeningen gaat, of niet. Daarom verwachten we dat dit project de expertise in het modelleren van niet-infectieuse aandoeningen ook in Vlaanderen naar een internationaal aanvaardbaar niveau kan tillen, en zo de algemene kwaliteit van gezondheidseconomische evaluatie toegepast in de Belgische context kan helpen verbeteren.

Maatschappelijk:
bestuurspersonen en -organen op het vlak van vaccinatie en volksgezondheid
geneesheren
farmaceutische industrie
algemene bevolking

commercieel:
adviserende organen
farmaceutische industrie

Onze doelstellingen zijn opgesteld met het oog op het verbeteren van modelleringstechnieken voor infectieziektes in een internationale context en omvatten 4 interagerende thema’s die als volgt worden samengevat: I. Ontwikkeling en verbetering van modelleringstechnieken voor endemische infectieziektes a. Modellering van de infectie dynamica volgens verschillende transmissiewegen (via de lucht, feco-oraal en seksueel) b. Effectiviteit en kosten-effectiviteit van interventie-opties door gebruikmaking van dynamische transmissiemodellen c. Beleidsgericht onderzoek over varicella-zoster virus, influenza, humano papillomavirus and rotavirus in Vlaanderen II. Ontwikkeling en verbetering van modelleringstechnieken voor nieuwe opkomende infectieziektes a. Modellering van opkomende infecties die via de lucht worden overgedragen b. Micro and macro economische impact analyses voor het ondersteunen van beslissingen rond opkomende infectieziektes c. Beleidsgericht onderzoek voor de controle en preventie van pandemische griep in Vlaanderen III. Verbetering van methodes en gegevens voor dynamische infectiemodellen a. Schattingsmethodes voor de infectiedruk en het basisreproductiegetal b. Integratie van sociale, demografische en gedragsgegevens met epidemiologische gegevens in modellen c. Introductie van heterogeniteit en stochasticiteit in modellen d. Real time modelling IV. Verbetering van databases voor infectieziektes in Vlaanderen a. Ontwikkeling van gegevensverzamelingsinstrumenten voor schattingen van prevalentie, incidentie, natuurlijk verloop van infectie, en gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit van infecties in Vlaanderen b. Ontwikkeling van micro en macro economische gegevenscollectiemethodes over infectieziektes in Vlaanderen c. Beleidsgericht onderzoek rond de ziektelast van windpokken, gordelroos, influenza, humano papillomavirus en rotavirus.

- generische statische en dynamische simulatiemodellen van infecties die via de lucht of speeksel worden overgedragen, werden ontwikkeld op basis van informatie over sociale contactpatronen en serologische merkers van infectie.
- het voorkomen en de ziektelast van rotavirus en de kosten-effectiviteit van rotavirusvaccinatie in Vlaanderen, Belgie en Europa werden berekend en bekend gemaakt aan de relevante niveaus in de besluitvorming
- voor de WGO werden richtlijnen opgesteld voor het uitvoeren van model-gebaseerde economische evaluaties van vaccinatieprogramma's

De bovenstaande onderzoeksresultaten werden samengevat in een tiental wetenschappelijke papers, die aangeboden/aanvaard zijn ter publicatie.

Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid, Afd. Epidemiologie; KUL, Dept. Microbiologie en Immunologie, Afd. Klinische en Epidemiologische Virologie; UHasselt, Dept. Wiskunde-Natuurkunde-Informatica, Centrum voor Statistiek

UA, Fac. Geneeskunde, Centre for Health Economics Research & Modelling Infectious Diseases (CHERMID); Centre for the Evaluation of Vaccination; Vaccine & Infectious Disease Institute (VAXINFECTIO)
Universiteit Antwerpen
Campus Drie Eiken Universiteitsplein 1 B-2610 WILRIJK (ANTWERPEN)
03/820.26.58
Neen
Philippe Beutels
Biostatistiiek, Epidemiologie, Computer Software, Medische Technologie / Biomedisch Engineering, Simulatie, Statistische Analyse, Voeding en gezondheid
Philippe Beutels
Hans Haagdorens, Kurt Peys, Bert Bellens (Werken en Leren vzw), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.ua.ac.be/philippe.beutels
Share this on